Podporniki Pivčeve predlagajo, da bi zaradi Covida-19 v DZ preložili današnje glasovanje o njeni razrešitvi – Tistim svetnikom, ki bodo izglasovali njeno razrešitev pa Pivčeva grozi z izključitvijo iz stranke – TOPNEWS.si

Podporniki Pivčeve predlagajo, da bi zaradi Covida-19 v DZ preložili današnje glasovanje o njeni razrešitvi – Tistim svetnikom, ki bodo izglasovali njeno razrešitev pa Pivčeva grozi z izključitvijo iz stranke

Podporniki Pivčeve predlagajo, da bi zaradi Covida-19 v DZ preložili današnje glasovanje o njeni razrešitvi – Tistim svetnikom, ki bodo izglasovali njeno razrešitev pa Pivčeva grozi z izključitvijo iz stranke

Kako razgreto je dogajanje v Desusu pred današnjo sejo izvršnega odbora in sveta stranke sveta, na katerem je na dnevnem redu tudi razrešitve Akleksandre Pivec, kažejo dogajanja v ozadju, kjer letijo pisma predlogi, pravna mnenja. Pivčeva namreč v primeru glasovanja o razrešitvi ter tako delovanja v nasprotju s statutom stranke zahteva za svetnike, kateri bi glasovali, izključitev iz stranke zaradi prekoračitve pooblastil in pristojnosti.
Tako so, vsaj sodeč po pisanju s katerim razpolagamo v Topnews. si, nekateri člani predlagali, po vsej verjetnosti podporniki Pivčeve, da bi zaradi Covida v DZ kar preložili današnje glasovanje.

Spoštovani!

“…Glede na razmere in javno objavo, da je več poslancev DZ okuženih z Korona virusom predlagam, da se jutri sestanki IO in SVETA stranke prenesejo na drugi datum zaradi objektivnih razlogov. Ravno tako ni garancije, da ni kužen nekdo izmed članov.

Zato obstaja velika možnost, da pride do okužbe, kar pa ima težke posledice za nas starejše. V kolikor se vztraja pri sestankih, pa je prav, da nas seznanite kdo bo odgovarjal za posledice…”

Sodeč po prvih odzivih do preložitve seje ne bo prišlo, saj v tem času državni zbor ni zasedal in Desusovi poslanci niso bili v kontaktu s potencialno okuženimi LMŠ poslanci. Trenutno zaradi tega naj ne bi obstajala povečana nevarnost za okužbo z novim koronavirusom in da torej ni strokovnih razlogov za odpoved seje.

Potem ko je svet DeSUS pred dvema tednoma Pivčevi izrekel nezaupnico, bo torej danes obravnaval tudi predlog za njeno razrešitev. V sporu o tem, ali svet stranke sploh lahko razreši predsednika, ali je to zgolj v pristojnosti kongresa, so se že izrekli številni pravniki, saj sta obe strani naročili pravna mnenja. Del dokumentov, povezanih s tem, objavljamo spodaj.

Predsednica stranke Desus Aleksandra Pivec pa je v pismu članom tudi zapisala, da čuti, da mora vztrajati na čelu stranke.

»Odgovornost, da stranko vodim, mi je dalo članstvo, in jaz sem jo sprejela. Če zaupanja članstva ni več, kar bo članstvo povedalo na kongresu, bom to odločitev spoštovala,« je v pismu članstvu zapisala predsednica stranke in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Po njenem mnenju želijo posamezniki znotraj stranke s svojim početjem odvzeti pravico članstvu do izbire predsednika in s tem zagotoviti uveljavitev svojih lastnih interesov, in ne interesov stranke.

Spomnila je, da je izvršni odbor že 14. avgusta sprejel sklep za predčasen sklic kongresa DeSUS, vendar svet stranke po njenih ocenah s tem odlaša. V primeru upoštevanja sklepov izvršnega odbora bi danes bili že zelo blizu datuma novega kongresa, je prepričana.

Uvodoma pa je v pismu članstvu navedla, da se obrača nanje, saj jim želi pojasniti dogajanja, izpostavljena v medijih v zadnjem času, in razloge, zaradi katerih čuti, da mora vztrajati. Poudarila je, da se od vstopa v DeSUS in njeno aktivno participacijo v njej zavzema za rast stranke in njenih ciljev, pri vseh ključnih vprašanjih upošteva mnenje večine.

»Obtožujejo me veliko stvari. Na očitke sem odgovorila in bom odgovarjala tudi v prihodnje. Vedno sem ravnala in ravnam zakonito in transparentno. Če sem karkoli naredila narobe, bom sprejela posledice,« je zagotovila. Namero, da bi jo lahko razrešil svet stranke, je označila za nevaren precedens, pri katerem verjame, da članstvo ne bo sodelovalo. Napovedala je, da ne bo dovolila, da posamezniki ali določene politične struje na pravno sporen in nedemokratičen način mečejo slabo luč na delovanje stranke.

Zadeva bo v primeru današnje razrešitve Pivčeve dobila epilog na sodišču, saj je Pivčeva včeraj v pismu članom stranke to posredno napovedala.

Pivčeva piše, da “noben posameznik in noben organ stranke ne sme početi nezakonitih dejanj. Tako lahko Svet stranke izrazi svoje stališče, ne more pa z hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva. To bi bilo nezakonito. Kot predsednica stranke (na to mesto sem bila demokratično izvoljena z veliko podporo na kongresu) sem dolžna vse člane Sveta, ki so odgovorni in mnogi izmed njih, tudi javne osebnosti, na morebitna nezakonita ravnanja tudi opozoriti…” V javnosti pa očitno krožijo dve pismi Pivčeve članom. Eno, ki so ga sinoči objavili mediji in drugo, ki naj bi ga dobili po vsej verjetnosti samo člani sveta stranke. Pismo, ki ni bilo v javnosti objavljeno, objavljamo spodaj v celoti.

Spoštovane članice, spoštovani člani,

S tem pismom se obračam na vas, saj bi vam želela pojasniti dogajanja izpostavljena v medijih v zadnjem času in razloge zaradi katerih čutim, da moram vztrajati. Na samem začetku pisma bi vam želela povedati, da se od vstopa v stranko DeSUS in mojo aktivno participacijo v njej, vedno zavzemam za rast stranke in njenih ciljev. Pri vseh ključnih vprašanjih upoštevam mnenje večine in želim si tudi v prihodnje delati v dobrobit ciljev, ki smo si jih skupaj zadali da jih uresničimo.

Obtožujejo me veliko stvari. Na očitke sem odgovorila in bom odgovarjala tudi v prihodnje. Vedno sem ravnala in ravnam zakonito in transparentno. Če sem karkoli naredila narobe, bom sprejela posledice. Sem človek. Delam napake. Težko pa razumem, da napadi, katerih cilje je javna in medijska diskreditacija na osebni ravni, prihajajo s strani kolegov v stranki.

Tako se je v zadnjem času tudi oglasila tudi KPK, kjer je javno okrcala avtorja članka časopisa Dnevnik. Avtor članka namreč »lažno« navaja, da so državljani v zadnjem obdobju na KPK naslovili številne prijave zoper Aleksandro Pivec, ki se nanašajo na podobne kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Kot znanstvenica in raziskovalka delujem od svojih akademskih časov. Moja funkcija ministrice je časovno omejena, tako sem enako kot veliko ostalih drugih ministrov (Bertoncelj, Pikalo, Mramor, Šušteršič, Makovec Brenčič) ostala v stiku s svojo znanstveno platjo. Za opravljene raziskave sem v tekom štirih let mesečno prejemala okoli 230 evrov. Svoje delo sem opravila korektno in v skladu z dogovori s svojim delodajalcem. Je to afera primerna političnega pretresa? Za svojo dodatno delo sem imela tudi dovoljenje vlade RS, prijava finančnega premoženja KPK, navkljub različnim natolcevanjem, ni potrebna.

[2. odstavek 43. člena ZIntPK določa, da mora zavezanec vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva iz osme in devete alineje prvega odstavka 42. člena in vsako spremembo v premoženjskem stanju iz enajste do sedemnajste alineje prvega odstavka 42. člena, ki presega 10.000 eurov, sporočiti komisiji do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.]

Tovrstne zgodbe naj bi bile povod, da se je del stranke, katerim nelegitimnim interesom, sem se postavila po robu, pričel ukvarjati s tem kako me lahko razreši mimo kongresa in mimo volje članstva, ki je zastopana preko kongresa. Nevaren precedens, pri katerem verjamem, da ne boste sodelovali. Ali to pomeni, da lahko svet stranke kadarkoli razreši kateregakoli predsednika, če tako politično oceni? Kakšna je potem vloga kongresa, članstva? Je stranka DESUS edina stranka, ki ima tovrsten Statut, ki ne zagotavlja nobene stabilnosti na ključnem položaju stranke? Kot zastopnica in skrbnica zakonitega delovanja stranke je moja naloga in dolžnost, da skrbim za zakonitost postopkov delovanje stranke DeSUS, zato smo pridobili Pravno mnenje Inštituta za ustavno pravo, ki je odgovorilo na zgornja vprašanja. Tisti, ki želijo mojo razrešitev, so pridobili mnenje prof. dr. Pirnata, ki pravi, da mora Svet Stranke razlagati določbe Statuta in tako priznava, da z ustaljenimi oblikami razlage, ni možno priti do zaključka ali je moja razrešitev s Sveta stranke, sploh zakonita. Zakaj, v interesu zagotavljanja verodostojnosti stranke in demokratičnosti procesov znotraj stranke, ne skličemo Kongresa, ki se lahko izvede najpozneje do konca novembra in ki bi lahko na pravno nesporno pravilen način odločil o moji razrešitvi. Ne bežim pred odgovornostjo, verjemite, da bodo dnevi do Kongresa, najtežji prav zame, a ko sem sprejela vlogo predsednice, sem sprejela tudi odgovornost – do dediščine stranke – kot demokratične stranke upokojencev – in do članstva.

Ne bom dovolila da posamezniki ali določene politične struje na pravno sporen in nedemokratičen način mečejo slabo luč na delovanje stranke. Poskrbela bom, da bodo znotraj stranke uveljavljeni postopki, ki dajejo stranki legitimnost v javnem prostoru.

Rada bi opozorila, da se je članstvo na kongresu odločilo za drugačnost. Z zaupanjem članstva opravljam delo na vseh področjih in skupaj z vodstvom poizkušam zagotoviti boljši položaj upokojencev. Skupaj smo zagotovili veliko sprememb, nekatere ključne za boljše življenje starejših. Vendar to ni najbolj po godu izkušenim političnim mačkom, ki poskušajo očrniti mene in stranko, vse z namenom maskiranja dobrega dela, ki smo ga opravili.

Sama ne bom odstopila kot predsednica stranke DeSUS. Odgovornost, da stranko vodim mi je dalo članstvo in jaz sem jo sprejela. Če zaupanja članstva ni več, kar bo članstvo povedalo na kongresu, bom to odločitev spoštovala. S svojim početjem želijo posamezniki znotraj stranke, odvzeti pravico članstvu do izbire predsednika in s tem zagotoviti uveljavitev svojih lastnih osebnih interesov in ne interesov stranke. Izvršni odbor je že 14. avgusta sprejel sklep za predčasen sklic Kongresa stranke DeSUS, vendar pristojen organ, Svet stranke DeSUS, s tem odlaša. V primeru upoštevanja sklepov izvršnega odbora, bi danes bili že zelo blizu datuma novega Kongresa stranke.

Zagovarjam varovanje pravic članstva in pravico do izbire večinsko izglasovanega predsednika. Kot nasledniki predsednika stranke pa so po statutu določeni le podpredsedniki. Razmerja med posameznimi organi stranke so jasno določena po statutu stranke in jih je kot take potrebno upoštevati. Le preko konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje, bomo v javnem prostoru pokazali, da delujemo demokratično in na pravno nesporen način. S tem bomo odločitvam stranke dali legitimnost, ohranili njen ugled in spoštovali dediščino demokratičnosti delovanja.

Dr. Aleksandra Pivec,

Predsednica DeSUS

Kratko-stališče-o-sklepih-KSVIP

Sklic-Kongresa

izključitev-iz-DeSUS

COMMENTS

Wordpress (0)