V Gen-I v uvedbi prekrškovnih postopkov, o katerih so bili obveščen preko Twitter računa MGRT, vidijo političen motiv – TOPNEWS.si

V Gen-I v uvedbi prekrškovnih postopkov, o katerih so bili obveščen preko Twitter računa MGRT, vidijo političen motiv

V Gen-I v uvedbi prekrškovnih postopkov, o katerih so bili obveščen preko Twitter računa MGRT, vidijo političen motiv

V družbi Gen-I vidijo v prekrškovnih postopkih, ki jih je v povezavi s plačami vodilnih zoper štiri energetske družbe uvedlo gospodarsko ministrstvo, političen motiv. O njih namreč niso bili uradno obveščeni, pač pa so zanje izvedeli prek družbenih omrežij. Cilj je škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu, so sporočili.

Gospodarsko ministrstvo je v četrtek sporočilo, da je uvedlo prekrškovne postopke zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu s t. i. Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

V Gen-I so to prebrali na računu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na družbenem omrežju Twitter. “Komuniciranje upravnih postopkov prek Twitter računa je nova praksa, ki jo uvaja ministrstvo. To dejanje jemljemo kot nov dokaz, da so vsi prekrškovni postopki politično motivirani, s ciljem škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu,” so zapisali v današnjem sporočilu.

Glede prejemkov poslovodstva so pojasnili, da so bili vsako leto javno objavljeni v letnih dokumentih družbe, potrdili pa so jih vsi njeni pristojni organi. Gospodarsko ministrstvo je leta 2015 zavzelo stališče, da družba Gen-I ni zavezanka po Lahovnikovem zakonu, so spomnili. Leto pozneje so bile sklenjene pogodbe s poslovodstvom Gen-I za mandat 2016-2021, ob čemer se lastniška struktura ni spremenila.

Na ministrstvu so 18. novembra za medije pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu. Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

V Gen-I so to danes potrdili in dodali, da so poziv prejeli 17. novembra, na zadnji dan mandata uprave Roberta Goloba. Nanj so se pravočasno odzvali, so zapisali in ponovili, da jih ministrstvo pred tem ni imelo na informativnem seznamu družb zavezank po zakonu.

Sicer pa Lahovnikov zakon družbam po kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile, so še zapisali v sporočilu za javnost , ki ga objavljamo spodaj v celoti.

GEN-I je bil o uvedbi prekrškovnih postopkov obveščen s Twitter računa MGRT

Družba GEN-I je s Twitter računa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo včeraj izvedela, da je to uvedlo prekrškovne postopke zoper organe nadzora družb GEN-I, GEN-EL, GEN-I ESCO in ELEKTRO ENERGIJA. Iz istega vira je družba GEN-I izvedela, da so prekrškovni postopki uvedeni, ker da »niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu z določili zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države (ZPPOGD), po tistem, ko je prišlo do spremembe lastniške strukture«.

V nadaljevanju pojasnjujemo dejstva, ki bodo javnosti omogočala celovito sliko dogajanja:

-Vsi prejemki poslovodstva družbe GEN-I so bili vsako leto javno objavljeni v letnih dokumentih družbe, potrdili pa so jih vsi njeni pristojni organi.

-Poziv za posredovanje pogodb je družba GEN-I prejela 17.11.2021, na zadnji dan mandata uprave. Nanj se je pravočasno odzvala do postavljenega roka 25.11.2021. Ob tem poudarjamo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo družbe GEN-I do 30.10. 2021 ni imelo uvrščene na informativni seznam družb zavezank po zakonu.

-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je leta 2015 zavzel stališče, da “družba GEN-I ni zavezanka po ZPPOGD (t.i. Lahovnikov zakon)”. V tem obdobju je ministrstvo ves čas vodil trenutni minister g. Zdravko Počivalšek.

-Pogodbe s poslovodstvom GEN-I za mandat 2016-2021 so bile sklenjene leta 2016 ob isti lastniški strukturi kot leta 2015, ko je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zavzelo stališče, da družba GEN-I ni zavezanka po ZPPOGD.

– ZPPOGD družbam po kasnejši spremembi lastništva, zaradi katerega bi morebiti postale zavezanke po zakonu, ne nalaga posredovanja pogodb, sklenjenih v obdobju, ko to niso bile. Zaradi spremembe lastniške strukture namreč ni prišlo do sprememb pogodb z vodstvi podjetij, saj jih k temu zakon ne zavezuje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo družbe GEN-I ni uradno obvestilo o uvedbi kakršnihkoli prekrškovnih postopkih. Komuniciranje upravnih postopkov prek Twitter računa je nova praksa, ki jo uvaja ministrstvo. To dejanje jemljemo kot nov dokaz, da so vsi prekrškovni postopki politično motivirani, s ciljem škodovati ugledu družbe in njenemu dosedanjemu vodstvu.

Služba za marketing in odnose z javnostmi

 

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)