(V ŽIVO) “Najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje, žrebanje kroglic za dolžino mandatov članov Programskega sveta RTV SLO, je opravljeno” – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) “Najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje, žrebanje kroglic za dolžino mandatov članov Programskega sveta RTV SLO, je opravljeno”

(V ŽIVO) “Najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje, žrebanje kroglic za dolžino mandatov članov Programskega sveta RTV SLO, je opravljeno”

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes z žrebom določila, kateri člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bodo imenovani oz. izvoljeni za dveletni in kateri za štiriletni mandat. Žreb, ki je bil javen, je opravila v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je po potrditvi na novembrskem referendumu začela veljati 28. decembra.

Glede na današnji žreb bodo za dveletni mandat zaposleni iz lastnih vrst izbrali dva člana sveta, prav tako bo dva člana izbral Nacionalni svet za kulturo, po enega pa italijanska in madžarska narodna skupnost, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter krovna organizacija invalidskih organizacij.

Za štiriletni mandat bodo medtem zaposleni iz lastnih vrst izbrali štiri člane, po enega pa Informacijski pooblaščenec, predsednica republike, Varuh človekovih pravic in Olimpijski komite Slovenije.

Omenjena novela določa, da mora predsednica republike žreb opraviti v osmih dneh po uveljavitvi novele. Žrebanje je potekalo tako, da je iz posode eno za drugo naključno izvlekla 17 kroglic. Prvih devet izvlečenih kroglic predstavlja upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta RTVS, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. Naslednjih osem izvlečenih kroglic pa predstavlja upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let.

Predsednica republike mora nato objaviti tudi poziv upravičencem za imenovanje članov sveta. Upravičenci za imenovanje članov v svet morajo nato v uradnem listu objaviti javni poziv. Svet bo konstituiran, ko bodo v uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oz. izvolitvi večine oz. vsaj devetih članov sveta.

V novem svetu zavoda bo 17 članov. Šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo zaposleni izbrali iz lastnih vrst, 11 članov pa bo predstavnikov javnosti. Med njimi bodo po enega imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, krovna organizacija invalidskih organizacij, Varuh človekovih pravic, dva člana pa Nacionalni svet za kulturo.

Novela določa, da se bo moral novi svet zavoda konstituirati najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. Ko bo svet ustanovljen, začne teči 15-dnevni rok, v katerem mora v. d. generalnega direktorja zavoda sklicati prvo sejo sveta. Svet mora v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika uprave zavoda.

Dogajanje v predsedniški palači  ob žrebanju bomo v živo spremljali na Topnew.si in TopTV.si

COMMENTS

Wordpress (0)