Direktorica javno podjetje JPK Vrhnika opremila kar s pohištvom iz tovarne svojega moža – TOPNEWS.si

Direktorica javno podjetje JPK Vrhnika opremila kar s pohištvom iz tovarne svojega moža

Direktorica javno podjetje JPK Vrhnika opremila kar s pohištvom iz tovarne svojega moža

Bodo direktorico vrhniške komunale odplaknile nepravilnosti pri dobavi pohištva?

Brigita Šen Kreže je direktorica javnega komunalnega podjetja Vrhnika od leta 2010 in predsednica nadzornega sveta komunale v Logatcu, kjer tudi živi. V Logatcu je njen mož ustanovil podjetje Krabi d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo, prodajo, servisom lesenih in kovinskih predmetov in svetovanjem. Brigita Šen Kreže je direktorica tudi v tem podjetju. Te dni se je njeno ime pojavilo v medijih v povezavi z domnevno nezakonitimi dejanji pri dobavi pohištva za čistilno napravo v JKP Vrhnika, ki je po oceni članov bivšega nadzornega odbora občine potekalo v znamenju resnih sumov konflikta interesov in koruptivnega ravnanja.

Direktorica JKP Vrhnika, za katero znanci pravijo, da se je na omenjeni funkciji obdržala predvsem po zaslugi močne podpore sedaj že bivšega župana Vrhnike, je, kot poročajo mediji, pri dobavi pohištva poiskala najkrajšo pot in je opremo dobavila kar pri podjetju, katerega je lastnik njen mož, in v katerem je sama direktorica. Da gre za klasičen primer konflikta interesov, je razvidno iz 38.a členu ZGD-1, kjer je zapisano, da konflikt interesov pri navedenih osebah obstaja, kadar je po zakonski domnevi ogroženo nepristransko in objektivno opravljanje nalog, ali ko take okoliščine vplivajo na nepristransko odločanje teh oseb zaradi obstoja osebnega ekonomskega interesa ali interesa, ki ga imajo družinski člani teh oseb ali zaradi drugih interesov, ki jih imajo omenjene osebe do drugih fizičnih ali pravnih oseb. In v tem primeru so izpolnjeni vsi navedeni pogoji.

Zaskrbljujoče je dejstvo, da omenjena direktorica v spornem ravnanju ne vidi nič napačnega. Tako naj bi se po poročanju medijev zagovarjala pred nadzorniki. Še več, občinski nadzorniki so ugotovili, da to ni edini primer, v katerem je Šen Krežetova ravnala po domače in brez pretiranega obremenjevanja s pravili javnega naročanja in določbami Zakona o gospodarskih družbah. Da ne omenjamo moralne spornosti tovrstnih ravnanj. Na enak način je kupila tudi pohištvo za prostore JKP Vrhnika, sicer pri Mizarstvo Agoles Andrej Gospodarič s.p., ki pa je v partnerskem odnosu s podjetjem njenega moža. Zato ni nenavadno, da se z domnevno spornimi ravnanji direktorice JKP Vrhnika ta hip ukvarja tudi Državna revizijska komisija, in da so vse glasnejše zahteve po ugotavljanju njene odgovornosti. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da je gospa Brigita Šen Kreže hkrati tudi predsednica nadzornega odbora komunale v Logatcu. Njenim ravnanjem so ostro nasprotovali prej omenjeni člani nadzornega odbora občine Vrhnika, a podpora Stojana Jakina, nekdanjega župana, je bila očitno dovolj prepričljiva. Čeprav ji mandat direktorice v JKP Vrhnika poteče že letos, ni izključeno, da bo nova občinska oblast pohitela z njeno zamenjavo.

Na naše vprašanje, ali se ji ne zdi sporno, da je pohištvo za javno podjetje kupila pri zasebnem podjetju, katerega direktorica je, smo prejeli naslednji dogovor.

»Vaša vprašanja več kot očitno izhajajo iz poročila Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki temelji na domnevah in ne na resničnem dejanskem stanju ter kakršnihkoli ugotovljenih dejstvih ter glede katerega je bilo že pridobljeno neodvisno pravno mnenje, iz katerega izhaja nezakonitost navedenega poročila ter neutemeljenost očitkov v njem. Vse očitke, iz sicer nezakonitega poročila Nadzornega odbora Občine Vrhnika, je kljub nezakonitosti tega poročila obravnaval tudi nadzorni svet KPV, ki ni ugotovili nikakršnih nepravilnosti in neskladnosti v mojem delovanju. Nepravilnosti ni ugotovila niti Komisija za preprečevanje korupcije, ki je zadevo obravnavala na podlagi prijave Nadzornega odbora Občine Vrhnika.«

V navedenem odgovoru se je direktorica več kot očitno izognila konkretnemu odgovoru glede očitanih ji dejanj, saj ni potrdila niti zanikala očitkov, temveč je namesto tega komentirala zakonitost oziroma nezakonitost poročila NO Občine Vrhnika.

Odgovor direktorice, da je zadevo obravnavala protikorupcijska komisija, in da le ta ni ugotovila nepravilnosti je zavajajoč, saj protikorupcijska komisija sploh ni ugotavljala nepravilnosti. Protikorupcijska komisija se je namreč izrekla za nepristojno odločati, ker konflikt interesov v tem primeru ureja Zakon o gospodarskih družbah.

Vendar se tukaj ne končajo nepravilnosti, očitane direktorici KP Vrhnika. Po naših informacijah, je Državna revizijska komisija zoper direktorico vložilo obdolžilni predlog pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, zaradi prekrškov pri izvedbi javnega naročila Dobava kamenih agregatov iz leta 2015 in 2016. Tako informacijo so medijem potrdili na Državni revizijski komisiji. Gre za resne očitke, in v kolikor se izkažejo za utemeljene, Brigiti Šen Kreže grozi prepoved sodelovanja v postopkih javnega naročanja za obdobje treh let.

V kolikor bi ji bila taka prepoved resnično izrečena, pa se postavlja vprašanje, na kakšen način bi sploh še lahko ostala direktorica javnega podjetja, saj se z javnimi naročili ukvarja na dnevni osnovi.

COMMENTS

Wordpress (0)