Pomladna akcija ostani doma – TOPNEWS.si

Pomladna akcija ostani doma

Pomladna akcija ostani doma

V GEN-I čutijo odgovornost do vseh, ki so se v tem obdobju znašli v težki situaciji. Zato so cenik s 15-odstotkov nižjimi cenami tarif oblikovali tudi za nove gospodinjske odjemalce. Pridružite se Pomladni akciji ostani doma in si znižajte račune za elektriko. Z akcijo se simbolno pridružujejo tudi vseslovenski pobudi, naj za zajezitev širitve virusa Covid-19 ostajamo doma. Posvetimo se svojim najbližjim in sami sebi, socialne stike z okolico pa ohranjajmo prek digitalnih kanalov. Njihova uporaba bo z njihovimi nižjimi cenami tarif za električno energijo še bolj dostopna.

Pridružite se GEN-Ijevi novi Pomladni akciji ostani doma in si zagotovite 3 mesece zelo nizkih cen električne energije:

Akcijske cene po tarifah električne energije VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,05517 0,03059 0,04925
z 22 % DDV 0,06731 0,03732 0,06009

 

Cena mesečnega nadomestila Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec) Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
cena brez DDV 1,99 0,99
cena z 22 % DDV 2,43 1,21

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Dobavitelj bo v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal mesečno nadomestilo v višini 2,43 EUR (cena z 22% DDV), namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja prodajalca. Dobavitelj bo novim kupcem, ki so se v okviru te akcije odločili za prejemanje računov prodajalca v .pdf obliki (PDF račun) preko spletnega portala Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko, priznal EKO popust v višini 1,22 EUR (cena z 22% DDV) na mesec, za vsako merilno mesto, s katerim je novi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, s čimer si novi kupec zmanjša strošek mesečnega nadomestila.

Pomladni akciji ostani doma, ki traja do vključno 31. decembra 2020, se lahko pridružite novi gospodinjski odjemalci električne energije.

NOVI GOSPODINJSKI ODJEMALCI

Novi gospodinjski odjemalci se akciji pridružite tako, da izpolnete enostaven obrazec za zamenjavo dobavitelja, kjer izberete akcijo “Pomladna akcija ostani doma”. Več o tem najdete na naslednji povezavi .

COMMENTS

Wordpress (0)