Energetsko obarvano igrišče v Mariboru: Na zabaven in poučen način v lepši jutri – TOPNEWS.si

Energetsko obarvano igrišče v Mariboru: Na zabaven in poučen način v lepši jutri

Energetsko obarvano igrišče v Mariboru: Na zabaven in poučen način v lepši jutri

V središču Maribora, natančneje na Trgu svobode, je bilo 5. decembra postavljeno novo energetsko obarvano otroško igrišče, ki otroke in občane seznanja s konceptom obnovljive energije in hkrati spodbuja k bolj trajnostni izrabi energije. V tem družbeno odgovornem projektu sodelujejo Borzen, Dravske elektrarne Maribor in Mestna občina Maribor.

Letošnje leto so Mariborčani na Miklavževo prejeli prav posebno darilo – energetsko obarvano otroško igrišče v središču mesta. Obiskovalci bodo na lastni koži na zabaven način spoznavali, kako lahko prav vsi proizvajamo energijo.

Energija je namreč nekaj, kar imamo vsa živa bitja in prav vsi z energijo tudi upravljamo. Zato je prav, da se tega zavedamo in da je naša raba energije čim bolj učinkovita in povezana z obnovljivimi viri energije. Le tako bomo zmanjšali vplive na okolje in poskrbeli, da bo naš planet v dobri formi tudi za naše zanamce.

Družbeno odgovorni projekt je nastal na pobudo Borzena (slovenski operater trga z elektriko in nosilec blagovne znamke Trajnostna energija), ki je k sodelovanju povabil tudi Dravske elektrarne Maribor (največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov) in Mestno občino Maribor. Partnerje projekta druži njihovo zavedanje o pomembnosti odgovornega odnosa do okolja, vsi pa želijo tudi informirati, ozaveščati in spodbujati k učinkoviti rabi energije in izrabi obnovljivih virov energije na okoljsko najbolj sprejemljiv način.

“Pomembno poslanstvo družbe Borzen je tudi ozaveščanje ter informiranje na področju izrabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. S tovrstnimi projekti širimo zavedanje, da energija ni samoumevna; ni nam dana, ampak moramo vanjo veliko vložiti. Da energijo pridobimo s pomočjo obnovljivih virov ter posebej tudi to, da z njo učinkovito ravnaš, je ključno za dobrobit našega okolja. In prav je, da tudi otroci te teme čim prej spoznajo in jih ponotranjijo. Prepričani smo, da bo igrišče poleg zabave obiskovalcem ponudilo zanimive informacije in jih spodbudilo k razmišljanju o trajnostni energiji.” je dejal dr. Karlo Peršolja, direktor družbe Borzen

“Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki proizvede približno četrtino vse potrebne električne energije v državi, je z veseljem pristopila k predlaganemu projektu. Reka Drava je z osmimi hidroelektrarnami energetsko izkoriščena, a v skladu z zavezami, glede povečanja deleža proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, ki smo jih dali kot država, naša družba razvija nove projekte, predvsem na področju energetske rabe vetra in sonca. Zavedamo se, da smo v okolju, kjer proizvajamo energijo gost, in prav je, da gostitelju tudi vračamo. Postavitev igral je le ena od družbeno odgovornih akcij naše družbe, katerih skupno poslanstvo je doprinos naravnemu in družbenemu okolju,” je dejal Andrej Tumpej, direktor družbe DEM

“Mestna občina Maribor s svojimi javnimi podjetji in zavodi že nekaj let izvaja in tudi načrtuje številne »zelene« aktivnosti, med njimi veliko projektov, s katerimi zasledujemo trajnostne rešitve na področju energije in ukrepe za učinkovito rabo energije. Letos smo, na primer, sanirali kar 24 javnih objektov: šol, vrtcev, Ledno dvorano in Dvorano Tabor ter občinsko upravno stavbo. Lotili smo se posodobitve lokalnega energetskega koncepta, v katerem bomo dali še večji poudarek obnovljivim virom energije, zmanjšanju emisij in povečanju učinkovitosti. Ker vemo, da delamo dobre stvari, nenazadnje tudi kandidiramo za Zeleno prestolnico Evrope leta 2022.

Pri uspešnosti vseh teh prizadevanj pa bodo ključno vlogo imeli mladi in najmlajši. Ni vedno mogoče na tako preprost, razumljiv in hkrati zabaven način predstaviti, kako nastaja energija in zakaj je pomembno, da z njo učinkovito upravljamo. Zato sem zelo vesel in hvaležen, da smo se z Borzenom in Dravskimi elektrarnami Maribor našli v tako imenitni akciji, kot je to energetsko obarvano igrišče. Ponosni smo, da so ta zanimiva in posebna igrala našla prostor prav v našem mestu,” je dejal Saša Aleksander Arsenović, župan Mestne občine Maribor

Energetsko obarvano igrišče je v prazničnem decembru v okrnjeni izvedbi postavljeno na Trgu svobode v Mariboru, spomladi pa se bodo štirim igralom pridružila še tri igrala in vsa skupaj bodo postavljena na končno lokacijo v središču Maribora, ki pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.

O partnerjih projekta

Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe, dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge, povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si.

Dravske elektrarne Maribor z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, s petimi malimi hidroelektrarnami ter štirimi sončnimi elektrarnami družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije. Povprečna letna proizvodnja družbe DEM, ki znaša 2.800 milijonov kWh, predstavlja 80 odstotkov slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System).

COMMENTS

Wordpress (0)