Objava odgovora mag. Irene Prijović skladno s 26. členom Zakona o medijih – TOPNEWS.si

Objava odgovora mag. Irene Prijović skladno s 26. členom Zakona o medijih

Objava odgovora mag. Irene Prijović skladno s 26. členom Zakona o medijih

Avtor članka “Pretorijanci” Boruta Jamnika znova udarili – Tokrat razkrivamo, kako Borut Jamnik in njegovi poskušajo preko sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah utrditi svojo moč in vpliv“, ki je bil objavljen na portalu Topnews dne 12.09.2019, v članku zlonamerno in neresnično opiše namen in vlogo Združenja nadzornikov Slovenije in njegovega članstva. Prav tako povsem netočno in zavajujoče v odgovoru MGRT povzema namen oz. rešitve iz našega odziva glede predloga sprememb ZGD-1K, ki so še vedno predmet strokovne razprave.

ZNS je strokovna članska organizacija, ki je kot predstavnica civilne družbe najpomembnejši nosilec strokovnega razvoja ter oblikovanja standardov in dobre prakse korporativnega upravljanja. Krovni zakon korporativnega upravljana predstavlja ravno ZGD-1, ki je v postopku noveliranja in je bil dan v javno razpravo. V ZNS na podlagi demokratičnih principov in vključenosti članstva in drugih deležnikov iz stroke, redno delujejo različne delovne skupine in odbori. S strokovno izmenjavo mnenj med člani se oblikujejo predlogi za strokovna stališča, pripravljajo novi standardi dobre prakse ter odzivi na relevatno zakonodajo. Med te aktivnosti sodi tudi odziv na javno razpravo ZGD-1K, pri čemer smo upoštevali podlage za prenos Delničarske direktive 2 (SHRD-II) v nacionalno zakonodajo in razvoj nacionalnih kodeksov in priporočil na tem področju. Razvoj novih standardov je vedno predmet javne razprave med člani ZNS, odziv na predloge relevatne zakonodaje pa je predmet oblikovanja stališč Strokovnega sveta in tudi potrditve s strani Upravnega odbora ZNS. Vsa strokovna stališča in odzivi ZNS na relevatno zakonodajo so javno objavljeni na spletnih straneh ZNS in posredovani relevatnim deležnikom.

mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS

COMMENTS

Wordpress (0)