Janševi in Toninovi zahtevajo izredno sejo DZ o programu stranke Levica češ, “da ta ruši parlamentarno demokracijo in ustavni red” – Boštjan Koražija: “Stranki SDS in NSi se imajo za “nadustavni stranki”! Bolano!” – TOPNEWS.si

Janševi in Toninovi zahtevajo izredno sejo DZ o programu stranke Levica češ, “da ta ruši parlamentarno demokracijo in ustavni red” – Boštjan Koražija: “Stranki SDS in NSi se imajo za “nadustavni stranki”! Bolano!”

Janševi in Toninovi zahtevajo izredno sejo DZ o programu stranke Levica češ, “da ta ruši parlamentarno demokracijo in ustavni red” – Boštjan Koražija: “Stranki SDS in NSi se imajo za “nadustavni stranki”! Bolano!”

Poslanci stranke SDS in Nove Slovenije zahtevajo izredno sejo DZ, na kateri naj bi obravnavali program stranke Levica, češ da le ta ruši parlamentarno demokracijo in ustavni red. Predsednik DZ Igor Zorčič je zakonodajno-pravni službi DZ predlagal, naj se opredeli, ali je predlog sploh zakonit.

Točka dnevnega reda je: “Predlog priporočil vladi RS in drugim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda RS v programu parlamentarne politične stranke”.

Zadeva je vsekakor vredna pozornosti, saj so predlagatelji natančno secirali vse programe Levice iz leta 2017, 2018 in tudi zapise na družbenih omrežjih Facebook in Twitter, s posebno pozornostjo pa prečesali poslanca Miho Kordiša.

https://twitter.com/Scanius/status/1400449953101606932

 

V predlogu pobudniki citirajo različne dele programa stranke Levica:

“Družbena in skupnostna lastnina produkcijskih sredstev: Zasebna lastnina produkcijskih sredstev omogoča, da si manjšina lastnikov prisvaja produkte dela vseh, ki smo za preživetje prisiljeni prodajati svojo delovno silo. Prevlada družbene lastnine je način, ki zagotavlja, da je naše skupno produktivno delovanje usmerjeno v svoboden razvoj vseh, ne pa v zasebne cilje kapitalistov, menedžerjev ali državnih birokratov.”

Prav tako predlagatelje moti del programa pod točko 2.2. Za kaj se zavzemamo? “Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma in uvedba gospodarjenja, ki bo zagotavljalo blaginjo vseh prebivalcev (aktivnih in neaktivnih), brez ogrožanja našega življenjskega okolja. Eko socialistično gospodarstvo bo temeljilo na treh stebrih:
1. na delavskem upravljanju,
2. na družbeni in skupnostni lastnini,
3. na demokratičnem planiranju.

Omenjeni zapisi so po oceni podpisnic in podpisnikov izredne seje v nasprotju s 33., 67. in 69. členom ustave, ki govorijo o pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen) in o lastninski pravici (67.člen) in pogojih, ki jih določa Ustava RS za razlastitev).

V programu stranke Levica iz leta 2018 pa predlagatelji ugotavljajo, da se Levica preprosto povedano zavzema za družbeno politični sistem nekdanje SFRJ, ki je v temeljnem nasprotju z Ustavo RS. To v enega od programov, ki ga je Levca posvojila na združitvenem kongresu leta 2017, tudi neposredno zapiše: “Na politični ravni z oblikovanjem in uvajanjem novih oblik sodelovanja skupnosti pri soodločanju o javnih zadevah, kot so participativni proračun, neposredna demokracija na lokalni ravni (z zbori občanov in javnimi skupščinami) in nadomeščanje predstavniškega sistema z neposredno udeležbo v soodločanju in delegatskim sistemom.”

Levica po mnenju predlagatelja v svojem programu nastopa tudi izrazito protievropsko. Evropsko unijo kot osrednji mirovni in razvojni projekt sodobne generacije Evropejcev označi takole: “Evropska Unija je v praksi najbolj razvit primer ordoliberlanih načel in politična demonstracija njihovih škodljivih učinkov”.

Levici tudi očitajo, da se neposredno zavzema za razbitje Evropske monetarne unije in odpravo evra.

Kot argument za izredno sejo pa navajajo tudi izjave Mihe Kordiša, objavljene na Facebooku. Poslanec Levice Miha Kordiš je 15.5.2016 na svojem profilu Facebook omrežja tudi zapisal: “Kapitalistično kontrarevolucijo obrat do zadnjega beliča, nato pa z bajoneti ‘sterat’ v morje. Pa naj plavajo do velikega brata v Miamiju. Brez rokavčkov”.
Mihi Kordišu tudi očitajo zapis iz 27.06.2020 na FB: “Petkov cincin za svobodo. Fašite – pučiste moramo nagnati iz oblasti, preden izropajo vse, kar ni pribito”.
24.08.2018 pa je Miha Kordiš na Twitterju Levice zapisal: “Navsezadnje so bili socialisti tisti, ki so popeljali slovenski narod, skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi v svetlo bodočnost, v kateri smo dobili industrijsko bazo, ki je poprej ni bilo.”

In kaj reči na koncu. Ne bomo trdili, da pri SDS in NSi program Levice, sodeč po zahtevi za izredno sejo, poznajo bolje kot svoje programe, pa vendarle gre za zavidljivo poznavanje in seciranje programa Levice. Strankarskih programov običajno nihče ne bere, morajo pa biti.

COMMENTS

Wordpress (0)