GEN-I s 40-imi aktivnimi odjemalci testiral 54 MW prilagodljivega odjema – TOPNEWS.si

GEN-I s 40-imi aktivnimi odjemalci testiral 54 MW prilagodljivega odjema

GEN-I s 40-imi aktivnimi odjemalci testiral 54 MW prilagodljivega odjema

Skupina GEN-I sodeluje v štiriletnem mednarodnem raziskovalnem projektu FutureFlow, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz 8 evropskih držav, vstopa v zaključno fazo. Različni tipi odjemalcev ter proizvajalcev (skupno več kot 40) iz Avstrije, Madžarske, Romunije in Slovenije že aktivno sodelujejo pri prilagajanju odjema (angl. Demand Response – DR) oziroma razpršene proizvodnje (angl. Distributed Generation – DG).

V energetskem sektorju se veliko stvari spreminja. Vedno več je proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, hkrati pa z zapiranjem klasičnih elektrarn izgubljamo fleksibilnost za uravnavanje omrežja. V prihodnosti bodo deloma to vlogo prevzemali odjemalci in proizvajalci, ki imajo potencial, da postanejo aktivni udeleženci energetskega sistema.

GEN-I je v sklopu projekta analiziral več kot 600 industrijskih odjemalcev z namenom priprave pregleda zmožnosti prilagodljivega odjema v 4 državah. V analizi so bile vključene različne tehnologije kot so diesel agregati, bioplinarne, mHe, sončne elektrarne…

Ob tem je uspel pridobiti 40 odjemalcev in proizvajalcev, ki so v sklopu projekta prilagajali odjem ali proizvodnjo električne energije. Na ta način je pridobil 29 MW pozitivne in 25 MW negativne kapacitete za potrebe regulacije frekvence omrežja.

S skupnimi 54 MW razpoložljive fleksibilne moči sistemskim operaterjem zagotavljajo vir za zagotavljanje ustrezne kakovosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema. Izvedene simulacije in analize kažejo, da bi z uvedbo teh storitev v omenjenih štirih državah predvidoma zmanjšali stroške za zagotavljanje sistemskih storitev za 23 %.

Več kot 106 ur testnih aktivacij je bilo izvedenih v sklopu projekta, s čimer so dokazali obstoj velikega potenciala fleksibilnosti pri poslovnih in industrijskih odjemalcih. Nadaljnje je bilo dokazano, da čezmejno sodelovanje znižuje stroške uravnavanje frekvence omrežja sistemskim operaterjem prenosnega omrežja.

COMMENTS

Wordpress (0)