12. GEN-I srečanje partnerjev – naša prihodnost je sonce – TOPNEWS.si

12. GEN-I srečanje partnerjev – naša prihodnost je sonce

12. GEN-I srečanje partnerjev – naša prihodnost je sonce

Skupina GEN-I je 14. marca organizirala 12. srečanje partnerjev. Rekordno število udeležencev potrjuje, da GEN-I uživa izjemno zaupanje svojih partnerjev. Odlični poslovni rezultati, še bolj pa velika vlaganja v razvoj novih storitev in produktov podjetja kažejo na pravilne strateške odločitve.

električna vozila iz voznega parka GEN-I

Konkurenčnost skupine GEN-I na mednarodnih trgih je rezultat dobro premišljenih poslovnih odločitev. Najboljši elektro trgovec Jugovzhodne Evrope, najugodnejši ponudnik energentov v Sloveniji in šesto leto zapored zmagovalec raziskave Trusted Brand med dobavitelji elektrike v Sloveniji ter dvakratni prejemnik priznanja na področju varovanja okolja. To so le nekateri od laskavih nazivov, ki jih je Skupina GEN-I prejela v zadnjih letih. Vse bolj pa v ospredje delovanja skupine vstopa zavedanje, da je globalno segrevanje ozračja največja grožnja bodočim generacijam, zato je zelena transformacija gospodarstva in družbe kot celote ključnega pomena za brezogljično prihodnost in čisto okolje za prihodnje rodove.

Vsebine srečanja so bile precej raznovrstne. Od cenovnih trendov na trgih energentov do prednostih in priložnostih znižanja ogljičnega odtisa za slovenska podjetja, od razvoja uporabniških rešitev do pametne polnilne infrastrukture, od izmenjave izkušenj in rezultatov vključevanja aktivnih odjemalcev v GEN-I virtualno elektrarno do samooskrbe s sončno energijo.

(z leve) dr. Dejan Paravan, dr. Robert Golob, mag. Stane Merše

V uvodnem delu je mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Štefan predstavil prednosti in priložnosti znižanja ogljičnega odtisa za slovenska podjetja. »Razogličenje postaja dejstvo in jasen mednarodni okvir, znotraj katerega bodo v prihodnje delovala podjetja. Za slednje to predstavlja nove tehnološke in organizacijske izzive, saj emisije CO2 postajajo vse večji strošek, « je pojasnil ter predstavil aktualne trende in usmeritve podnebno energetske politike ter trende tehnološkega razvoja, ki so velika razvojna in poslovna priložnost za konkurenčno delovanje.

V nadaljevanju se je dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, osredotočil na napovedi gibanja cen in priporočila tržnih analitikov. »V tako volatilnih razmerah pomeni izbira pravega trenutka nakupa prihranek tudi od 10 do 15%,« je ocenil dr. Paravan. Poslovnim partnerjem je zagotovil, da jim bo Skupina GEN-I še naprej ponujala najboljše in najbolj inovativne storitve pri optimizaciji njihovih strategij nakupa električne energije.

Drugi del je bil pogled v energetsko prihodnost. Dr. Rok Lacko, vodja oddelka za razvoj poslovanja pri GEN-I, je napovedal, da je elektro energetski sistem na pragu velikih sprememb ter spregovoril o izkušnjah in rezultatih vključevanja aktivnih odjemalcev v virtualno elektrarno.

Sandi Kavalič, vodja službe za upravljanje s tveganji pri GEN-I, je predstavil vizijo razvoja in prve pilotne projekte na področju celovite energetske oskrbe stavb s pomočjo pametnih algoritmov. Ti bodo omogočili polnjenje električnih vozil brez nepotrebne nadgradnje obstoječe infrastrukture. Dotaknil se je tudi potenciala za razvoj novih poslovnih modelov v povezavi s hranilniki energije in mikro proizvodnjo iz sončnih elektrarn. Nakazal je razvojne aktivnosti na GEN-I v prihodnjih obdobjih in prednosti uporabe naprednih energetskih tehnologij v povezavi z visokotehnološkimi IT rešitvami.

dr. Robert Golob

Gregor Hudohmet, direktor GEN-I Sonce, je predstavil rezultate na področju gradnje sončnih elektrarn ter poudaril, da GEN-I Sonce v celoti odgovarja na izzive dekarbonizacije in stopa po poti decentralizacije. S tem prispeva k povišanju deleža brezogljične energije in omogoča lažji in hitrejši prehod v zeleno družbo.

V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, dr. Dejan Paravan ter mag. Stane Merše osredotočili na prihajajočo energetsko revolucijo ter vlogo samooskrbe z zeleno energijo. V Sloveniji se je že več kot 2000 gospodinjstev odločilo za lastno sončno elektrarno, od tega jih je 700 postavil GEN-I. Kot novost v letošnjem letu so predstavili samooskrbo na več stanovanjskih stavbah. Ob tem pa so še napovedali priložnost za projekte samooskrbe tudi pri velikih poslovnih odjemalcih. Napredna zakonodaja je ključna za razvoj tega sektorja in napovedane nadgradnje uredbe o samooskrbi nedvomno izpričujejo, da se tudi Vlada RS vedno bolj zaveda pomena izrabe obnovljivih energetskih virov.

»Naše poslanstvo presega zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo. Naše poslanstvo je omogočiti odjemalcem zeleno transformacijo in znižanje ogljičnega odtisa, zato smo razvili številne energetske storitve upravljanja z energijo. Samooskrba s soncem je danes za poslovne odjemalce realna in ekonomsko atraktivna opcija, o kateri mora razmisliti vsak direktor, ki bi rad znižal okolijski vpliv svojega podjetja,« je poudaril dr. Golob.

COMMENTS

Wordpress (0)