10. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije – TOPNEWS.si

10. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

10. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

GEN-I na 10. srečanju OVE in SPTE proizvajalcev električne energije o tehničnih rešitvah za razogljičenje slovenske družbe in uresničevanje zelene preobrazbe

Na srečanju je bilo največ pozornosti namenjene rešitvam za povezovanje posameznih gradnikov omrežja s ciljema doseganja vzdržnega elektroenergetskega sistema in razogljičenja družbe. Predstavljen je bil primer trajnostnega energetskega kroga, ki sta ga v sodelovanju razvila GEN-I in Metron Inštitut.

(z leve): Andrej Pečjak (Metron Inštitut) in dr. Robert Golob (GEN-I)

Z naraščanjem negativnih učinkov podnebnih sprememb se krepi zavedanje o pomenu njihovega preprečevanja in iskanja rešitev za lepšo, čistejšo prihodnost. Pomembno vlogo pri doseganju cilja razogljičenja družbe ima povezovanje proizvodnih enot čiste električne energije, kar je v uvodnem nagovoru poudaril tudi poslovni direktor GEN energije, Danijel Levičar, MBA. Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, je v nadaljevanju predstavil konkretne rešitve, ki jih s poslanstvom zelene preobrazbe že razvijajo v družbi GEN-I.

Ena tovrstnih rešitev je sistem trajnostnega energetskega kroga (TEK), ki omogoča upravljanje hranilnikov energije v mikroomrežju in ponuja možnosti shranjevanja električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Na ta način zmanjšuje vplive na elektrodistribucijski sistem in pokriva konice porabe električne energije.

»Gre za zametek vzpostavitve novega energetskega sistema, ki bo na pameten način povezan z obstoječim. Z uporabo TEK postaneta električno vozilo in mikro omrežje, kot na primer stanovanjska hiša ali poslovni objekt, aktivna elementa v sistemu. Finančno in tehnično je sistem uresničljiv že danes«, je projekt povzel predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

Na dogodku je bila prisotna tudi direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Tanja Bolte, ki je dodala, da tudi Ministrstvo aktivno zasleduje okoljske in podnebne cilje Evropske Unije in zagovarja politiko povečevanja deleža obnovljivih virov ob upoštevanju ostalih okoljskih ciljev. K uresničevanju slednjih si z razvojem storitev trajnostne e-mobilnosti prizadeva tudi GEN-I, ki je v zadnjem letu uspel elektrificirati več kot polovico svojega voznega parka. Ta lahko z ustrezno tehnologijo postane mobilen hranilnik energije in eden od elementov TEK-a. Demonstracija delovanja novega sistema je bila prikazana v živo v poslovni enoti Metrona na Obrežju, neposredno po dogodku. »Električna vozila, baterijski zalogovnik, fotovoltaika in omrežje tvorijo dinamično vodeno celoto, ki energijo po potrebi pretaka v obeh smereh med omrežjem, zalogovniki in električnimi vozili«, je način delovanja pojasnil Andrej Pečjak, direktor Metron Inštituta.

V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, dr. Dejan Paravan in Andrej Pečjak strinjali, da bo prihodnost v znamenju pametnih tehnologij in storitev, ki odjemalcem omogočajo zeleno preobrazbo. »Zelena transformacija predvideva radikalno spremembo tako v načinu poslovanja, kot tudi v načinu življenja. Iz tega razloga bi zelo težko izpostavil en sam sistem oziroma eno tehnologijo, ki bi v prihodnjih letih imela prevladujoč vpliv. Pomemben napredek bo viden na vseh nivojih. Skupina GEN-I ima v tem procesu vlogo povezovalca in promotorja naprednih brezogljičnih tehnologij. Fleksibilnost, digitalizacija, samooskrba, energetski monitoring in energetsko upravljanje ter e-mobilnost so temelji, na katerih moramo graditi za dosego cilja razogljičenja slovenske družbe«, je dogodek povzel dr. Robert Golob.

COMMENTS

Wordpress (0)