“Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov.. (Pridigar 3:1-12)”- Robert Golob se je odpovedal milijonski nagradi za poslovno uspešnost, ki jo je Blaž Brodnjak ocenil, kot “eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije” – TOPNEWS.si

“Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov.. (Pridigar 3:1-12)”- Robert Golob se je odpovedal milijonski nagradi za poslovno uspešnost, ki jo je Blaž Brodnjak ocenil, kot “eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije”

“Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov.. (Pridigar 3:1-12)”- Robert Golob se je odpovedal milijonski nagradi za poslovno uspešnost,  ki jo je Blaž Brodnjak ocenil,  kot “eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije”

Predsednik vlade Robert Golob je po neuradnih informacijah Dela podpisal sporazum, s katerim se je odpovedal milijonski nagradi za poslovno uspešnost, ki bi jo prejel kot nekdanji prvi mož družbe Gen-I. Napovedoval je sicer, da jo bo podaril v dobrodelne namene. Nekateri drugi člani poslovodstva sporazuma še niso podpisali, danes poroča časnik.

Kdaj je Golob podpisal sporazum, da se odpoveduje nagradi, v kabinetu predsednika vlade na poizvedovanje Dela niso odgovorili.

Golob je sicer že januarja lani ob vstopu na politični parket zatrdil, da je pri notarju overil obljubo, da bo nagrado, ki mu ob plači pripada za uspešno poslovanje Gen-I, podaril humanitarnim organizacijam.

Skladno s pogodbo o oblikovanju variabilnega dela plače mu je pripadlo približno poldrugi milijon evrov bruto nagrade. Za svoje delo do 18. novembra 2021, ko mu je prenehal zadnji petletni mandat na vrhu trgovca z elektriko in pred vstopom v politiko, je fiksni del njegove plače dosegel 200.000 evrov neto, podatke iz letnega poročila Gen-I povzema časnik.

Vendar pa so na decembrski skupščini Gen-I, ki je v večinski lasti države, sprejeli sklep, da se ves razpoložljivi denar porabi za blaženje posledic draginje. Uradno je skupščina – na njej o višini zneska niso govorili – sprejela sklep, da se članom poslovodstva ponudi v podpis sporazum, s katerim se odpovedujejo nagradi.

Članom poslovodstva, ki so funkcijo opravljali do 17. 11. 2021, je družba GEN-I skladno z navodilom skupščine posredovala sporazume, iz katerih izhaja, da članom poslovodstva nagrada za izredno letno uspešnost za poslovno leto 2021 ne pripade. Nekdanji predsednik uprave dr. Robert Golob je sporazum že podpisal, odziv ostalih naslovnikov še pričakujemo,” so za  24UR sporočili iz GENI-I. Na vprašanje, kdaj je ta sporazum podpisal, niso odgovorili.

V Gen energiji, ki je solastnica Gen-I, so za Delo sicer potrdili, da je sklep skupščine še “v izvajanju”, kar po navedbah časnika pomeni, da ga vsi še niso podpisali. Neuradno so na Delu izvedeli, da je Golob sporazum že podpisal.

Predvidene nagrade poslovodstvu družbe za poslovanje s 70 milijoni evrov dobička leta 2021 so zaradi višine zneska povzročile nemalo razburjenja. Nagrada naj bi pripadla tako Golobu kot drugim trem članom uprave, in sicer Igorju Koprivnikarju, Danijelu Levičarju in Andreju Šajnu, ki pa bi jim izplačali nekoliko nižji znesek.

V začetku januraja je sicer v gospodarskih krogih zakrožilo elektronsko pismo, ki naj bi ga napisal Blaž Brodnjak, manager leta 2022 in predsednik uprave Nove Ljubljanske banke.

Med drugim od vodstva GEN-I zahteva, da najkasneje do izteka 15. januarja razkrije izplačila nagrad za t. i. poslovno uspešnost in ne prikriva materialno pomembnih informacij sistemsko pomembne družbe v državni lasti.

V začetku januraja je sicer v gospodarskih krogih zakrožilo elektronsko pismo, ki naj bi ga napisal Blaž Brodnjak, manager leta 2022 in predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Med drugim  je od vodstva GEN-I zahteval, da najkasneje do izteka 15. januarja razkrije izplačila nagrad za t. i. poslovno uspešnost in ne prikriva materialno pomembnih informacij sistemsko pomembne družbe v državni lasti. Brodnjak je v pismu, ki ga objavljamo spodaj informacije o izračunu nagrad v GEN-iju označil kot
“eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije”

»Spoštovane kolegice in kolegi,

osebno (verjamem pa, da tudi AmCham in ZBS) seveda brezpogojno podpiram to pobudo, obenem pa mi dovolite, da izrazim resničen gnev ob govoricah, ki so prišle do mene prejšnji teden v povezavi s prejemki poslovodstva družbe Gen-i. Domnevno bi naj člani uprave (1-2%) in predsednik uprave (kar 4%) v svojih pogodbah imeli dogovorjeno udeležbo pri dobičku družbe v odstotkih od razlike med višino čistega dobička pri 8% donosu na kapital in dejansko višino doseženega čistega dobička in to brez omejitve navzgor.

Če je temu res bilo tako v podjetju v pomembni, dejansko pa ekonomsko gledano pretežni državni lasti, je to eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije pred tem. Presojanje uspešnosti na podlagi zgolj računovodske kategorije čistega dobička je zaradi stimuliranja zasledovanja izrazito kratkoročnih ciljev v reguliranih panogah izrecno prepovedano, poleg tega pa je zahtevana razmejitev polovice izplačil preko vsaj 5-letnega obdobja, vsaj polovica pa mora v obliki finančnega instrumenta vezana na vrednost delnic v trenutku izplačila.

Samo po sebi to ni sporno v družbah v zasebnih družbah in družbah v lasti skladov zasebnega kapitala, v sistemsko pomembnih v javni lasti pa je to ob vsem ožigosanju, ki so ga v zadnjem obdobju deležni slovenski podjetniki, povsem nesprejemljivo.

Poleg tega vse slovenske sistemske družbe javno razkrivajo politike prejemkov, kakor tudi vsa dejanska izplačila fiksnih in variabilnih prejemkov, čemur očitno v družbi v pomembni javni lasti in z nekaj milijardami prihodkov ni tako. Še posebej je to pomembno, ko hkrati ni nobene preglednosti nad poslovnimi potezami te iste družbe, ko gre za količinsko in časovno terminsko prodajo v Sloveniji proizvedene električne energije.

Odsotnost transparentnega razkritja sheme nagrajevanja poslovodstva je v povezavi s skrajno “neoliberalno-kapitalistično” naravo zadevne sheme v posmeh vsem Slovenkam in Slovencem in cinična rokavica v obraz vsem slovenskim podjetnikom in managerjem, ki se jih lahkotno naziva z neoliberalci, kapitalisti, tajkuni in podobno.

Neodvisno razmišljujočim se to ravnanje gravža do mere, ko ocenjujejo, da je nujno potrebno odreagirati odločno in z ultimatom v smeri poziva v slogu:

“Podpisana Združenja v imenu in za račun slovenskega gospodarstva in vseh Slovenk ter Slovencev, ki se jim fiksni in/ali variabilni prejemki z novim Zakonom o dohodnini znižujejo, nedvoumno enoznačno jasno zahteva, da predsednik Vlade Republike Slovenije in vsi člani uprave družbe Gen-I, ki so imeli v obdobju od začetka 2020 do konca leta 2022 podpisane pogodbe o zaposlitvi v taisti družbi, javnosti nemudoma razkrijejo vse določbe iz svojih pogodb o zaposlitvi v celotnem omenjenem obdobju, iz katerih so razvidna merila za variabilni del prejemkov zadevnih članov uprave in višina nagrad po posamičnih članih uprave in za predsednika uprave, če bi bile nagrade skladno z merili za poslovno leto 2021 tudi dodeljene in izplačane.

V javnosti namreč krožijo govorice, da bi naj v njihovih takratnih pogodbah obstajalo določilo, da so upravičeni do nagrad za posebno poslovno uspešnost v deležih od 1% (člani uprave) pa vse do 4% (predsednik uprave) od razlike med ustvarjenim čistim dobičkom in 8% donosom na kapital družbe in to brez omejitve izplačil navzgor, kar pomeni, da se zneski nagrad lahko povzpnejo do milijonskih zneskov.

Glede na to, da take sheme nagrajevanja niso prisotne v nobenem sistemsko pomembnem podjetju v občutni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, poleg tega pa so politike prejemkov in dejanska izplačila nagrad v primerljivo pomembnih podjetjih javno razkrite, je povsem nesprejemljivo, da enaka merila preglednosti ne obveljajo tudi za družbo Gen-I. Poleg tega si bo z zadevnim razkritjem slovenska javnost lahko sama izoblikovala mnenje o higieničnosti oz. primernosti kratkoročno naravnanih shem nagrajevanja namesto v zadnjih letih dolgoročno trajnostno naravnanih, ki so običajna praksa sistemsko pomembnih družb. Poleg tega bosta razkriti logika in višina nagrajevanja omogočili, da si Slovenke in Slovenci izoblikujejo lastno mnenje o t.i. neoliberalnosti, ki jo vidni predstavniki trenutne oblasti očitajo slovenskim podjetnikom in gospodarstvenikom, morebiti pa njihova pretekla ravnanja napotujejo k razmisleku, da so prav nekateri med njimi bili največji protagonisti očitanega neoliberalizma na naših tleh.

V kolikor to celovito razkritje ne bo objavljeno na spletni strani družbe Gen-I najkasneje do izteka 15.1.2023, to smatramo kot prikrivanje materialno pomembnih informacij sistemsko pomembne družbe v pomembni lasti Republike Slovenije in od Slovenskega Državnega Holdinga zahtevamo, da sproži vse potrebne postopke ugotavljanja odgovornosti organov nadzora in upravljanja družbe Gen-I, vključno z neodvisno zunanjo revizijo politike prejemkov, sistema nagrajevanja, pogodb o zaposlitvi poslovodstva in skladnosti le-teh s pozitivno zakonodajo.”

Razumel bom, če za kaj takega ne zmoremo sestaviti podpore in bom glas vpijočega v puščavi, v vsakem primeru pa kot rečeno podpiram sproženo pobudo za ohranitev konkurenčnosti proizvodnega jedra slovenskega gospodarstva.

Vse dobro in spodbuden pozdrav vsem, Blaž«

COMMENTS

Wordpress (0)