Borut Jamnik ponovno zlorabil pravico do popravka – Jamnik pravico do popravka očitno razume kot piarovska pravica tistih, ki imajo denar, moč in kapital – TOPNEWS.si

Borut Jamnik ponovno zlorabil pravico do popravka – Jamnik pravico do popravka očitno razume kot piarovska pravica tistih, ki imajo denar, moč in kapital

Borut Jamnik ponovno zlorabil pravico do popravka – Jamnik pravico do popravka očitno razume kot piarovska pravica tistih, ki imajo denar, moč in kapital

Skladno s 26. členom Zakona o medijih odgovarjam na neresnične in zavajajoče navedbe Vladimirja Voduška v članku »Afera Požar – Politiku in novinarju Požarju se je očitno iztekla »licenca za medijske umore«: V sezoni 2018/2019 je bilo za 132.000,00 evrov »naročil«, ki je bil dne 19. 9. 2019 objavljen na spletnem mestu Topnews.si (http://topnews.si/2019/09/19/afera-pozar-politiku-in-novinarju-pozarju-se-je-ocitno-iztekla-licenca-za-medijske-umore-v-sezoni-2018-2019-je-bilo-za-132-00000e-narocil/#more) in zahtevam objavo priloženega besedila.

Borut Jamnik se je očitno odločil, da bo odgovarjal na vsak zapis portala Topnews.si ne glede na dejstva v skladu z masimo stokrat ponovljena laž postane “resnica” – pa čeprav je bila resnica ugotovljena in potrjena s številkami.

Vendar mu zakonodaja pač daje pravico do popravka ali odgovora. Predlagatelji zakona so ob zakonski spremembah, ki se nanašajo na to pravico, ob uveljaviti tega instituta zagovarjali, da jo uvajajo zaradi »malega človeka«, saj naj mu stari zakon ne bi v zadostni meri omogočal poprave krivičnih medijskih objav.

Vendar “malih” ljudi pri pravici do popravka v medijih skoraj ni zaslediti, saj je pravica do odgovora ali popravka postala “piarovska pravica ter domena tistih, ki imajo denar, kapital, moč in dovolj pravnega znanja, da jo uveljavljajo.

Borut Jamnik pa seveda ne spada v kategorijo “malih” ljudi, morda samo po višini, sicer pa se tako v medijskih zapisih že več kot desetletje pojavlja kot eden od najbolj vplivnih ljudi slovenske tranzicije. Torej spada v kategorijo tistih ljudi, ki imajo denar, kapital in moč, ki jo preko distribucije oglaševalskega denarja v državnih podjetjih pretvarjajo v medijsko moč, s katero postavljajo in odstavljajo vlade ali pa uničijo kakšnega neposlušnega ali preveč samosvojega posameznika.

Borut Jamnik zato nikoli ni odgovarjal na zapise o njem, saj mu ni bilo treba. Odgovor so objavili njemu naklonjeni in plačani mediji ter novinarji, ki so opravili umazano delo za “judeževe zlatnike”. Tokrat se je Borut Jamnik ponovno odločil, da bo odgovarjal osebno, kar je sicer pohvalno, do sedaj so namesto njega odgovarjali odvetniki posameznih institucij ali podjetij. Tako smo v redakcijo Topnews.si nazadnje prejeli zahtevo za popravek odvetniške družbe, ki zagovarja Modro zavarovalnico. Pred tem smo prejeli odgovor Irene Prijović izvršne direktorice Združenja nadzornikov Slovenije, ki ji seveda predseduje kdo drug kot Borut Jamnik. Borut Jamnik se je v dosedanjih odgovorih na naše pisanje, v glavnem torej skril za podjetje ali inštitucijo, ki jo vodi. Seveda so to storili ljudje, ki so plačani iz državnih podjetij. Ni nam sicer jasno, s čim smo si zaslužili takšno pozornost, saj gre že za peto ali šesto zahtevo za popravek, medtem ko na zapise s podobno vsebino v drugih medijih Jamnik vsaj do sedaj nikoli ni odgovarjal.

Da Borut Jamnik nikakor ni “mali” človek dokazuje že uradna biografija objavljena na spletni strani ZNS, kjer je med drugim zapisano :”Borut Jamnik je predsednik uprave Modra zavarovalnica d.d. Svojo poslovno pot je začel na Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je vodil projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. V letu 1999 se je zaposlil na Kapitalski družbi, kjer je prevzel vodenje službe za informatiko, kasneje je prevzel funkcijo direktorja oddelka za IT in analize ter namestnika predsednika uprave družbe. V obdobju 2003 – 2005 je opravljal funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe. Sodeloval je pri vseh projektih Kapitalske družbe kot tranzicijskega upravljavca oziroma banki podobnega finančnega posrednika ter upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov. V podjetju Hit, d.d., je bil v letu 2003 in kasneje v obdobju 2005 – 2006 kot član uprave pristojen za področje financ, kontrolinga, nabave ter obvladovanja družb v skupini. Do ponovnega imenovanja za predsednika uprave Kapitalske družbe decembra 2008 je bil od junija 2006 zaposlen v Probanki DZU, d.o.o. kot svetovalec uprave in nato kot član uprave. Kot član nadzornih svetov je v preteklosti sodeloval v nadzornih svetih mnogih družb.

Kot član nadzornih svetov je v preteklosti sodeloval v nadzornih svetih mnogih družb. Do aprila 2017 je bil predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., trenutno pa je predsednik nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. in član nadzornega sveta Krke, d.d. in nazadnje Nove KMB. Jamnika je namreč maja letos lastnik Nove KBM, družba Biser Bidco, ki sta jo za leta 2016 zaključen nakup druge največje slovenske banke skupaj ustanovila sklad Apollo in Evropska banka za obnovo in razvoj, za nadzornika, imenoval za obdobje petih let, mandat pa mu je začel teči z dnem imenovanja, je razvidno iz skupščinskih sklepov, danes objavljenih na spletnih straneh Ajpesa. Obenem je skupščina določila tudi plačila nadzornikom. Predsednik nadzornega sveta, to vlogo trenutno opravlja Andrej Fatur, ki je upravičen do fiksnega letnega plačila v višini 150.000 evrov bruto, njegov namestnik, to je trenutno Andrzej Klesyk, pa do 120.000 evrov bruto.

Vendar pustimo to. Na portalu Topnews.si smo se v zapisu osredotočili na tisto obdobje, ko je bil Boruta Jamnik predsednik nadzornega sveta Telekoma, ki ga je vodil od leta 2013. Prav v času njegovega vodenja nadzornega sveta Telekoma pa je propadli politik in novinar Bojan Požar dobival povprečno 75.000 evrov samo zato, da ga je imel Rudolf Skobe, kot se je v notranjem krogu večkrat pohvalil, “na vrvici”. Ni bilo poceni, sodeč po pisanju Požarja pa se je izplačalo, saj je v zadnjih mesecih pisal samo o Telekomu in branil staro vodstvo. Samo od leta 2015 je Požar dobil 350.000 evrov nakazil na podjetja, ki jih vodi. Sicer pa se je sam večkrat pohvalil, da je prej dobival še več. Bojan Požar je imel v mislih plačila od takrat, ko je upravo prevzel Rudolf Skobe, nadzorni svet pa Borut Jamnik.

Je pa še nekaj pozitivnega in sicer, da se je Borut Jamnik očitno zavedel, da je samo državni nameščenec oziroma državni uradnik, ki upravlja premoženje v stoodstotni lasti države. Torej je samo eden od treh članov uprave Modre zavarovalnice. Borut Jamnik torej ni bil izvoljen na volitvah, ampak nameščen od politike, ki si jo je vedno instrumentaliziral ali pa je morala oditi. Tokrat je poskušal z medijsko diskreditacijo portala Topnews.si, ki se ni prijela, ker ni resnična. Če pa Borut Jamnik svojo pozicijo traume razume kot pozicijo “malega človeka” z vsemi križi in težavami, pa smo mu seveda na voljo, da svoja razmišljanja kadarkoli objavi tudi na našem portalu. Za razliko od njega verjamemo v medijsko svobodo in bomo do konca branili pravico, da ima tudi Borut Jamnik svoje mnenje, pa četudi se z njim ne strinjamo.

Zahteva za objavo odgovora TopNews 1992019

COMMENTS

Wordpress (0)