Gospodinjstva pri GEN-I so lahko brez skrbi, namreč kljub rastočim cenam na evropskem trgu bodo cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce GEN-I ostale enake – TOPNEWS.si

Gospodinjstva pri GEN-I so lahko brez skrbi, namreč kljub rastočim cenam na evropskem trgu bodo cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce GEN-I ostale enake

Gospodinjstva pri GEN-I so lahko brez skrbi, namreč kljub rastočim cenam na evropskem trgu bodo cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce GEN-I ostale enake

V družbi GEN-I so se odločili, da kljub ekstremni rasti cen energentov na mednarodnih trgih za gospodinjske odjemalce ne bodo zvišali cen električne energije in zemeljskega plina najmanj do poletja 2022. V GEN-I zadnjih 5 let pospešeno vlagajo v digitalizacijo poslovanja in zeleno preobrazbo. In prav napredna analitika in digitalni procesi jim omogočajo učinkovito obvladovanje tržnih tveganj in izjemno uspešne nabavne strategije.

Skrb za odjemalce in konkurenčne cene elektrike je njihovo primarno vodilo že od vstopa na trg električne energije. V družbi GEN-I namreč že več kot sedem let niso zvišali cen tarif električne energije rednega cenika za gospodinjske odjemalce. Tudi tokrat, v času energetske krize, tako kot v prvem valu epidemije pomladi leta 2020, ko so že pomagali s 15-odstotnim znižanjem cen elektrike, delijo svoje poslovne uspehe z zvestimi odjemalci.

»Ravno zadnji dogodki na mednarodnih trgih kažejo, da so fosilni viri glavno gonilo rasti cen energentov, ki je svet porinilo v energetsko krizo. To je še en dokaz, da bo le hitra zelena preobrazba energetike in pospešena gradnja novih brezogljičnih virov omogočila dolgoročno stabilne cene. V GEN-I sprejemamo svoj del odgovornosti in danes smo predstavili načrt Sončne skupnosti GEN-I, ki bo omogočila samooskrbo tudi tistim gospodinjstvom, ki si ne morejo omisliti lastne sončne elektrarne. Povezali bomo strešne površine in odjemalce širom Slovenije ter zgradili največjo samooskrbno skupnost v državi. « je na novinarski konferenci izjavil predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob.

Kot največji dobavitelj električne energije in pionir zelene preobrazbe se v GEN-I zavedajo svoje odgovornosti do družbe. Zato ustvarjajo nove brezogljične projekte, ki so dostopni vsakomur, saj ob enakih ali celo nižjih stroških omogočajo prehod k čistejšim virom energije. Kako pomembna je čim hitrejša zelena preobrazba, dokazuje prav zadnja rast cen fosilnih energentov na svetovnih trgih, ki so glavni razlog za podražitev elektrike. V GEN-I gospodinjstvom in podjetjem že več let ponujajo sončne elektrarne za individualno samooskrbo. V tem času so zgradili že več kot 3000 sončnih elektrarn. Sedaj pa so razvili novo storitev, ki bo trajno nizke cene omogočila tudi odjemalcem, ki nimajo pogojev za sončno elektrarno na lastni strehi.

V družbi GEN-I zato načrtujejo projekt največje samooskrbne skupnosti v Sloveniji, ki bo v celoti temeljila na gradnji novih obnovljivih virov energije. Že v naslednjem letu bodo po celotni Sloveniji z lastnimi sredstvi zgradili sončne elektrarne s skupno močjo 10 megavatov, v treh letih pa načrtujejo izgradnjo kar za 100 megavatov sončnih elektrarn. Posamezne panele na teh elektrarnah bo lahko najelo vsako gospodinjstvo v Sloveniji, ki se bo odločilo vključiti v Sončno skupnost GEN-I. S tem si bo lahko zagotovilo zeleno elektriko ob nizkih in predvidljivih stroških za več let naprej. S priklopom prve sončne elektrarne spomladi 2022 bo v skupnost vstopilo prvih 500 članov. Z gradnjo novih sončnih elektrarn bodo v skupnost lahko vstopala nova gospodinjstva, pri čemer bodo imela prednost tista, ki se bodo najhitreje prijavila. Načrtujejo, da bodo na ta način samooskrbo v prihodnjih treh letih omogočili kar 25.000 slovenskim gospodinjstvom.

S Sončno skupnostjo GEN-I bodo gospodinjski odjemalci postali neodvisni od nihanj cen energije na mednarodnih trgih, saj bodo svojo porabo povezali s proizvodnjo elektrike iz skupnostnih sončnih elektrarn. Z najemom sončnih panelov bodo lahko odjemalci postali v celoti samooskrbni. Tako si bodo znižali strošek elektrike za od 60 do 75 odstotkov. Skupaj s stroškom najema panela pa bo njihov račun za oskrbo z električno energijo tudi do 10 odstotkov nižji, kot ga plačujejo sedaj.

COMMENTS

Wordpress (0)