Zakaj evropska vrednostna veriga baterij potrebuje pravno varnost – zdaj – TOPNEWS.si

Zakaj evropska vrednostna veriga baterij potrebuje pravno varnost – zdaj

Zakaj evropska vrednostna veriga baterij potrebuje pravno varnost – zdaj

Članek je del posebnega poročila o izzivu čiste mobilnosti, pred katero je zahtevna pot.

Minili sta skoraj dve leti od ustanovitve Evropske zveze za baterije.(Europeans Batteries Allience). Projekt je začela Evropska komisija in države članice EU na najvišjih političnih nivojih z namenom vzpostavitve celotne evropske verige vrednosti baterij za električna vozila, od rudarjenja do recikliranja.

Gre za enega najambicioznejših projektov Junckerjeve komisije, ki združuje skupine zainteresiranih strani, ki delujejo v vrednostni verigi baterij ali njihovi bližini.

Glede na nujnost obravnave podnebnih sprememb v mobilnosti in tudi na potrebo po odpravljanju vrzeli med industrijo EU in vodilnimi proizvajalci baterij zunaj Evrope je treba ukrepati pravočasno, učinkovito in ciljno usmerjeno.

Po letu 2025 bi lahko Evropa po ocenah Evropske komisije zajela trg baterij v višini do 250 milijard evrov – na leto! To bi zahtevalo vsaj 10 do 20 velikih zmogljivosti za proizvodnjo baterijskih celic. Bodimo jasni: revolucija EV in baterij bo prišla. Vprašanje je, kje bo locirana vrednostna veriga baterij. Bo Evropa ali druge regije izkoristile to tržno priložnost?

Objavljen je strateški akcijski načrt, ki vključuje široko paleto dejavnosti in konkretnih ukrepov, ki zajemajo surovine za proizvodnjo in recikliranje baterij. Industrijski konzorciji in partnerstva že delujejo; Štartali so biti številni projekti raziskav in razvoja z dostopom do finančnih sredstev za akterje v vrednostni verigi baterij. Vložene so bile pomembne naložbe, proizvodna mesta pa že obratujejo ali naj bi pričela obratovati v kratkem do srednjeročnem obdobju.

Vrednostna veriga baterij s posameznimi fazami proizvodnje je kapitalsko intenzivna. Dostop do financiranja je ključnega pomena. Vsak akter v tej vrednostni verigi zahteva načrtovanje varnosti, saj je treba dolgoročne naložbe vložiti do leta 2030 in pozneje. Varnost pri načrtovanju gre z roko v roki s predvidljivostjo. In to je tesno povezano z doslednostjo v regulativnem okviru. Industrija in vlagatelji morajo biti prepričani, da regulativni okvir omogoča proizvodnjo surovin in sestavljanje baterij. Za doživljenjsko obnovo morajo obstajati uspešne baterije in avtomobilska industrija, pa tudi druge panoge, ki bodo sčasoma ponovno uporabljale baterije, pa tudi industrija za recikliranje.

Surovine, ki gredo v EV baterije ( electric-vehicle batteries), igrajo kritično vlogo z različnih vidikov. Vzdrževanje in spodbujanje evropske proizvodnje surovin je pomembno z različnih vidikov.

Zagotavlja, da se izognemo odvisnostim od uvoza iz regij zunaj Evrope. Zagotavlja tudi, da se te surovine proizvajajo po najvišjih okoljskih in družbenih standardih.

V Evropi ohranjamo visoko kvalificirana in dobro plačana delovna mesta in znatno prispevamo k evropskemu BDP.
Bistveno vpliva na splošne emisijske lastnosti električnega vozila. Znano je, da je evropska proizvodnja kovin visoko energijsko učinkovita in povezana z nižjim ogljičnim odtisom.

Na primer, vzemite nikelj. Je ena glavnih sestavnih delov trenutne in prihodnje tehnologije EV baterij. Vendar pa se evropska industrija niklja sooča z izzivi, kot je vse večja svetovna konkurenca, zlasti proizvajalcev na Kitajskem. Naša industrija že vrsto let ve, kako se spoprijeti s temi vprašanji in kako ostati konkurenčna – z inovativnostjo, učinkovito energijo in viri ter nenehno izboljšuje naše procese. Vendar obstajajo neskladnosti v regulativnem okviru, ki proizvajalcem surovin povzročajo vse večje težave glede konkuriranja in vzdrževanja proizvodnje v Evropi.

Dva primera:

Medtem ko v Evropi narašča povpraševanje po baterijskih surovinah, obstaja vse večje tveganje, da se nekatere od teh snovi štejejo za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, čeprav imajo uspešne rezultate med proizvodnjo, uporabo in recikliranjem. Posledica je lahko nesorazmerno upravljanje regulativnih tveganj, ki v zadostni meri ne upošteva družbenih koristi uporabe teh snovi.

Proizvodnja surovin, kot je nikelj, je energijsko intenzivna, čeprav podjetja nenehno izboljšujejo svojo energetsko učinkovitost.

Obstaja tveganje, da podjetja v EU izgubijo svojo globalno konkurenčnost zaradi stroškov trgovanja z emisijami v Evropi, saj bi potrebovale nadomestilo za posredne stroške zaradi povečanih cen električne energije.

V Evropi želimo še naprej proizvajati te surovine, kar bi moralo biti tudi v interesu regulatorjev in drugih akterjev v vrednostni verigi. Zdaj potrebujejo evropski proizvajalci niklja dosleden regulativni okvir, ki temelji na načelih trdne znanosti, pristopih, ki temeljijo na tveganju, razmišljanju o celotnem življenjskem ciklu in ocenah učinka. To nam omogoča nadaljevanje proizvodnje in prispevanje k trajnostni evropski vrednostni verigi baterij. Vrednostna veriga, ki je ključna za pomoč pri reševanju podnebnih sprememb na način, ki ohranja delovna mesta in znanje v EU, je zapisal dr. Mark Mistry za Euroactiv.

COMMENTS

Wordpress (0)