Kako podjetje RIKO Janeza Škrabca stiska podizvajalce, ki so kljub korona virusu petek in svetek delali v poslu »Obnova hotela Histrion v Portorožu« in ostali brez zasluženega plačila – TOPNEWS.si

Kako podjetje RIKO Janeza Škrabca stiska podizvajalce, ki so kljub korona virusu petek in svetek delali v poslu »Obnova hotela Histrion v Portorožu« in ostali brez zasluženega plačila

Kako podjetje RIKO Janeza Škrabca stiska podizvajalce, ki so kljub korona virusu petek in svetek delali v poslu »Obnova hotela Histrion v Portorožu« in ostali brez zasluženega plačila

Medtem ko je večina navadnih smrtnikov za štirimi stenami čakala kdaj bo vlada sprostila ukrepe povezane s pandemijo korona virusa, so v številnih slovenskih podjetjih delali podnevi, ponoči ob nedeljah in praznikih. Eno od takšnih podjetij, ki je specializirano za rušitvena dela na gradbiščih, kjer so kljub ostrim pogojem lovili roke in delali ne glede na koronavirus vse vikende, nedelje in praznike, tudi ponoči, na koncu pa ostalo brez obljubljenega plačila. Gre za podjetje Amonikaden d.o.o., ki je kot podizvajalec sodelovalo v poslu znanega slovenskega podjetnika Janeza Škrabca pri Obnovi hotela Histrion v Portorožu.

Čeprav je nosilec posla podjetje Riko in njegov lastnik Janez Škrabec reden gost številnih okroglih miz in družabnih dogodkov, pa se vsaj ko gre za omenjeni posel, ni ravno izkazal v skladu z njegovo javno podobo. Pomagala ni niti blokada gradbišč, ki so jo izvedli obupani delavci podjetja.

Podjetje Amonikaden d.o.o. je bilo v mesecu oktobru 2019 povabljeno na razgovore s ponudbo, da prevzame dela na »Obnova hotela Histrion v Portorožu«. Na razgovor ga je povabilo podjetje Diate d.o.o., s predpostavko, da ima zagotovljen posel pri obnovi hotela.

Podjetju Amonikaden so bila prvotno ponujena v izvedbo rušitvena dela po razgovoru na sestanku pri glavnem izvajalcu t.j. RIKO. Dne 30.10.2019 je podjetje prevzelo tudi zidarska dela.

Kljub razgovorom je bila dne 7.11.2019 na podlagi popisa del podpisana podizvajalska pogodba št. R07-1161-1/DIATE v vrednosti 651.000,00 EUR oziroma 559.860,00 EUR, kjer je odbita 14 % provizija za podjetje DIATE (prvotno je bila postavljena zahteva v višini 20%), ki si jo je posrednik izposloval.

Provizija naj bi bila namenjena za plačilo zaslug DIATE in drugih na projektu (konkretno sta za zasluge bila omenjena dva*) ter da bo DIATE vodil gradbišče (organizacijo, vodenje evidenc, koordinacija med glavnim izvajalcem in drugimi) tudi za podjetje Amonikaden.

Dne 8.11.2019 je podjetje Amonikaden pričelo z deli po prej navedeni pogodbi na objektu. Dela so potekala normalno, ob upoštevanju težav, ki se na takih projektih pojavljajo in so se sprotno reševala in usklajevala z glavnim izvajalcem t.j. RIKO.

Na podlagi zapisnikov delovnih sestankov je mogoče razbrati, da je podjetje Amonikaden dela kvalitetno opravljalo v skladu s planom v danih spremenjenih okoliščinah, ki so se sproti pojavljale na gradbišču. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki prej niso bile predvidene, so se na gradbišču pojavljala dela, ki jih opredelimo kot povečan obseg del po pogodbi in dodatna dela, ki po pogodbi niso bila predvidena.

Ker je glavni izvajalec RIKO vršil pritisk, da je dela vseskozi potrebno pospeševati zaradi časovnih omejitev izvedbe prenove hotela, so se dela izvajala tudi ob nedeljah, novoletnih praznikih in tudi ponoči. Z enakim tempom se je delalo tudi v času največje nevarnosti širjenja koronavirusa. Pod kakšnimi nemogočimi pogoji smo morali dela izvajati, kaže pisanje, ki je razvidno iz elektronske korespondence. Zaradi časovnih omejitev izvedbe projekta glavni izvajalec del – RIKO ni izvajal postopkov, ki so predvideni za primere, ko se pojavijo dodatna dela. Glavni izvajalec je “forsiral”, da je potrebno dodatna dela najprej opraviti, kasneje pa bodo naredili obračun in, da v zvezi s tem ne bo nobenih težav.

Danes se vse bolj kaže, da je takšno ravnanje glavnega izvajalca bilo izvedeno zavestno v škodo podizvajalca Amonikaden d.o.o. Tudi plačila so potekala v skladu s pogodbo brez težav, pri izplačilu zadnje gradbene situacije, pa se je že začelo zapletati. Najprej je prišlo do zamude v obračunu za cel mesec, nadaljevalo se je z nepriznavanjem opravljenih del, kjer so se pokazale vse metode manipuliranja nepriznavanja opravljenega dela, izsiljevanja, v nadaljevanju pa tudi zadrževanje izvedbe plačila.

Da so do izplačila zadnje gradbene situacije lahko prišli, so 17.03.2020 ob 17. uri protestno zaprli dostope in izstope iz gradbišča, v opozorilo, da je potrebno podizvajalca za svoje opravljeno delo tudi plačevati. Po dveh urah zapore gradbišča, je bila blokada umaknjena, ker so predstavniki glavnega izvajalca – RIKO in predstavnik investitorja obljubili, da bodo naslednji dan na skupnem sestanku odpravili in razrešili vsa medsebojna nesoglasja.

Na skupnem razširjenem sestanku dne 18.3., kjer so bili prisotni RIKO, Diate, Amonikaden, Supernadzor, Projektni management, je bilo dogovorjeno, da se bodo problemi obračuna in plačila opravljenega dela pospešeno razreševali. S strani naročnika in nadzora pa je bila dana obljuba, da bo ena od odprtih situacij dodatnih del rešena do 27.3.2020, kar se pa ni zgodilo.

Po prej navedenem sestanku se stvari niso reševale v dogovorjeni smeri, ampak so se postopoma povečevali pritiski na podjetje Amonikaden s strani Diate in RIKO, da so zahteve po plačilu izvedenega dela nerealne in da do plačil po izdelanih situacijah in obračunih, ki jih je izdelalo podjetje DIATE in jih je podjetje Amonikaden sprejelo – potrdilo, nismo upravičeni.

Nastal velik absurd, ki se kaže v tem, da je pogodbeni partner Rika podjetje DIATE najprej v situacijah priznalo opravljeno delo, v nadaljevanju, pa želelo vse skupaj zavrniti, kljub temu, da so vsa opravljena dela evidentirana.

V tem trenutku so odprti zahtevki – situacije za plačilo v vrednosti: 55.342,35 EUR, 144.807 EUR in 242.475 EUR, sledi še končni obračun, kar je za manjšega podizvajalca lahko usodno.

Navedeno neplačevanje opravljenega dela podjetju Amonikaden je posledično povzročilo tudi verižno reakcijo neplačevanje blaga in storitev dobaviteljem, katerim je dolžno podjetje Amonikaden.

Pri poslu se tako pojavljajo utemeljeni znaki suma na koruptivno ravnanje, provizije za udeležence, “zidanje cen” in prirejanje dokumentacije med prej navedenimi deležniki, ki je izključno usmerjeno v škodo podjetja Amonikaden.

Obupanim delavcem tako ni ostalo nič drugega, kot da se obrnejo na javnost, da se takšne prakse, za katere je odgovoren RIKO, ne nadaljujejo. Prav tako je evidentno, kako se delavci žrtvujejo v skrajnih razmerah v senci pandemije virusa korona za brezobzirno doseganje ciljev interesa kapitala in velikih na začetku verige, medtem ko tisti, ki so spodaj ali v sredini, ostanejo brez plačila za opravljeno delo.

COMMENTS

Wordpress (0)