(V ŽIVO) V Inštitutu 8. marec “fajtajo” naprej za brezplačna kosila za vse otroke – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) V Inštitutu 8. marec “fajtajo” naprej za brezplačna kosila za vse otroke

(V ŽIVO) V Inštitutu 8. marec “fajtajo” naprej  za brezplačna kosila za vse otroke

V DZ soposlanci danes opravili prvo obravnavo predlogov sprememb zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, ki ju je v parlamentarni postopek z več kot 5000 overjenimi podpisi oktobra vložil Inštitut 8. marec. Ob tej priložnosti je  Inštituta 8. marec po obravnavi novele zakona o šolski prehrani in predloga o spremembi zakona o osnovni šoli na seji državnega zbora pred DZ ob 12 uri sklical tiskovno konferenco.

Danes v Državnem zboru poteka obravnava našega predloga zakonov, s katerima želimo zagotoviti brezplačno kosilo za vse šoloobvezne otroke. Spodaj delimo govor naše Mojce, s katerim je predstavila oba predloga:
“Razvoj družinske politike bomo usmerili v zagotavljanje univerzalnih pravic, ki jih družine in otroci prejmejo v obliki storitev, na primer prehrana za šolajoče se otroke.” (Drugače, program Socialnih demokratov za parlamentarne volitve 2022)
“Uvedli bomo brezplačna osnovnošolska kosila in malice za vse učence in učenke.” (Prihodnost za vse, ne le za peščico, program Levice za parlamentarne volitve 2022)
​​”V poslanski skupini SDS predlagamo, da se vsem osnovnošolcem in vsem srednješolcem zagotovi brezplačno malico in kosilo, torej da državni proračun zagotovi vsa finančna sredstva za zdravo in raznovrstno prehrano naših otrok in mladostnikov.” (Poslanska skupina SDS, september 2022)
“Brezplačna šolska prehrana: Vsem učencem bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen.”
(Koalicijska pogodba vlade Roberta Goloba)
V Inštitutu 8. marec verjamemo, da obstajajo teme, ki povezujejo celotno Slovenijo. Prepričani smo, da obstajajo trenutki, ki dokazujejo, da so naše vrednote skupne: skrb za dobrobit otrok, bitka za javno zdravstvo in šolstvo, zaveza za to, da bo vsak posameznik živel dostojanstveno življenje.
Prebrani izseki programov in različnih političnih strank dokazujejo, da so brezplačna kosila za vse otroke ena izmed tem, ki povezuje različne politične pole. So zaveza politike ljudem. Zaveza za pravičnejšo in dostopnejšo družbo.
Kako dragoceno in kako pomembno je, da imamo teme, ki nas povezujejo.
Brezplačna kosila za vse otroke so ena izmed njih. Prepričana sem, da bo današnje glasovanje to tudi dokazalo.
Predlog Inštituta 8. marec za brezplačna šolska kosila za vse otroke je nastal ob premisleku kako se odzvati na draginjo, ki smo ji v družbi priča. Zbirali smo pričevanja ljudi, zanimalo nas je kako živijo, kakšni so njihovi problemi.
Številni starši so opozarjali na rast cen šolske prehrane, poudarjali so da si čedalje težje privoščijo stroške povezane s šolo, da so zaradi majhnega povečanja dohodka izgubili subvencijo in bili posledično na slabšem kot pred dvigom plače. Spoznali smo, da so šolska kosila največji strošek za starše, topel obrok pa je zanje res pomemben.
Ugotovili smo, da brezplačnega kosila številni starši ne dobijo. Ne dobijo ga niti vse družine pod pragom tveganja revščine. Ugotovili smo, da le brezplačna kosila za vse: ne izključujejo nikogar, in vsem, ki ga potrebujejo, zagotavljajo topel obrok, vzpostavljajo enakost med otroki. Ugotovili smo da je trenutni sistem subvencij nepravičen, saj le en cent razlike v dohodku lahko pomeni razliko med brezplačnim kosilom in izgubo subvencije.
Brezplačna kosila so del širših prizadevanj za brezplačno in javno šolo.
Prepričani namreč smo, da mora biti osnovna šola vzpostavljena kot varen prostor, v katerem različnost sobiva in v katerem se noben otrok zaradi nje ne počuti niti izključenega niti favoriziranega.
Če takega cilja ne uveljavljamo v praksi, so nekateri otroci oz. učenci in učenke lahko deležni ignorance, molka, podcenjevanja, v skrajnem primeru lahko celo postanejo tarče različnih vrst nasilja ali diskriminacije.
Zakon, ki ga predstavljamo danes prispeva k enemu majhnih, a pomembnih korakov k brezplačni osnovni šoli, ki bo prostor enakosti v smislu zagotovljenih možnosti in vključenosti otrok v skupnost, ne glede na razlike med njimi.
Svoja prizadevanja smo usmerili v to, da vsem šoloobveznim otrokom, ki to želijo in potrebujejo, z zakonom zagotovimo šolska kosila, ki bodo krita iz proračuna. Seveda tega nismo mogli storiti sami, temveč le s podporo ljudi, ki so s svojimi podpisi podpore predloga zakona dokazali, da jim ni vseeno, kako se oblikuje šolska skupnost in kako je v njej poskrbljeno za otroke, ne glede na to iz kakšnih družinskih okolij prihajajo.
Podpora predlogu je res široka od humanitarnih organizacij kot sta Zveza prijatelj mladine Slovenije in Slovenska filantropija, do društev ki se ukvarjajo z ustrezno zdravo prehrano do Konfederacije sindikatov javnega sektorja in Zveze svobodnih sindikatov. Podporo ste ob vložitvi naše pobude že napovedale tudi veina političnih stranke, ki sedijo v tem državnem zboru.
Predlog smo oblikovali sistemsko in sistematično vključuje spremembno dveh zakonov. To sta Zakon o osnovni šoli, v katerem vpeljujemo šolsko kosilo kot pravico za vse in Zakon o šolski prehrani, v katerem izvajanje te pravice urejamo. Ukinjamo zagotavljanje kosil kot tržno dejavnost in jo vpeljujemo kot javno službo, saj njen namen ni ustvarjanje dobička, temveč zadovoljevanje javnih potreb. To pomeni, da bodo plače kuharjev in kuharic financirane iz proračuna in ne več iz količine prodanih kosil. Širitev javne službe je na zagotavljanje kosil je dolgoletna želja ravnateljev, občin in tudi Računskega sodišča.
Prepovedujemo outsourcing zagotavljanja kosil. V praksi to pomeni, da jih ne bi mogli več zagotavljati zunanji izvajalci kar izboljšuje kvaliteto hrane in ima pomen tudi za njeno ceno. Vpeljujemo tudi enotno cene kosil za vse šole, ki naj jo določi pristojen minister pri tem pa naj upošteva Smernice kakovostne prehrane. Zdaj namreč ceno kosil določi vsaka šola zase, zato prihaja tudi do razlik v ceni kosil med šolami. To je nepravično na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Otrok, katerega starši si ne morejo privoščiti kosila na eni šoli, bi si ga morda na drugi lahko. Posledično je tudi subvencijaPoleg tega cena kosila vpliva tudi na kakovost hrane, vsi otroci očitno niso deležni enakega nivoja, kar je v osnovi zelo nepravično.
S predlogom zakona tako sledimo cilju za starše brezplačnega in vsem dostopnega javnega šolstva. Verjamemo, da s tem v osnovnih šolah soustvarjamo varen in inkluziven prostor, tudi v jedilnici, v katero so povabljeni vsi, ki to želijo in potrebujejo.
Pri tem je ključna vzgojna oz. formativna razsežnost: ko k obroku pristopijo vsi, ki to potrebujejo in želijo, postane jedilnica tudi prostor druženja, komuniciranja, usvajanja kulture zdravega življenja in načina prehranjevanja med obroki.
Postane prostor, v katerem, ker v njem nihče ne zardeva, lažje govorimo o tem, da vsi nimajo hrane v izobilju, o tem, da hrano, ki jo užijemo, nekdo pripravi, da je ne kaže zavračati, da bodimo zato dosledni v odjavah obrokov ipd. Postane prostor različnosti, ko sledimo različnim prehranjevalnim navadam, ki izhajajo iz vrednotnih prepričanj, zahtev, ki narekujejo dietno prehrano ipd. Je prostor razmisleka, kam s hrano, ki je ne pojemo, kako in komu bi jo lahko namenili.
Povedano drugače, del vzgoje v šoli je tudi navajanje otrok na različne okuse, na to, da hrane ne puščajo iz objestnosti in podobno.To je razsežnost, s katero se ni mogoče spoprijemati, če nekateri niso povabljeni k obroku, če vemo, da jim starši kosila ne morejo plačati. In eden od razlogov, da smo se v prvem koraku odločili, da podpremo in spodbudimo rešitev iz proračuna plačanih šolskih kosil, za vse šoloobvezne otroke, ki to potrebujejo in želijo je tudi ta, da nam je pisalo mnogo staršev, da šolska kosila težko plačajo svojemu otroku že sedaj, ob draginji, ki se odraža tudi v povečevanju cene šolskih kosil, pa bo to zanje postaja nemogoče.
Redke so teme, kjer je politika v svojih programih in izjavah tako enotna kot pri vprašanju zagotavljanja brezplanih šolskih kosil za vse otroke. Danes imamo možnost, da skupaj naredimo nekaj lepega in pomembnega. Priložnost, da v demokratičnem dialogu krepimo tisto kar nam je skupno. Priložnost, da namesto problemov, skupaj iščemo rešitve.
Danes in jutri na glasovanju lahko storimo pomemben korak k enakopravnejši družbi.
Številnim staršem lahko s sprejetjem teh zakonom olajšamo stisko, ki jo prinaša draginja.
Številnim otrokom olajšamo šolanje in zagotavljamo bolj enake možnosti v življenju.
To je lahko pomemben korak. Korak, ki zahteva da se besede zapisane v programih vaših strank postanejo dejanja.

COMMENTS

Wordpress (0)