Prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – TOPNEWS.si

Prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe in prihajajočo evropsko zakonodajo je Vlada RS sprejela predlog prenove uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Ključne novosti nove Uredbe so, da bodo pravico do samooskrbe lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe. Pomembna novost je tudi ta, da se pravica do samooskrbe ne veže samo na lastnike naprave, ampak jo imajo lahko tudi najemniki.

Nova Uredba sedaj določa tri vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije: individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov. To doslej ni bilo mogoče, saj je prvotna uredba samooskrbo omogočala le lastnikom enostanovanjskih hiš oziroma poslovnih stavb. Uredba je bila s ciljem razširitve nabora upravičencev sicer delno spremenjena že v letu 2018, ko so pravico do samooskrbe lahko pričele koristiti tudi večstanovanjske stavbe.

Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oziroma lokacije, vendar pa so v bližini (so vezani na omrežje iste TP) in se povežejo v skupnost z namenom koriščenja električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo. Na tak način bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki živijo v hišah, kjer postavitev naprave za samooskrbo ni primerna (npr. niso dovolj osončene), saj bo po novem naprava za samooskrbo lahko postavljena na drugem objektu (npr. na strehi šole, gasilskega doma).

Pomembna novost je tudi ta, da se upravičenost do samooskrbe ne veže več na pojem »lastnika naprave«, temveč so upravičenci do samooskrbe tudi najemniki, kar do sedaj ni bilo mogoče.

Več o novostih si lahko preberete v Uredbi.

COMMENTS

Wordpress (0)