(VIDEO) Bratuškova: “Niti slučajno zaradi te zgodbe ne bom odstopila” – Je Bratuškova zlo(ug)rabila dopisno sejo vlade in odsotnost predsednika Marjana Šarca ali pa je afera zgolj preusmerjanje pozornosti s “pravih” naročnikov afere Kralj – TOPNEWS.si

(VIDEO) Bratuškova: “Niti slučajno zaradi te zgodbe ne bom odstopila” – Je Bratuškova zlo(ug)rabila dopisno sejo vlade in odsotnost predsednika Marjana Šarca ali pa je afera zgolj preusmerjanje pozornosti s “pravih” naročnikov afere Kralj

(VIDEO) Bratuškova: “Niti slučajno zaradi te zgodbe ne bom odstopila” – Je Bratuškova zlo(ug)rabila dopisno sejo vlade in odsotnost predsednika Marjana Šarca ali pa je afera zgolj preusmerjanje pozornosti s “pravih” naročnikov afere Kralj

V javnosti se še ni dobro polegel prah okoli klica Braneta Kralja nadzornici Uradnega lista Ireni Prijović, ki je izgledal povsem nedolžen prekršek v primerjavi s tem, kar si je privoščila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Medtem ko je moral Brane Kralj zaradi povsem inferiorne afere oditi, pa Bratuškova kljub veliko bolj kompleksni in težji aferi, kot je dejala, niti slučajno ne namerava odstopiti. Bratuškova je danes dejala, da zaradi očitkov nikakor ne namerava odstopiti, prepričana pa je, da sprememba aktov ni neskladna z zakonodajo. Premier Šarec je bil pri komentiranju zadeve za zdaj precej zadržan.

V ozadju pa že nastajajo teorije, zakaj je samo sedem dni po aferi Kralj v javnosti udarila afera Bratušek. Po eni od teorij gre za preusmerjanje pozornosti, kjer se je fokus z Braneta Kralja nevarno začel obračati proti Borutu Jamniku, ki je kot šef dal zeleno luč Prijovičevi, da prijavi Kralja SDH-ju in KPK-ju. In kaj je boljše kot preusmeriti pozornost javnosti z ene afere na drugo.

Po drugi teoriji pa gre za “pay back” oziroma vračanje udarca, saj je Bratuškova vsaj po oceni insajderjev bližje Borutu Jamniku in njegovemu omrežju kot pa vladajoči stranki oziroma LMŠ-ju in Marjanu Šarcu.

Za kaj gre. Ena od komercialnih televizij je namreč v četrtek poročala, da se je Bratuškova osebno vmešala v odprt razpis za direktorja družbe SODO, ki jo že desetletje vodi Matjaž Vodušek. Razpis za direktorja energetskega podjetja SODO v 100-odstotni državni lasti je bil objavljen 2. avgusta, ministrica pa naj bi želela najprej preklicati razpis, a je bila neuspešna, zato je predlagala spremembo statuta. Bratuškova je sicer danes zanikala, da je hotela ustaviti razpis, ampak, da je želela le podaljšati rok za prijave na razpis.

Bratuškova pa je sredi odprtega razpisa predlagala tudi spremembo statuta na dopisni seji vlade,14. avgusta pa je vlada v vlogi skupščine družbe potrdila spremembo akta o ustanovitvi tako, da mora po novem kandidata za mesto direktorja potrditi tudi ministrica. Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe tako daje vlada kot skupščina, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za energijo, torej ministrstva za infrastrukturo. Dva dni po tej spremembi se je na razpis ob aktualnem direktorju Matjažu Vodušku prijavil še protikandidat.

Zadeva ima več dimenzij. Vsekakor je na prvem mestu pravna, saj se bo v primeru, da se kateri od neizbranih kandidatov na sodišču pritoži, ministrica Bratuškova znašala na sodišču, kjer bo prav gotovo pogorela. Spremenjeni statut namreč ne more veljati za omenjeni razpis, ampak šele za naslednji razpis. Vlada je namreč spremembo statuta družbe sprejela na dopisni seji, kjer ministri sploh ne glasujejo, ampak se v primeru, da nobeden od ministrov ne ugovarja, šteje, da se strinja s predlaganimi spremembami.

Bratuškova je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da se je odločila za spremembo akta o ustanovitvi družbe, ki je sistemski operater distribucijskega električnega omrežja, ker meni, da je prav, da lahko tudi minister in vlada ocenita, ali bosta lahko sodelovala z izbranim direktorjem družbe v državni lasti.

Zanikala je, da bi šle omenjene spremembe mimo vednosti premierja Marjana Šarca, sklep o spremembi omenjenega akta pa je bil po njenih besedah na dopisni seji vlade sprejet soglasno. To, da se je statut spreminjal v času razpisa in v času dopustov, pa se ji ne zdi sporno. “Šest tednov ni bilo sej vlad, pa smo na dopisnih sejah sprejeli približno sto aktov,” je pojasnila.

Bratuškova je dejala, da zaradi očitkov nikakor ne namerava odstopiti, prepričana pa je tudi, da sprememba aktov ni neskladna z zakonodajo.

“Niti slučajno zaradi te zgodbe ne bom odstopila. Predsednik Šarec in vsi ministri so bili seznanjeni s tem. Če ne spremljajo, kaj se dogaja na sejah vlade, je to njihov problem,” je dejala Bratuškova. Premier Šarec je bil pri komentiranju zadeve za zdaj zadržan. Ob robu obiska na Kemijskem inštitutu je novinarjem dejal, da zadevo težko komentira. Več bo lahko povedal, ko se seznani z informacijami. Z Bratuškovo sta danes o tej zadevi “na hitro rekla nekaj besed”, pri čemer meni, da mu je povedala isto kot na novinarski konferenci.

Premier je zanikal očitke, da ravnanje, ki se očita Bratuškovi, postaja kadrovska praksa vlade. Na vprašanje, ali gre za sporno kadrovanje, ob tem ni želel odgovoriti, saj naj ne bi imel vseh podatkov. Brez neposrednega odgovora je bil tudi na vprašanje, ali Bratuškova še uživa njegovo zaupanje. “Dokler vse kaže, da se dela, kot je treba, ima vsak mojo podporo. Če pa se izkaže, da je kaj narobe, takrat seveda podporo izgubi,” je pomenljivo dejal premier Šarec.

Povedal je, da je bil v času dopisne seje, na kateri je vlada sprejela spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO, na dopustu. Znano je da večina ministrov sploh ne prebira vsebine med dopusti. Zanimivo pa je, da je dopisno sejo koordinirala Bratuškova kot podpredsednica vlade, pri čemer premier ni želel presojati, ali je bila sprememba akta na dnevni red uvrščena zaradi tega. Vlada je akt o ustanovitvi po njegovih besedah spremenila na podlagi predloga ministrice. Na vprašanje, ali je sodeloval na dopisni seji, je odgovoril, da dopisne seje potekajo tako, da se šteje, kdo je proti. “Če nekdo ni proti, se šteje, da je za,” je še dodal.

“Bolj, kot mi mečete polena pod noge, bolj bom grizla in sekala lovke,” je v dramatičnem tonu novinarsko konferenco začela Alenka Bratušek. Bratuškova je s prstom pokazala na po njenem mnenju neprimerno ravnanje v energetiki. “Kako si fantje v energetiki predstavljajo kadrovanje, pa kaže nedopusten poseg direktorja Elesa, ki me je s pismom pozval, koga naj vladi kot skupščini predlagam za člana nadzornega sveta za mesto, ki je prazno od 1. avgusta. Zame je to absolutno nedopustno. Nadzorniki so zato, da nadzirajo vodstvo, ne pa da zlizano delujejo koruptivno,” je poudarila.

V družbi SODO so bili nad sklepom vlade, s katerim je ta postala pristojna za potrjevanje direktorjev družbe, začudeni. Presenetilo jih je, da je vlada sredi razpisa spremenila pravila, čeprav bi, kot so ocenil, to lahko storila prej. “Vlada je imela vse možnosti, da to stori že prej, nenazadnje 18. julija, ko je potrdila letno poročilo in podelila razrešnico direktorju ter dokapitalizirala SODO. Z dokapitalizacijo je bila narejena tudi sprememba akta o ustanovitvi družbe SODO – vpis višine spremenjenega kapitala. Torej bi lahko takrat spremenila tudi način imenovanja direktorja, če bi šlo za povsem nepolitično odločitev,” so danes zapisali v družbi.

Razpis za delovno mesto direktorja je bil sicer objavljen 2. avgusta, postopek za prijavo vlog pa je bil odprt do 19. avgusta letos. Nadzorni svet, kljub predvideni časovnici o izboru novega direktorja še ni odločal, saj je bil rok prestavljen na 10. september.

Ob tem so dodali, da družba, ki je sistemski operater distribucijskega električnega omrežja, posluje transparentno in zakonito, v skladu z naloženimi ji nalogami, energetsko zakonodajo, popravljanimi ukrepi računskega sodišča ter v skladu z usmeritvami države, ki je 100-odstotna lastnica družbe SODO.

“Seveda pa vsako takšno poročanje meče slabo luč na vse akterje v energetiki, najbolj pa na ministrstvo samo, ki je sistemsko odgovorno za delovanje tega področja. Upamo, da bodo nadaljnji postopki in odločitve sprejete v skladu s priporočili o korporativnem upravljanju, v dobro družbe in vseh uporabnikov električne energije,” so dodali.

Navedbe Bratuškove je danes že demantiral direktor Elesa, ki je naslovil daljšo pismo na vodjo kabineta Alenke Bratušek Jerneja Pavliča. V njem zanika navedbe Bratuškove, da naj bi skušal vplivati na izbor člana NS ELES-a, ampak, da je zgolj izvršil sklep nadzornega sveta Elesa, ki je z glasovanjem izrazil podporo sedanjemu predsedniku nazornega sveta Andreju Prebilu.

»Na tej seji so člani razpravljali tudi o skorajšnjem poteku mandata predsedniku NS gospodu Andreju Prebilu. Člani NS so se soglasno odločili, da se skupaj s predlogom sklica redne letne skupščine družbe ELES, dokumenti in pojasnili k predlogu sklica, predlaga, da se gospoda Andreja Prebila ponovno imenuje za člana NS ELES. Gospod Andrej Prebil se je iz glasovanja izločil. Kot direktorja družbe so me zadolžili, da pripravim in vam pošljem pismo podpore, v katerem navedem najpomembnejše dosežke družbe v času, ko NS vodi gospod Andrej Prebil.«

Menim, da s tem elektronskim sporočilom odpravljam napačno interpretacijo predmetnega dopisa”. Pismo direktorja Elesa objavljamo v celoti:

Zadeva: Pismo MZI

Spoštovani vodja kabineta Ministrstva za infrastrukturo, g. Jernej Pavlič!

Seznanjen sem z navedbo, da naj bi skušal vplivati na izbor člana NS ELES.

S tem elektronskim sporočilom pošiljam razlago, da temu ni tako. Isto pismo je bilo poslano tudi leta 2017 takratnemu ministru, dr. Petru Gašperšiču. Res je, da je bil takrat podpisnik predsednik NS ELES, g. Andrej Prebil.

NS ELES je na seji dne 11.07.2019 sprejel spodnji sklep, za realizacijo katerega sem bil zadolžen jaz. Se pravi, nisem jaz »ministrici« vsiljeval člana NS, ker to nisem nikoli počel, temveč sem izpolnil sklep NS ELES. Ne nazadnje sem imetnik Certifikata ZNS in se zavedam pravil in dobrih praks korporativnega upravljanja. Skladno z določili Akta o ustanovitvi ELES je vaše ministrstvo tisto, ki predlaga Vladi RS v potrditev člane NS družbe, katere direktor sem. Ravno tako je v novejši zgodovini korporativnega upravljanja družb, v katerih imajo večino RS, SDH ali KAD pravilo, da obstoječi člani lastnikom/upravljalcem predlagajo kandidate za nove mandate v NS-jih.

Točka 6: Predlog dnevnega reda skupščine ELES
2084. SKLEP
Člani nadzornega sveta so se strinjali, da se pripravi predlog podaljšanja mandata g. Prebila in se to predloži k točki dnevnega reda skupščine za imenovanje članov nadzornega sveta. S tem so se tudi seznanili s to točko dnevnega reda skupščine.

Z glasovi ZA – 5
Z glasovi PROTI – 0
Ker se vsebina sklepa nanaša na g. Prebila, o tem sklepu ni glasoval.
Sklep je sprejet soglasno.

Še več – v začetku predmetnega dopisa sem jasno zapisal:
»Na tej seji so člani razpravljali tudi o skorajšnjem poteku mandata predsedniku NS gospodu Andreju Prebilu. Člani NS so se soglasno odločili, da se skupaj s predlogom sklica redne letne skupščine družbe ELES, dokumenti in pojasnili k predlogu sklica, predlaga, da se gospoda Andreja Prebila ponovno imenuje za člana NS ELES. Gospod Andrej Prebil se je iz glasovanja izločil. Kot direktorja družbe so me zadolžili, da pripravim in vam pošljem pismo podpore, v katerem navedem najpomembnejše dosežke družbe v času, ko NS vodi gospod Andrej Prebil.«
Menim, da s tem elektronskim sporočilom odpravljam napačno interpretacijo predmetnega dopisa.

Lep pozdrav/Best regards

Lep pozdrav/Best regards
mag. Aleksander Mervar, direktor družbe
________________________________
ELES, d.o.o.

COMMENTS

Wordpress (0)