Pri GEN-I vsi odjemalci prejeli znižane račune že za marec – TOPNEWS.si

Pri GEN-I vsi odjemalci prejeli znižane račune že za marec

Pri GEN-I vsi odjemalci prejeli znižane račune že za marec

Krško, 17. april 2020, GEN-I, najugodnejši dobavitelj električne energije, je svojim preko 164.000 odjemalcem za mesec marec pravilno obračunal popuste, ki izhajajo iz upoštevanja vladnih ukrepov in dodatnega znižanja tarif električne energije za 15 %.

V GEN-I smo se ob napovedanih proti-kriznih ukrepih vlade na področju zaračunavanja električne energije in lastni odločitvi o dodatnem znižanju cen tarif električne energije naglo odzvali ter s podporo zalednih in IT služb omogočili pravočasne in pravilne račune za dobavo elektrike v mesecu marcu. Torej, GEN-I je vsem svojim gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem na izdanih računih za marec 2020 upošteval oprostitev plačila obračunske moči in prispevka SPTE in OVE, ki jih je za blaženje posledic korona virusa sprejela država. Poleg tega so bile na vseh teh računih obračunane tudi 15 odstotkov nižje cene tarif električne energije, ki jih je za tri mesece kot simbol solidarnosti in družbene odgovornosti svojim odjemalcem zagotovil GEN-I.

V medijih smo zaznali, da nekateri dobavitelji kar 60.000 odjemalcem niso uspeli pravilno obračunati popustov, ki izhajajo iz vladnih ukrepov, saj naj bi bili računi že natisnjeni. V GEN-I smo imeli približno 16.000 računov že natisnjenih, a smo se za naše odjemalce potrudili, račune popravili in s tem omogočili, da so bili prav vsi GEN-I odjemalci deležni nižjih računov že v marcu.

V izogib nesporazumom ponovno podajamo spremenjene postavke, ki so bile upoštevane na računih za dobavo električne energije v marcu:

Električna energija po dejanski porabi/pavšalu na tarifah VT, MT, ET s 15 % popustom

Obračunska moč 0,00 EUR

Prispevek SPTE in OVE 0,00 EUR

Glede na različno razumevanje višine znižanja računa smo pripravili pregled prihrankov za 3 različna merilna mesta GEN-I s 3, 8 in 14 kW obračunsko močjo. V spodnjih tabelah prilagamo izračune prihrankov za ponazoritev vpliva ukrepov vlade in dodatnega znižanja s strani GEN-I.

Vladni ukrep oprostitev plačila obračunske moči in prispevka SPTE in OVE zniža znesek računa za:

4,44 EUR + DDV pri 3 kW obračunski moči,

11,84 EUR + DDV pri 8 kW in

za 24,28 EUR + DDV pri 14 kW obračunski moči.

Odstotek prihranka je zaradi odvisnosti od porabe lahko zelo različen – v našem primeru med 25 in 31 %.

V nadaljevanju prikazujemo dejanske spremembe na računih naših odjemalcev.

GEN-I uspešno uresničuje svoje poslanstvo zagotavljanja najugodnejših cen energentov skupaj s kakovostnimi storitvami in ohranja vodilni položaj dobavitelja električne energije v Sloveniji.

Osredotočenost na kupce, posluh za njihove potrebe in inovativne celostne rešitve so prepričale že več kot 164.000 zadovoljnih GEN-I odjemalcev. Enostavna menjava dobavitelja, brez vezave in pogodbene kazni se lahko izvede kadarkoli na brezplačni telefonski številki 080 1558 ali na spletni strani www.pocenielektrika.si.

COMMENTS

Wordpress (0)