(VIDEO) Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 753,6 milijona evrov poslovnih prihodkov – TOPNEWS.si

(VIDEO) Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 753,6 milijona evrov poslovnih prihodkov

(VIDEO) Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 753,6 milijona evrov poslovnih prihodkov

Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 753,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je 2,9 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je upadel za 10,4 odstotka na 68,2 milijona evrov, je na spletnih straneh Ljubljanske borze danes objavila obvladujoča družba skupine Sava Re.

Kot so zapisali v družbi, so z dobičkom za 13,7 odstotka presegli načrte. S tem so dosegli donosnost lastniškega kapitala v višini 14,9 odstotka, kar presega ciljno donosnost iz strategije 2020-2022 za skoraj četrtino.

Glavni razlog za nižji dobiček skupine so po njihovih besedah višji odhodki za škode premoženjskih zavarovanj v Sloveniji. “Ta 10,4-odstotni upad v primerjavi z rekordnim dobičkom prejšnjega leta je bil pričakovan zaradi naraščajoče škodne pogostosti, potem ko so vplivi pandemije popustili in so se vozniki vrnili na ceste. Dodatno pa so k temu prispevale škodna inflacija in večje škode zaradi ujm,” so zapisali. Opozorili so tudi, da so se lani soočali z zaostrenimi geopolitičnimi in gospodarskimi razmerami svetovnih razsežnosti.

Načrtovane poslovne prihodke so presegli za 7,7 odstotka. Kosmate premije so se povečale za 6,1 odstotka na 774,1 milijona evrov. Rast premij na premoženjskem in pozavarovalnem odseku je bila še višja, delno kot posledica višjih cen zaradi inflacije. V tujem premoženjskem odseku so zrasle za 19,2 odstotka.

“Načrtovane premije je presegel tudi odsek življenjskih zavarovanj, obsega iz predhodnega leta pa ni dosegel izključno zaradi izredne visoke prodaje v Sloveniji v predhodnem letu. Poleg tega je imela skupina pri življenjskih zavarovanjih v tujini visoko, kar 17,5-odstotno rast premij, kar je izraz krepitve tako bančnih prodajnih poti kot tudi lastne prodajne mreže,” so zapisali.

Vrednost naložbenega portfelja se je z 1,58 milijarde evrov znižala na 1,42 milijarde, kar Sava pripisuje predvsem neugodnim razmeram na finančnih trgih. Posledično se je znižal tudi presežek iz prevrednotenja v okviru kapitala. “Kljub temu računovodskemu prevrednotenju pričakujemo, da ob zapadlosti obvezniškega portfelja ta ne bo izkazoval izgub,” so poudarili.

Donosnost naložbenega portfelja je bila 1,3-odstotna ter s tem nižja od donosnosti v preteklem letu in od načrtovane. To pripisujejo odhodkom naložb, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Delež sredstev naložbenega razreda v vseh dolžniških naložbah pa je s 86,5 odstotka ostal dejansko nespremenjen glede na predhodno leto, kar po njihovih besedah kaže na nadaljnjo konservativno usmeritev.

Kot so še navedli v družbi, so v strateškem obdobju 2020-2022 uresničili cilje. Z organsko rastjo in prevzemom Vite so v treh letih okrepili prihodke za 28 odstotkov in v povprečju dosegali 14,7-odstotno donosnost lastniškega kapitala.

Novinarsko konferenco družbe Sava Re, na kateri so predstavili nerevidirane rezultate poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2022, novo strategijo za obdobje 2023-2027 in načrte poslovanja za leto 2023, si lahko ogledate v spodnjem videu.

COMMENTS

Wordpress (0)