Evropska komisija je predstavila strategijo za zmanjšanje emisij metana – TOPNEWS.si

Evropska komisija je predstavila strategijo za zmanjšanje emisij metana

Evropska komisija je predstavila strategijo za zmanjšanje emisij metana

Evropska komisija je predstavila strategijo za zmanjšanje emisij metana, ki je po ogljikovem dioksidu drugi največji vzrok za globalno segrevanje.

Strategija določa ukrepe za zmanjšanje emisij metana v Evropi in na mednarodni ravni.

Zmanjšanje emisij metana je ključnega pomena za doseganje evropskih podnebnih ciljev, tako da bo Evropa do leta 2050 podnebno nevtralna.

“Danes smo sprejeli prvo strategijo za spopadanje z emisijami metana po letu 1996. Čeprav so sektorji energetike, kmetijstva in odpadkov enako pomembni, jih je v energetskem sektorju mogoče najhitreje zmanjšati z najnižjimi stroški,” je dejala komisarka za energijo Kadri Simson.

“Evropa bo vodilna na tem področju, vendar tega ne more storiti sama. Za reševanje problema emisij metana iz energije, ki jo uvažamo, moramo sodelovati z našimi mednarodnimi partnerji,” je dodala.

Strategija vključuje zakonodajne in nezakonodajne ukrepe na področju energetike, kmetijstva in odpadkov, ki so odgovorni za približno 95 odstotkov emisij metana, povezanih s človeško dejavnostjo.

Emisije metana so se prepolovile
Evropska unija na domačem trgu proizvede pet odstotkov svetovnih emisij metana. Metan je odgovoren za deset odstotkov evropskih emisij toplogrednih plinov.

Po zaslugi prejšnjih evropskih regulativnih pobud so se emisije metana v energetskem sektorju prepolovile, medtem ko so se emisije odpadkov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 zmanjšale za tretjino, kmetijstvo pa za dobro petino.

Metan je močnejši od CO2 in v spodnjem ozračju prispeva k nastanku ozona, močnega lokalnega onesnaževala zraka, ki povzroča resne zdravstvene težave.

Ena izmed prednostnih nalog strategije je izboljšati merjenje emisij metana in poročanje o njih. Poleg ukrepov na ravni EU za dvig merilnih, verifikacijskih in poročilnih standardov bo Komisija podprla ustanovitev mednarodnega observatorija za emisije metana s podporo evropskih satelitov.

Za zmanjšanje emisij metana v energetskem sektorju bodo predlagani obvezni ukrepi za izboljšanje odkrivanja in odpravljanja puščanja v plinski infrastrukturi, preučena pa bo tudi vzpostavitev zakonodajnega okvira, ki prepoveduje prakso sežiganja in izpuščanja v ozračje.

V dialogu z mednarodnimi partnerji bo Komisija opredelila možne standarde, cilje in spodbude za uvoz energije v EU ter načine za njihovo izvajanje, vsi zakonodajni predlogi pa bodo temeljili na ocenah učinka, je sporočila v izjavi ES.

COMMENTS

Wordpress (0)