Evropska komisija predlaga novo strategijo za energetsko prenovo stavb – TOPNEWS.si

Evropska komisija predlaga novo strategijo za energetsko prenovo stavb

Evropska komisija predlaga novo strategijo za energetsko prenovo stavb

Evropska komisija je objavila strategijo Prenovitvenega vala, ki vključuje vizijo novega evropskega Bauhausa, njen namen pa je v naslednjih desetih letih podvojiti energetsko prenovo stavb, zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter zmanjšati račune za ogrevanje in hlajenje stanovanjskih in poslovnih prostorov.

“Zasebne domove in javne zgradbe želimo narediti energetsko učinkovitejše in udobnejše po vsej Evropi. Zato začenjamo evropski val prenove. To nam bo pomagalo doseči podnebne cilje, ustvariti nova delovna mesta in zmanjšati energetske stroške za državljane,” je dejala predsednica EK Ursula von der Leyen.

Cilj je v naslednjih 10-ih letih podvojiti energetsko prenovo stavb. Do leta 2030 bi lahko v EU obnovili 35 milijonov stavb in ustvarili dodatnih 160.000 “zelenih” delovnih mest v gradbenem sektorju.

Približno 40 odstotkov celotne porabe energije in 36 odstotkov emisij toplogrednih plinov v EU gre v stavbe. Trenutno se letno energetsko prenovi le en odstotek stavb, zato je treba prenovo bistveno pospešiti.

Da bi dosegla cilj zmanjšanja emisij za vsaj 55 odstotkov do leta 2030, ki ga je Evropska komisija predlagala septembra 2020, mora EU zmanjšati emisije toplogrednih plinov v stavbah za 60 odstotkov, njihovo porabo energije za 14 odstotkov ter porabo energije za ogrevanje in hlajenje za 18 odstotkov.

Evropska politika in finančni viri so že pozitivno vplivali na energetsko učinkovitost novih stavb, ki zdaj porabijo le polovico energije v primerjavi s stavbami, zgrajenimi pred več kot 20-imi leti. Vendar je 85 odstotkov stavb v EU starih več kot 20 let, predvidoma pa jih bo do leta 2050 ostalo od 85 do 95 odstotkov.

Ustvarjanje novega evropskega Bauhausa
Eden pomembnejših ciljev je zmanjšanje energetske revščine. Komisija pravi, da si skoraj 34 milijonov Evropejcev ne more privoščiti ogrevanja lastnih domov.

Strategija našteva tri prednostne naloge: dekarbonizacija ogrevanja in hlajenja stavb; spopadanje z energetsko revščino ljudi, ki ne morejo nositi stroškov energije, in obnova javnih stavb, kot so šole, bolnišnice in upravne stavbe.

Eden od ciljev je ustvariti nov evropski Bauhaus, interdisciplinarni projekt, ki ga vodi svetovalno telo, sestavljeno iz strokovnjakov, arhitektov, oblikovalcev, umetnikov, načrtovalcev in civilne družbe.

“Pri prenovitvenem valu ne gre le za obnovo obstoječih stavb, da bodo energetsko učinkovitejše in podnebno nevtralne. Lahko spodbudi široko preobrazbo naših mest in okolja. Lahko bi bil priložnost za začetek procesa za oblikovanje trajnosti s slogom,” poudarja EK.

Ursula von der Leyen poudarja, da bi moral biti novi evropski Bauhaus most med svetom znanosti in tehnologije ter svetom umetnosti in kulture. “Gre za sistematično spremembo, ki zahteva veliko inovacij in ustvarjalnosti,” je dejala.

Bauhaus bi moral spodbujati novo evropsko estetiko, ki združuje učinkovitost in ustvarjalnost. “Poskrbeti želimo, da bo v prihodnosti vsakdo imel dostop do okolja, v katerem je prijetno bivati, ki je tudi lepo, trajnostno in cenovno ugodno,” poudarja EK.

Von der Leynova je septembra v svojem govoru o stanju v Uniji prvič predstavila idejo o novem Bauhausu. Bauhaus je nemška šola za oblikovanje, ki jo je leta 1919 ustanovil arhitekt Walter Gropius.

Leta 1919 je v Weimarju ustanovil Visoko šolo za arhitekturo in oblikovanje z združitvijo in reorganizacijo Akademije za likovno umetnost in Akademije uporabnih umetnosti. Osnovna ideja je bila doseči enotnost umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter povezavo umetnikov s praktičnim življenjem, torej ustvariti pogoje za sodelovanje med umetniki in industrijo.

EK napoveduje, da bo preučila možnost uporabe proračunskih sredstev EU skupaj s prihodki iz sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) za financiranje nacionalnih programov energetske učinkovitosti in prihrankov za prebivalstvo z nižjimi dohodki.

Nadalje se bo razdelalo okvir za ekološko zasnovo, ki bo omogočal in spodbujal uporabo učinkovitih izdelkov v stavbah.

COMMENTS

Wordpress (0)