Preobrazba s sončno energijo – TOPNEWS.si

Preobrazba s sončno energijo

Preobrazba s sončno energijo

Bodimo okoljsko koristni, prispevajmo k trajnostnemu razvoju družbe in hkrati prihranimo. S prehodom na samooskrbo z električno energijo in rabo le-te iz obnovljivega vira – sonca lahko uresničimo vse troje.

Z domačo sončno elektrarno do dolgoročnih prihrankov in okoljskih koristi

Uporaba električne energije za lastne potrebe iz obnovljivih virov je eden najboljših načinov, da kot posamezniki prispevamo k boju proti podnebnim spremembam. Korak k temu je namestitev sončne elektrarne na naš dom. Pri GEN-I so v okviru storitve GEN-I Sonce z lastno sončno elektrarno opremili že prek 1500 objektov. Skupaj so te elektrarne proizvedle že več kot 21 GWh zelene električne energije in prispevale k znižanju emisij CO2 za 8 milijonov kg. Predelava te količine CO2 bi sicer obremenila več kot 250 tisoč dreves.

Storitev GEN-I Sonce je celostna in posameznika vodi vse od razmišljanja o alternativnem viru elektrike za lastno uporabo do dejanske izvedbe in ohranjanja zadovoljstva v vseh letih njene uporabe.

V to storitev GEN-I Sonce na ključ je vključeno: svetovanje, izmere na domu, pridobivanje subvencij, ureditve dokumentacije za izgradnjo vse do priključitve na omrežje, montaža (običajno v enem dnevu), vzdrževanje in možnost zavarovanja za primere morebitnih poškodb.

Naložba v lastno sončno elektrarno dolgoročno koristi tako okolju kot naši denarnici. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne je 30 let, kar pomeni 30 samooskrbnih let. Po odplačilu začetne investicije, ki predvidoma traja od 10 do 15 let, bomo lahko naslednjih 15 let prihranke, ustvarjene na račun lastne proizvodnje elektrike, usmerjali v svoje prostočasne aktivnosti.

Vsaka sončna streha šteje

Ljudje svojo pasivnost v odnosu do podnebnih sprememb pogosto opravičujemo z besedami, da kot posameznik za vidne spremembe nikakor ne moremo narediti dovolj. Tovrstno razmišljanje moramo nujno spremeniti! Vsako zmanjšanje izpustov na skupni lestvici šteje in dolgoročno lahko prevesi podnebno tehtnico našega planeta.

Odločitev za samooskrbo s sončno elektrarno GEN-I Sonce je poleg naložbe v prihranke odločitev za čistejši planet in lepšo, zeleno prihodnost vseh prihodnjih generacij.

COMMENTS

Wordpress (0)