Bojan Požar kot Damjan Jankovič – Le, da je bil slednji sodno procesuiran in kaznovan, Požar pa ne – TOPNEWS.si

Bojan Požar kot Damjan Jankovič – Le, da je bil slednji sodno procesuiran in kaznovan, Požar pa ne

Bojan Požar kot Damjan Jankovič – Le, da je bil slednji sodno procesuiran in kaznovan, Požar pa ne

Verjetno se glede na odmevno sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani prejšnji teden še spomnite mastnih naslovov v medijih, da je Damijanu Jankoviću prisojena denarna kazen 2000 evrov. Tožilstvo je obsojeni trojici očitalo, da je državo ogoljufala zaradi utaje davka pri poslih z dvema luksuznima stanovanjema v Ljubljani in Tolminu. Obtoženi naj bi prijavili, da bodo v stanovanju v Trnovskem pristanu opravljali obdavčljivo dejavnost, v resnici pa je v stanovanju živel Damijan Janković. Obtoženi so v Jankovićevem stanovanju prijavili sedež podjetja.

Med tistimi, ki redno “poroča” in posveča veliko pozornosti družini Janković, je seveda tudi novinar in politik Bojan Požar. Požar, če že ne drugače, vsaj na tviterju ne zamudi priložnosti in se zgraža nad sojenjem in izrekom sodbe glede davčnih utaj in ponarejanja listin podjetja Baze Danta, kjer je bil Damjan Janković obsojen za krivega, dobil pa je le denarno kazen, v vrednosti 2 tisoč evrov. Soobtoženi Ivan Mikulin je dobil 14 mesecev pogojne zaporne kazni ter 2.550 evrov, Boštjan Stamejčič pa 5 mesecev pogojne in 6 tisoč evrov denarne kazni.

Vprašanje, ki se postavlja in ga seveda v medijih še najmanj pa pri Bojanu Požarju, ki se predstavlja kot “nadpodpoštenjak” in moralno politično neoporečen, ne boste zasledili, pa je, ali ni Bojan Požar pravzaprav v podobnem položaju kot Damjan Janković, saj ima podjetje Lanaka media-Družba za založništvo in marketing sedež na Hacquetovi 1A, v katerem živi Bojan. Glede na dejstvo, da je lastnica podjetje Lanaka Media, katerega lastnik je Požarjeva hči Maša Kavtičnik Požar, direktor pa njen oče Bojan Požar, se postavljajo vprašanje, ali Požar podjetju plačuje najemnino in, ali podjetje plačuje davke, predvsem pa, ali se je tudi Bojan Požar na ta način izognil plačilu DDV-ja.

Lanaka media je namreč tudi lastnica stanovanja za Bežigradom, v katerem, kot rečeno, živi Požar, ko je v Ljubljani. Lanaka media je tudi lastnica Požarjeve hiše v Hočah pri Mariboru, Bojan Požar pa ima tako na hiši v Mariboru kot na stanovanju na Hacquetovi ulici v Ljubljani, kjer je tudi sedeže podjetja, vpisano dosmrtno pravico uživanja. Da Bojan Požar uradno ni lastnik podjetja Lanaka Media d.o.o., drži. Drži pa tudi, da je lastnica, od ustanovitve dalje, od leta 2004, njegova hči Maša Kavtičnik Požar. Postavlja se torej vprašanje, ali se je nakup luksuznega stanovanja v Ljubljani ter nakup in obnova hiše v Hočah financirala iz akumuliranega dobička Lanaka medie, ki se ga je vključno z lanskim nabralo za okoli 538 tisoč evrov.

Zadeva pa postane zanimiva v kontekstu poslovanja Požarjevih družb, kjer ima Lanaka Media v stoodstotni lasti Maše Kavtičnik Požar, sicer hčerke Bojana Požarja, osrednje mesto. Bojan Požar posluje prek dveh podjetij Reporta in Lanaka medie, pri obeh pa je kot zastopnik vpisan Bojan Požar. Podjetje Report je ustanovil leta 2007, marca letos pa ga je pripojil podjetju Lanaka media in družbo nato izbrisal. Požar je direktor Lanaka Media, kot ustanoviteljica podjetja pa je v registru navedena Maša Kavtičnik Požar, njegova hči. Ta je tudi edina lastnica podjetja.

Prihodki družbe Lanaka media so lani znašali dobrih 194 tisoč evrov, medtem ko se je akumuliranega dobička, vključno z lanskim, nabralo za okoli 538 tisoč evrov. Uspešno je (bilo) tudi podjetje Report. Lani je ustvarilo dobrih 141 tisoč evrov prihodkov, dobiček, vključno z lanskim, pa je znašal dobrih 332 tisočakov. Iz uradno objavljenih bilanc podjetja Lanaka media je razvidno, da ima podjetje več kot pol milijona evrov premoženja v kratkoročnih posojilih. Kdo jih je prejel, pa v bilanci ni navedeno.

Dokumenti, ki s(m)o jih pred meseci objavili različni mediji, razkrivajo, da so različna državna podjetja v preteklih letih sklenila pogodbi za oglaševanje z družbama Report (ki je pripojeno podjetju Lanaka media) in Lanaka media, pri obeh pa je, kot rečeno, kot zastopnik vpisan Bojan Požar. Lanaka Media, njena lastnica je Maša Kavtičnik Požar, ki za očeta očitno opravlja vlogo “mule”, pa je po izpisu iz zemljiških knjig lastnica Požarjeve hiše v Hočah pri Mariboru, kot tudi stanovanja na Hacquetovi v Ljubljani, kjer ima Bojan Požar vpisano dosmrtno pravico uživanja.

Glede na zapise v številnih medijih je mogoče upravičeno sklepati, da je Bojan Požar preko svojih in povezanih družb posloval na način, da je sebi ali tretjim osebam dajal fiktivna posojila. Gre za sum davčne utaje in prikrito izplačilo dobička, kar bi seveda moralo zanimati Finančno upravo RS in njen Generalni finančni urad. Iz razkritij v bilancah stanja, objavljenih na AJPES-u, namreč ni razvidno, kakšna je višina teh kreditov, predvsem pa komu in za kakšen namen so bili le ti porabljeni. Na podlagi podatkov iz davčne prijave leta 2017, ki jo je po naših podatkih dobil FURS, namreč izhaja, da naj bi si samo na družbi Report d.o.o, ki je bila lani priključena družbi Lanaka media d.o.o, izplačalo za več kot 500.000 evrov različnih posojil.

Požar se je namreč v neformalnih pogovorih večkrat pohvalil, da ima dobre zveze na Finančni upravi, vsekakor boljše kot Damijan Janković, bi lahko cinično zaključili. Zato bi bilo zanimivo vedeti, kakšna je usoda omenjene davčne prijave ter, ali je na podlagi podatkov, ki so bili objavljeni v medijih, FURS že začel oziroma opravil davčni pregled omenjenih podjetij, ki jih vodi ali je z njimi povezan Bojan Požar. V javno objavljenih zapisih v medijih je bilo, kot rečeno, mogoče zaslediti, da je družba Lanka media d.o.o, ki jo vodi Bojan Požar lastnica dveh nepremičnin na Hacquetovi ulici v Ljubljani in hiše v Hočah pri Mariboru, na katerih ima Bojan Požar zapisano pravico dosmrtnega užitka oziroma dosmrtno služnost.

Ker je Bojan Požar tudi predsednik politične stranke Liste novinarja Bojana Požarja in, ker so bili v medijih objavljeni številni sumi davčnih utaj, bi bil odgovor na vprašanje, ali so na podlagi javno dostopnih podatkov in davčne prijave iz leta 2017, uvedli kakršen koli postopek, ali pa so pozornosti davkarije deležni le tisti, ki jih tako ali drugače markira prav Bojan Požar.

Seveda nikomur ne privoščimo, da je deležen pozornosti državnih organov, vendar, ker se Bojan Požar v svojih zapisih pogosto naslaja nad tujo nesrečo in se je v preteklosti večkrat javno pohvalil v svojih in ostalih medijih, da proti njemu ni uveden noben postopek, zadeva postane zanimiva.

03-001_IDZNAK_2636_8097_69 pozar-1
 03-001_IDZNAK_2636_8097_69 pozar-2
 03-001_IDZNAK_2636_8097_69 pozar-3

COMMENTS

Wordpress (0)