»Rog je simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo” – Aktiv delavk in delavcev v kulturi stopil v bran uporabnikom Roga – TOPNEWS.si

»Rog je simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo” – Aktiv delavk in delavcev v kulturi stopil v bran uporabnikom Roga

»Rog je simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo” – Aktiv delavk in delavcev v kulturi stopil v bran uporabnikom Roga

Potem ko je Mestna občina Ljubljana (Mol) v torek ob protestu prevzela nekdanjo tovarno Rog v posest, je danes odvetnik MOL-a Jožef Klavdij Novak sporočil, da je bila MOL obveščena, da je Rog zapuščen. Odvetnik Rogovcev Zoran Korenčan pa je za medije povedal, da glede posameznikov, ki so bili v torek v Rogu, ni pravne podlage, da morajo Rog zapustiti.

Kot je zapisal odvetnik Mola Jožef Klavdij Novak iz odvetniške družbe Čeferin in partnerji, je MOL-u upravna enota Ljubljana kot investitorju izdala gradbeno dovoljenje za odstranitev objektov na območju tovarne Rog v Ljubljani. Spomnil je, da je ob pričetku del prišlo do nasprotovanja določenih začasnih uporabnikov prostorov bivše tovarne Rog, zaradi česar je bilo potrebno sodno varstvo lastninske pravice.

MOL je zaradi nezakonite uporabe območja Rog vložila več tožb zoper osebe, “za katere je bilo tudi formalno jasno, da območje zasedajo”. S tožbo je zahtevala izpraznitev nepremičnin in njihovo izročitev v posest MOL-a. Sodišče je v vseh zadevah pravnomočno odločilo v korist MOL-a. Vse sodne odločbe so postale tudi izvršljive, zaradi česar je MOL vložil predlog za izvršbo, je zapisal.

Izvršilno sodišče je izdalo več sklepov o izvršbi, s katerimi je predlogom MOL ugodilo. Po izdaji le-teh je šest začasnih uporabnikov vložilo ugovore zoper sklep o izvršbi, v katerih navajajo, da so zapustili prostore Roga, da jih ne uporabljajo več in vanje ne posegajo. V navedenih primerih je sodišče ugovorom ugodilo, saj so navedeni že sami in po lastni izjavi prostovoljno izpolnili obveznost, ki jim je bila naložena s sodbo. Zoper dva dolžnika, ki ugovorov nista vložila, sta postala pravnomočna tudi sklepa o izvršbi.

MOL je bil po Novakovih besedah s strani občanov naknadno obveščen, da so prostori nekdanje tovarne Rog zapuščeni in izpraznjeni, zato je bila sprejeta odločitev, da bo odvetnik šel pogledati, če to drži. Ker so bili izpolnjeni zakonski in dejanski pogoji, je napotil varnostno službo, da je prevzela posest in zavarovala objekt.

Na policiji je po njegovih besedah MOL opravil tudi sestanke s predstavniki pooblaščene varnostne službe, ki so prav tako potrdili, da je nekdanja tovarna Rog zapuščena. V torek so na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev in izdanih sodnih odločb vstopili v prostore nekdanje tovarne in ugotovili, da so vse nepremičnine zapuščene in ponovno vzpostavili neposredno posest in jo zavarovali z varnostno službo, ki ima pogodbo z MOl. Kot je še dodal, se rušitvena dela izvajajo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Odvetnik Rogovcev Zoran Korenčan pa je za medije povedal, da osem toženih posameznikov, kjer je sodišče pravnomočno odločilo v korist MOL-a, Rog zapustilo, saj jim je bilo tako naloženo. Glede ostalih, ki so se v torek nahajali na območju Roga, pa po njegovih besedah ne obstoji pravna podlaga, da morajo to območje zapustiti. “To so drugi ljudje. Rog je prostor, kjer deluje od 100 do 200 posameznikov,” je povedal in dodal, da jim je MOL na podlagi ustnega dogovora pred leti tudi dovolila brezplačno uporabo teh prostorov.

Kot je še povedal, je sicer nekaj uporabnikov v torek navezalo stik z njim. Spomnil je, da je v primeru, ko so Rogovci ob podobnem dogajanju leta 2016 tožili MOL zaradi motenja posesti, sodišče odločilo, da tak način, da se z varnostniki “meče ljudi ven”, ni pravilen in zakonit. Kako naprej tokrat, se še niso odločili, imajo pa uporabniki Roga 30 dni časa za vložitev tožbe. Rogovci so sicer MOL tožili zaradi motenja posesti po tistem, ko je občina junija 2016 sredi noči vstopila v Rog z bagrom in varnostniki.

Podporo uporabnikom Roga je danes izrazil Aktiv delavk in delavcev v kulturi.

“Včeraj, 19. januarja 2021 zgodaj zjutraj, je Mestna občina Ljubljana v navezi s krepko oboroženo policijo in okrepljeno varnostno službo Valina naposled razkrila svoje karte. Pod krinko pandemije so padle vse maske mestne politike; z janšizmom vred je ta zdaj kratko malo del enega samega Janusovega obličja: Vse župansko kitenje in samohvala s solidarnostjo, antifašizmom, tovarištvom in skupnostnimi dejavnostmi je očitno povsem navadna puhlica, ki nima nikakršne zveze z mestno realnostjo. Z včerajšnjo podlo gesto je v Ljubljani nastal nov prostor za razmah janšizma. V frustraciji spričo zgubljene šanse za Evropsko prestolnico kulture in le en dan po sprejetju rebalansa mestnega proračuna se je MOL pridružil fašistoidnemu državnemu aparatu, ki zadnje mesece neženirano preganja in izganja civilno družbo, Radio Študent, Metelkovo 6 in druge družbeno-politično kritične akterje. V obdobju, ko je vse politično delovanje zdrknilo na nizkotno javno linčanje nepokornih posameznic in posameznikov skoz desničarska trobila, se je tudi mestna oblast oprijela brutalnosti in zahrbtnosti.
Tista »zelena, socialna, kulturna in solidarna prestolnica« je v hipu spuhtela v zrak…”.

Kot so zapisali, je boj za Avtonomno tovarno Rog precej več od boja za skvot, “je marveč boj za vse, ki ne pristajamo na diktat kapitalistične kulture in smo prepričani, prepričane, da je prostor, v katerem zamisli vzniknejo od spodaj in se ne realizirajo po hierarhičnih zapovedih, dragocen tako za samo mesto kakor tudi širše”.

Rog je bil po njihovih besedah v zadnjih 15 letih “središče kritične misli, vozlišče družbenih gibanj, zatočišče vseh tistih, ki jih kapital potiska na rob družbe”. To je prostor prijateljstva, tovarištva, idej, projektov. Izbrisanih, Nevidnih delavcev sveta, Protirasistične fronte v času balkanske migrantske poti, Sveta za vsakogar, BojZe, Antifašistične fronte, delavskih demonstracij, bojev proti gentrifikaciji, bojev proti prekarnemu delu, vstaj leta 2012 in kolesarskih vstaj leta 2020. V Rogu je bila tudi ambulanta mednarodne organizacije Zdravniki za azilante,” so zapisali.

Po njihovih besedah je Rog “simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo”.

“Tovarna Rog je branik pred višegrajsko blaznostjo, še več: Ko bi ne bilo Roga in sorodnih prostorov, bi se Višegrad k nam zalezel že davno. Brez močnih skupnosti, brez zunajstrankarskih družbenih in političnih gibanj ni v vmesnem prostoru med avtoritarnostjo oblasti in nadaljnjim pohlepom praktično ničesar več. Mestna oblast mora prevzeti odgovornost, da je z včerajšnjim nepremišljenim dejanjem olajšala delo skrajni desnici in njenemu rovarjenju po področjih kulture, okolja, občil, sodstva, družbe. Samo od nas je odvisno, ali se jim bo posrečilo. »Rog je simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo. Rog je pogoj, da smo v zadnjih 15 letih v Ljubljani kljub njeni majhnosti zgradili trdna družbena gibanja. Zato branimo Rog. Zato ga moramo braniti skupaj. Najdimo se.«

Ljubljana mesto Teror – Izjava Aktiv delavk in delavcev v kulturi

Včeraj, 19. januarja 2021 zgodaj zjutraj, je Mestna občina Ljubljana v navezi s krepko oboroženo policijo in okrepljeno varnostno službo Valina naposled razkrila svoje karte. Pod krinko pandemije so padle vse maske mestne politike; z janšizmom vred je ta zdaj kratko malo del enega samega Janusovega obličja: Vse župansko kitenje in samohvala s solidarnostjo, antifašizmom, tovarištvom in skupnostnimi dejavnostmi je očitno povsem navadna puhlica, ki nima nikakršne zveze z mestno realnostjo. Z včerajšnjo podlo gesto je v Ljubljani nastal nov prostor za razmah janšizma. V frustraciji spričo zgubljene šanse za Evropsko prestolnico kulture in le en dan po sprejetju rebalansa mestnega proračuna se je MOL pridružil fašistoidnemu državnemu aparatu, ki zadnje mesece neženirano preganja in izganja civilno družbo, Radio Študent, Metelkovo 6 in druge družbeno-politično kritične akterje. V obdobju, ko je vse politično delovanje zdrknilo na nizkotno javno linčanje nepokornih posameznic in posameznikov skoz desničarska trobila, se je tudi mestna oblast oprijela brutalnosti in zahrbtnosti. Tista »zelena, socialna, kulturna in solidarna prestolnica« je v hipu spuhtela v zrak.

Uporabnice in uporabnike Roga so včeraj s krutim nasiljem sredi mrzle zime in kar najhujše zdravstvene krize pometali na cesto. Zgodaj zjutraj so ljudi brcali, lovili, grozili in jih metali iz postelj. Nasilje se je nato pred samim Rogom le še stopnjevalo. Vrstile so se brce, solzivec, porivanje, udarci, zmerjanje in žaljivke. S solzivcem so poškropili celo 80-letnega podpornika, upokojenega časnikarja Večera. Štirje protestniki so zaradi hudih poškodb potrebovali pomoč na urgenci. Aretirali so novinarja Radia Študent, ki je s kraja dogajanja poročal družno s svojimi kolegi. Čeprav se je jasno identificiral z novinarsko izkaznico, ga je policija brutalno odvlekla. Skupno so pridržali 13 ljudi. Spustili so le osebo, ki je imela resne zdravstvene težave. Vse druge so ure in ure zadrževali v maricah brez vode in možnosti za uporabo stranišč.

Le zakaj ocen o vsebini Avtonomne tovarne Rog niso prej podali Muzej novejše zgodovine, Moderna galerija, ALUO, restravratorski izvedenci (za grafite), Centri za socialno delo, vse instance, ki se jih je dotikala tamkajšnja dejavnost? Zakaj ni bilo zraven strokovnih oseb s področja sociale, umetnosti, kulture? Zakaj so neustrezno obravnavali preplašene živali? Zakaj ni bilo vnaprejšnjega obvestila, naj uporabniki spraznijo prostore? Kakšna je trenutno situacija z azbestnimi kritinami? Prostore Avtonomne tovarne Rog že več kot 24 ur ropajo pod zaščito policije. Ukradene, nasilno prestavljene ali uničene je bilo veliko opreme in osebnih predmetov: ozvočenje, orodje, gorilniki, agregati, pohištvo, oblačila, knjige, dokumentacija, gradbeni material, vrtnarsko orodje, računalniki, kamere, fotoaparati, glasbeni inštrumenti, gledališka oprema in rekviziti, cirkuška oprema …

Boj za Avtonomno tovarno Rog je precej več od boja za skvot, je marveč boj za vse, ki ne pristajamo na diktat kapitalistične kulture in smo prepričani, prepričane, da je prostor, v katerem zamisli vzniknejo od spodaj in se ne realizirajo po hierarhičnih zapovedih, dragocen tako za samo mesto kakor tudi širše. V Avtonomni tovarni Rog deluje več sto uporabnic in uporabnikov, skozi leta se je v njegovih nedrjih zvrstilo na tisoče ljudi. Tu svoj prostor najdejo migranti, osebe, ki jih je družba potisinila čez rob, umetnice in umetniki, ki ne pristajajo na diktat kapitalistične kulture, skejterji, grafiterji, cirkus, poezija, muzika … vsi tisti, ki mesto Ljubljana navzlic pritiskom kapitala in represivnih organov delajo živo in v njem omogočajo človeka vredno življenje. Rog je bil v zadnjih 15 letih središče kritične misli, vozlišče družbenih gibanj, zatočišče vseh tistih, ki jih kapital potiska na rob družbe. To je prostor prijateljstva, tovarištva, idej, projektov. Izbrisanih, Nevidnih delavcev sveta, Protirasistične fronte v času balkanske migrantske poti, Sveta za vsakogar, BojZe, Antifašistične fronte, delavskih demonstracij, bojev proti gentrifikaciji, bojev proti prekarnemu delu, vstaj l. 2012 in kolesarskih vstaj l. 2020. V Rogu je bila tudi ambulanta mednarodne organizacije Zdravniki za azilante. V Rogu so v okviru tega mednarodnega združenja zaposlili nekoč izbrisanega tukajšnjega zdravnika, ki je potem po najboljših močeh pomagal bolnim in travmatiziranim.

Zgodovine družbenih gibanj v mestu Ljubljana so neločljivo povezane s skupnostjo Tovarne Rog. Kadar je pri socialnem delu odpovedala država, se je razprl Rog. Ukvarjal se je s preštevilnimi družbenimi težavami, ki jih je mesto potiskalo na svoje obrobje, predvsem pa s posledicami vseh težav, ki jih je mesto povzročilo v svoji gonji za kapitalom. Napad na Rog doživljamo v času, ko se vrstijo napadi na vse avtonomne strukture in središča kritične misli v državi: privatistični in koruptivni študentski interesi napadajo Radio Študent, janšisti napadajo civilno družbo, kulturnice in kulturnike, kapital uničuje naravo, vsakršen protest je praktično prepovedan; represija je mahoma postala del našega vsakdanjika. Naštetemu se pridružuje večna moralna večina, ki ne prepozna in ne razume pomena izgradnje skupnosti, avtonomnih območij in dejavnosti in opleta zgolj z znanim abstraktnim obrazcem nedotakljivosti (privatne) lastnine.

Tovarna Rog je branik pred višegrajsko blaznostjo, še več: Ko bi ne bilo Roga in sorodnih prostorov, bi se Višegrad k nam zalezel že davno. Brez močnih skupnosti, brez zunajstrankarskih družbenih in političnih gibanj ni v vmesnem prostoru med avtoritarnostjo oblasti in nadaljnjim pohlepom praktično ničesar več. Mestna oblast mora prevzeti odgovornost, da je z včerajšnjim nepremišljenim dejanjem olajšala delo skrajni desnici in njenemu rovarjenju po področjih kulture, okolja, občil, sodstva, družbe. Samo od nas je odvisno, ali se jim bo posrečilo. »Rog je simbolna točka vseh tistih, ki zavračamo profit, gentrifikacijo, desničarsko nasilje, kapitalistično represijo, janšistično orbanizacijo. Rog je pogoj, da smo v zadnjih 15 letih v Ljubljani kljub njeni majhnosti zgradili trdna družbena gibanja. Zato branimo Rog. Zato ga moramo braniti skupaj. Najdimo se.«

»Proti oportunistični sinergiji fašistov, policije, mestnih profiterjev in kapitala!« piše na podpornem plakatu Rogu iz Slovaške.

Ljubljana, 20. januarja 2021

Aktiv delavk in delavcev v kulturi

Podporniki rogovcev so se klicem za solidarnost obrnili tudi na “mednarodne prijatelje”

https://www.facebook.com/a.infoshop/posts/10151502745939969

TO OUR INTERNATIONAL COMRADES: CALL FOR SOLIDARITY
Comrades! Many of you have stayed, fought and loved one of the two squats in Ljubljana. For 15 years Rog was a centre of political activity in the city and in the international movements. Today Rog factory was brutally evicted. Many of our comrades were violently beaten and arrested. We are calling for solidarity all around the world. Let’s show the oppressors of all kinds they are messing with the wrong movement! More information below.XXX STATEMENT OF ROG FACTORY ABOUT EVICTION XXX
Today, on 19 January 2021 at 7 in the morning, employees of the security company Valina have forcefully entered the spaces of Autonomous factory Rog. Violently, using physical force, they injured some of its users and evicted everybody. Our personal belongings, pets and valuable equipment were left inside, together with 15 years of our dreams, activities, projects, adventures and common experiences. Police has erected fences around Rog and started to beat supporters gathering in support in front of the factory’s gate. In the inside of the complex workers have demolished majority of side structures and smashed windows on the main building that is protected as heritage. At the same time they are taking away, on the unknown location, all the equipment from Rog. More then 10 persons were held in custody, among them some of the injured that need medical help. We do not have access to them and we don’t have information on where all of them were taken.In the last decade and a half hundreds of users have been using Autonomous factory Rog for their activities and thousands of persons have attended various events in its spaces. Migrants, persons on the edge of society, artists that haven’t succumb to the dictate of capitalistic culture, skaters, graffiti artists, circus artists and others, who despite the pressures of capital, municipal security and police, make this city alive and enable life worth living.
Since the opening of Autonomous factory Rog Municipality of Ljubljana does not tolerate a fact that we show mirror to their gentrifying politics. Their policies are transforming the city in a Disneyland for tourists and putting profit over people. This is a reason why they have announced a total war against us. After years of unsuccessful and publicly unpopular legal prosecutions of users the authorities today decided for a legally disputable, violent break-in and a complete demolishing of the space. Regardless of the fact that they don’t have any ideas or financial means for future development of the area. Even more, not long ago municipal authorities have publicly stated that they haven’t got any concrete plans for Rog in the current mandate. There were no information about this obviously carefully planned attack, not even on last night’s session of the municipal government. After all these years of activities and public promoting of the dialog that the municipality has long time ago abandoned, we would expect at least a decent deadline to conclude our current projects, protect our belongings and a constructive discussion on municipality’s plans on potential eviction of users. Instead, Ljubljana municipality was lying to the public, elected councilors and us.The attack on Rog is not taking place in a political vacuum. In the last months we are witnessing various attacks on civil society, Radio Student, Metelkova 6 and other publicly critical actors. In times, when political engagement is reduced to a low-minded public exposure of disobedient individuals in right-wing media outlets, municipal authorities have as well decided to use deceitful means on the territory, which is propagating itself as safe sanctuary against the current governments’ phalanx. Today, Municipality of Ljubljana has clearly demonstrated on which side it really stands. Evicting people in the middle of a severe epidemics is preposterous for the municipality that is continuously selling its image as green, social, cultural and solidary capital. After its unsuccessful campaign for European capital of culture with a motto “Solidarity”, all masks have clearly finally fallen.What can you do in support of Rog?
1. COME IN FRONT OF AUTONOMOUS FACTORY ROG. Let’s show them that we are not alone. We can’t let autonomous spaces fall one after another! Attack on one is attack on all!
2. SEND A PROTEST LETTER TO MUNICIPALITY AND POLICE! PUBLISH IT ONLINE!
They have to be made responsible for their crimes, violence, profiteering and corruption. We can’t enable that they sweep under the carpet their profiteering plans and contentious acts.
3. SHARE INFORMATION, INVITE FRIENDS AND COMRADES.
Right now we don’t fight only for our dignity. We fight for being able to exist in this city. We fight for everything that is not capitalistic, gentrified, privatized, polite, tidy; for everything that breathes freely and does not allow to be captured by the profit logic that manages our common city.Against the opportunistic synergy of fascists, police, municipal profiteers and capital! Save Factory Rog!  

COMMENTS

Wordpress (0)