Prodajali boste lahko tudi »stanje pripravljenosti« vaše fotovoltaike – TOPNEWS.si

Prodajali boste lahko tudi »stanje pripravljenosti« vaše fotovoltaike

Prodajali boste lahko tudi »stanje pripravljenosti« vaše fotovoltaike

V okviru evropskega projekta FutureFlow so testirali, kako hitro lahko odjemalci in manjši proizvajalci električne energije spremenijo odjem oziroma proizvodnjo in pomagajo omrežju. Takšne storitve bodo lahko podjetja prodajala omrežnemu operaterju. Sčasoma pa tudi gospodinjstva.

V projektu FutureFlow iz programa Obzorje 2020 sodeluje 12 partnerjev iz osmih držav, projekt koordinira ELES, iz Slovenije pa sodelujejo še inštitut EIMV, Elektro energija in GEN-I. Projekt teče tretje leto, pravkar so sredi tako imenovanega eksperimentalnega dela projekta, v katerem testirajo izvajanje sekundarne regulacije.

Pojasnimo. Sekundarna regulacija elektroenergetskega sistema deluje, ko se pojavi odstopanje pri odjemu ali proizvodnji električne energije. Razlogi za odstopanje so različni: sprememba odjema, znižanje proizvodnje ali drugi dogodki v omrežju. Sekundarna regulacija začne delovati nekaj sekund po takšnem dogodku in deluje do 15 minut po dogodku.

Zdaj deluje tako: iz družbe ELES posredujejo elektrarnam pogodbenicam signal z želeno vrednostjo izhodne moči, v elektrarnah pa povečajo ali zmanjšajo proizvodnjo, s čimer se izravna razmerje med proizvodnjo in odjemom in ohrani omrežna frekvenca na 50 hercih.

Pri sekundarni regulaciji zdaj sodelujejo velike elektrarne, v projektu FutureFlow pa testirajo sodelovanje manjših elektrarn, takšnih z nazivno močjo nad okoli 300 kilovatov, pojasnjuje dr.Rok Lacko, vodja oddelka za razvoj poslovanja pri dobavitelju energije GEN-I. Glavna inovativnost pri projektu pa je usklajeno čezmejno izvajanje sekundarne regulacije štirih sodelujočih operaterjev prenosnega omrežja iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Romunije.

Za testiranje niso izbrali samo najhitrejših in najbolj zanesljivih elektrarn, na primer malih hidroelektrarn in kogeneracij. Vključili so tudi nepredvidljive tehnologije OVE – sončne in vetrne elektrarne. Sodeluje 45 podjetij s skupaj 90 elektrarnami, ki imajo v konici skupaj 50 megavatov razpoložljive moči za prilagajanje.

V testiranje so vključili tudi odjemalce, na primer hladilne agregate in nekatere druge porabniške tehnologije, kot je elektroliza, ki jo lahko do določene mere prožno upravljajo. Prvi rezultati kažejo, da je takšna tehnologija primerna za izvajanje sekundarne regulacije, pojasnjuje Rok Lacko (na fotografiji zgoraj).

Doslej so izvedli približno polovico testov. Po prvih ocenah jih je bilo uspešnih približno 65 odstotkov, kar so potrdili tudi v družbi ELES, ko so povedali, da je zagotavljanje sekundarne regulacije na takšen način obetavno.

Glavna skrb družbe ELES je, da se vključene elektrarne odzovejo dovolj hitro in v petih minutah dobavijo vso zahtevano električno moč. Preliminarni rezultati pa kažejo, da lahko v FutureFlow vključene elektrarne dosežejo polno obremenitev v treh minutah. To pomeni, da je agregacija razpršenih virov zelo hitra; nekaj več težav je pri stabilnosti, saj se proizvodnja iz obnovljivih virov namreč hitro spreminja, pojasnjuje dr. Lacko.

V projekt vključene elektrarne in odjemalci morajo v predpisanem času zagotoviti 50 megavatov prožnosti. Za toliko lahko sodelujoči v projektu spremenijo proizvodnjo ali odjem električne energije. Za operaterja, družbo ELES, pa to pomeni rezervo električne moči.

Vzemimo zelo poenostavljen primer in recimo, da vključene elektrarne proizvajajo v nekem trenutku sto megavatov moči. Ker v okviru FutureFlow ponujajo povečanje ali zmanjšanje proizvodnje za 25 megavatov moči, na poziv operaterja v treh minutah povečajo proizvodnjo na 125 megavatov, ali pa jo zmanjšajo na 75 megavatov.

Vključeni proizvajalci in odjemalci dobijo finančno nadomestilo za stroške sodelovanja in za stroške nadgradnje opreme, ki jim omogoča izvajanje takšne storitve. Nadgraditi morajo inštalacije, programsko opremo in drugo.

S sodelovanjem pa pridobijo tudi znanje in realne izkušnje z izvajanjem sekundarne regulacije. Ob vključitvi v projekt strokovnjaki GEN-I pregledajo napravo z zornega kota prožnosti. S pregledom in testnim obratovanjem dobijo lastniki informacije, kako primerna je njihova naprava za prodajo storitev sekundarne rezerve. Čez čas se bo namreč oblikoval trg takšnih storitev. Povedano po domače: lastniki elektrarne ali porabniki električne energije bodo lahko prodajali stanje pripravljenosti svoje naprave.

Kdaj bo lahko takšen trg razvit? Poglejmo časovnico. Eksperimentalni del projekta FutureFlow bo končan konec marca 2019. Takrat bodo zbrane vse meritve. Potem bodo analizirali podatke in do konca leta 2019 bodo znani rezultati: kako uspešni so bili testi, katere tehnologije so primerne, do katere mere so primerne, kakšne so omejitve in katere regulatorna določila bi bilo smiselno preoblikovati.

V GEN-I računajo, da bodo rezultati omogočili družbi ELES, da agregatorjem in razpršenim virom odpre trg storitev sekundarne rezerve januarja 2020. Najprej bodo na tem trgu nastopila podjetja, če bo delovanje trga uspešno, pa lahko kasneje pričakujemo tudi oblikovanje trga za gospodinjstva.

COMMENTS

Wordpress (0)