Uvodno srečanje partnerjev projekta NEWCOMERS – TOPNEWS.si

Uvodno srečanje partnerjev projekta NEWCOMERS

Uvodno srečanje partnerjev projekta NEWCOMERS

Med 3. in 5. julijem je v Ljubljani potekalo uvodno srečanje konzorcijskih partnerjev, med katerimi sta tudi GEN-I in GEN-I Sonce.

Projekt NEWCOMERS (Nove čiste energetske skupnosti v spreminjajočem se evropskem energetskem sistemu) bo prinesel praktična priporočila o tem, kako lahko Evropska unija, pa tudi nacionalne in lokalne vlade podpirajo nove čiste energetske skupnosti, da jim pomagajo razcveteti in razkriti svoje potencialne koristi za državljane in Energetsko unijo.

Projekt NEWCOMERS je mednarodni raziskovalno inovativni projekt, v katerem poleg GEN-I in GEN-I Sonce sodeluje še 7 konzorcijskih partnerjev iz šestih držav članic (Nizozemska, Velika Britanija, Švedska, Slovenija, Italija, Nemčija).

Uvodno srečanje je bilo namenjeno predvsem pregledu delovnih sklopov s pripadajočimi aktivnostmi ter uskladitvi nalog in ciljev projekta. Poleg tega je bilo srečanje posvečeno tudi izzivom glede komuniciranja vsebin s širšo javnostjo ter razširjanja in implementacije rezultatov projekta. Z lansiranjem spletne strani projekta, ki je dostopna na naslovu https://www.newcomersh2020.eu in vzpostavitvijo kanalov družbenih medijev, je bil uspešno dosežen tudi že prvi rezultat projekta.

Projekt NEWCOMERS (New clean energy communities in a changing European energy system) bo s sredstvi iz programa Horizon2020 poleg izvajanja raziskovalnih in komunikacijskih aktivnosti prispeval tudi k pripravi in promociji priporočil za evropske, nacionalne in lokalne oblikovalce energetsko-podnebnih politik pri zeleni preobrazbi in prehodu v brezogljično družbo – s poudarkom na energetskih skupnostih.

COMMENTS

Wordpress (0)