Eurostat: Enajst držav EU je že izpolnilo cilj za leto 2020 glede obnovljivih virov energije – TOPNEWS.si

Eurostat: Enajst držav EU je že izpolnilo cilj za leto 2020 glede obnovljivih virov energije

Eurostat: Enajst držav EU je že izpolnilo cilj za leto 2020 glede obnovljivih virov energije

Pred kratkim je Reuters poročal, da je Evropska unija leta 2017 proizvedla 17,5 odstotka svojih potreb po električni energiji iz obnovljivih virov, 11 od 28 članic EU pa je že doseglo cilj 20 odstotkov ali več, so pokazali najnovejši podatki Eurostata.

Obnovljivi viri energije, kot so vetrna, sončna in vodna energija, so leta 2016 predstavljali 17 odstotkov mešanice energetskih virov v EU in 8,5 odstotka leta 2004, kar je prvo leto, za katero so bili podatki na voljo, je poročal Eurostat.

Cilj za leto 2020 je odskočna deska do cilja 32 odstotkov do leta 2030.

Obnovljivi viri energije so med drugim vetrna energija, sončna energija (toplotna, fotovoltaična, koncentrirana), vodna energija, energija plimovanja, geotermalna energija, biogoriva in obnovljivi del odpadkov.

Uporaba energije iz obnovljivih virov lahko ima veliko prednosti, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, diverzifikacijo oskrbe z energijo in manjšo odvisnostjo od trgov fosilnih goriv (zlasti nafte in plina). Povečevanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije bi lahko tudi spodbudilo zaposlovanje v EU z ustvarjanjem delovnih mest na področju novih okoljskih tehnologij.

“EU je na dobri poti, da doseže svoj cilj glede obnovljivih virov energije za leto 2020, saj je 11 držav članic že preseglo svoje nacionalne cilje,” je dejala komisarka za podnebje Miguel Arias Canete, ki je pozvala članice EU, naj si prizadevajo za neto nič emisij.

Poročilo navaja, da ima Švedska (53.9%) največji delež porabe energije iz obnovljivih virov, pri čemer je bila več kot polovica energije iz obnovljivih virov leta 2017. Luksemburg je imel najnižji delež, pri čemer so obnovljivi viri predstavljali le 6,4 odstotka porabe energije.

Nizozemska, Francija, Irska, Velika Britanija, Poljska in Belgija so bile med državami EU le še nekaj odstotnih točk od cilja za leto 2020, od leta 2017 dalje.

Evropska agencija za okolje je lani sporočila, da se je premik EU bloka v smeri obnovljivih virov energije upočasnil, kar pomeni, da je ogrožena sposobnost doseganja ciljev za leto 2020 in 2030.

Cilji so del skupnega prizadevanja Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990 do leta 2030 v skladu s Pariškim sporazumom, da se globalno segrevanje ohrani pod 2 stopinjama.

Skladno z zahtevani Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ima Slovenija zastavljen nacionalni cilj doseči najmanj 25 % delež OVE (obnovljivi viri energije) v končni bruto uporabi energije do leta 2020. Skladno z nacionalnim akcijskim načrtom so za leto 2020 določeni tudi sektorski ciljni deleži OVE v bruto končni rabi energije:

  • ogrevanje in hlajenje…….30,8 %
  • električna energija………..39,3 %
  • promet………………………..10,5 %

Za izpolnitev cilja bo sočasno potrebno še ustaviti rast porabe končne energije, uveljaviti učinkovito rabo energije in kot prioriteto gospodarskega razvoja in intenzivno spodbujati povečevanje rabe OVE do leta 2030 in nadalje.

Najpomembnejši obnovljiv vir energije v državi je lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K povečani porabi obnovljivih virov energije bodo poleg navedenih virov energije dodatno prispevali potenciali energije vetra in geotermalne energije.

Vlada RS je pred dnevi prek Twitterja sporočila, da je sprejela uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero Slovenija zvišuje svoj delež obnovljivih virov energije in hkrati uresničuje usmeritve nove EU zakonodaje, ki poudarja pomen individualne samooskrbe.

COMMENTS

Wordpress (0)