Potem, ko je “nacionalka” stranki Naša Dežela Aleksandre Pivec dodelila status parlamentarne stranke, sodišče ugodilo tudi Gibanju Svoboda Roberta Goloba, na RTVS bo obravnavano kot parlamentarna stranka- Soočenja na RTV Slovenija zahteva tudi Ivan Gale – TOPNEWS.si

Potem, ko je “nacionalka” stranki Naša Dežela Aleksandre Pivec dodelila status parlamentarne stranke, sodišče ugodilo tudi Gibanju Svoboda Roberta Goloba, na RTVS bo obravnavano kot parlamentarna stranka- Soočenja na RTV Slovenija zahteva tudi Ivan Gale

Potem, ko je “nacionalka” stranki Naša Dežela Aleksandre Pivec dodelila status parlamentarne stranke, sodišče ugodilo tudi Gibanju Svoboda Roberta Goloba, na RTVS bo obravnavano kot parlamentarna stranka- Soočenja na RTV Slovenija zahteva tudi Ivan Gale

Upravno sodišče je ugodilo tožbi Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki je zoper RTVS vložilo tožbo zaradi neenakopravne in diskriminatorne obravnave v predvolilnih soočenjih. RTVS je namreč Naši deželi Aleksandre Pivec dodelila status parlamentarne stranke, zdaj bo enako obravnavano tudi Gibanje Svoboda, ki bo prekinilo bojkot soočenj na RTVS.

Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je Gibanje Svoboda v predvolilnih soočenjih uvrstilo med neparlamentarne stranke, kot je v mnenju zapisala tudi pravna služba RTVS. Golobova stranka je namreč želela status parlamentarne stranke dobiti na podlagi tega, da sta se stranki priključila dva aktualna poslanca.

Enako mnenje je pravna služba RTVS podala tudi v primeru Naše Dežele Aleksandre Pivec. Tudi k njej sta prestopila dva aktualna poslanca. A je vodstvo RTVS povozilo pravno mnenje in Pivčevi dodelilo status parlamentarne stranke, češ da je stranka Pivčeve “pravna naslednica stranke DeSUS”. Tej razlagi je nasprotovalo več pravnikov.

Golobova stranka se je na to odločitev najprej pritožila, nato pa vložila tožbo na upravno sodišče. Hkrati so se odločili za bojkot predvolilnih soočenj na RTVS.

Upravno sodišče je v odločitvi poudarilo, da so izkazali nastanek težko popravljive škode, “ki je, potem ko bo volilne kampanje enkrat konec, ne bo mogoče več odpraviti”, so zapisali v Gibanju Svoboda. Dodali so, da je sodišče presodilo, da gre za škodo zaradi “posega v ustavni pravici iz 43. člena Ustave”. Dodali so, da je sodišče ugotovilo tudi, da bi moral pravila za razpolago programskega časa za volilno kampanjo državnozborskih volitev 2022 sprejeti Programski svet RTVS, “in ne generalni direktor, katerega presoja je bila v konkretni zadevi arbitrarna”.

Zapisali so tudi, da je sodišče ugovore RTVS, da ne gre za ustavne pravice, pač pa da gre za “premoženjsko razmerje v zvezi z brezplačno predstavitvijo političnih kandidatov” ter da gre za stvar svobodnega in avtonomnega oblikovanja programov in uredniške politike javnega zavoda, označilo za neutemeljene. Uredniško avtonomijo je RTVS omejil zakonodajalec iz razlogov, ki so vezani na pomen demokratičnosti volitev, volilne kampanje in ustavnih pravic volivcev in kandidatov na volitvah.

Gibanje Svoboda bo tako že v četrtek na RTVS sodelovala na soočenju parlamentarnih strank. Prisotnost je stranka že potrdila na Twitterju, kjer so zapisali, da bo stališča o zunanji politiki zastopala Marta Kos, nekdanja veleposlanica in Golobova svetovalka za zunanjo politiko.

V Gibanju Svoboda poudarjajo, da gre za začasno odredbo upravnega sodišča. Slednje je tako zavzelo stališče, da v kolikor je član politične stranke poslanec v državnem zboru, potem ima ta stranka dejansko politično težo, pri čemer je nepomembno, koliko poslancev stranka ima, so še zapisali.

Enako obravnavo na RTVS, torej kot parlamentarna stranka, zdaj zahteva tudi Naša prihodnost Ivana Galeta, saj na njihovi listi kandidira aktualna poslanka Violeta Tomić. Na RTVS so po Galetovih besedah poslali dopis oz. zahtevo, v kolikor jim ne bo ugodeno pa bodo enako kot Gibanje Svoboda vložili tožbo na upravno sodišče. Ob tem Gale poudarja, da sicer ne vidi potrebe po vlaganju tožbe, če takšna sodba že obstaja. “Sodna praksa je jasna,” je zaključil Gale, ki pravi, da soočenj na RTVS sicer ne bodo bojkotirali.

Iz Gibanja Svoboda pa so sporočili: Upravno sodišče je danes izdalo začasno odredbo, s katero je odločilo, da mora RTV Slovenija do izdaje pravnomočne odločitve v upravnem sporu upoštevati politično stranko Gibanje Svoboda kot stranko, ki je zastopana v Državnem zboru RS

Upravno sodišče je danes izdalo začasno odredbo, s katero je odločilo, da mora RTV Slovenija do izdaje pravnomočne odločitve v upravnem sporu upoštevati politično stranko Gibanje Svoboda kot stranko, ki je zastopana v Državnem zboru RS.

V praksi to pomeni, da mora stranki oz. njenim predstavnikom omogočiti enakovredno sodelovanje v svojih programih volilne kampanje, enako kot ostalim parlamentarnim strankam. Sodišče je v svoji odločitvi poudarilo, da sta tožnika izkazala nastanek težko popravljive škode, ki je, potem ko bo volilne kampanje enkrat konec, ne bo mogoče več odpraviti. Zavzelo je stališče, da če je član politične stranke poslanec v državnem zboru, potem ima ta stranka dejansko politično težo, pri čemer je nepomembno, koliko poslancev stranka ima, začasna odredba pa je tudi sorazmerna javni koristi. Ugotovilo je še, da bi moral Pravila za razpolago programskega časa za volilno kampanjo državnozborskih volitev 2022 sprejeti Programski svet RTV Slovenija in ne generalni direktor, katerega presoja je bila v konkretni zadevi arbitrarna, sam.

Sodišče je med drugim tudi poudarilo, da je izrednega pomena, da sodstvo zagotavlja učinkovito sodno varstvo človekovih pravic s čim manjšimi negativnimi posledicami na splošno zaupanje javnosti v demokratične procese vzpostavljanja dveh vej oblasti: zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Ugovori RTV-ja v odgovoru na tožbo, da v predmetni zadevi ne gre za ustavne
pravice, pač pa da gre za premoženjsko razmerje v zvezi z brezplačno predstavitvijo političnih kandidatov ter da gre za stvar svobodnega in avtonomnega oblikovanja programov in uredniške politike javnega zavoda, so neutemeljeni. Uredniško avtonomijo je javnemu zavodu RTV Slovenija omejil zakonodajalec iz razlogov, ki so vezani na pomen demokratičnosti volitev, volilne kampanije (1. člen Ustave) in ustavnih pravic volivcev in kandidatov na volitvah.

V konkretnem primeru je sodišče tako presodilo, da gre za škodo zaradi zatrjevanega posega v ustavni pravici iz 43. člena Ustave, katere nastanek oziroma posledice lahko Gibanju Svoboda in dr. Robertu Golobu zmanjšata samo dokler traja volilna kampanija na RTV Slovenija, to pa je do 22. 4. 2022; z morebitno uspešno tožbo po koncu volilne kampanije si tožeči stranki ne moreta izboljšati svojega pravnega položaja. Z vidika demokratičnosti volitev oziroma volilne kampanije gre torej za pomembne pravne elemente težko popravljive škode.

COMMENTS

Wordpress (0)