Cilj številka 7 načrta trajnostnega razvoja OZN 2030 – Dostopna in obnovljiva energija: Sonce je energija prihodnosti! – TOPNEWS.si

Cilj številka 7 načrta trajnostnega razvoja OZN 2030 – Dostopna in obnovljiva energija: Sonce je energija prihodnosti!

Cilj številka 7 načrta trajnostnega razvoja OZN 2030 – Dostopna in obnovljiva energija: Sonce je energija prihodnosti!

Zaradi naraščajočih cen fosilnih goriv in osveščanja o potrebi po varstvu okolja se povečuje zanimanje za uporabo sončne energije.

Sončna energija je energija, ki jo dobimo od največjega vira energije na zemlji – sonca. Sončno sevanje ima zasluge tudi za konstantno obnovo energije vetra, morskih tokov, valov, vodnih tokov in toplotnih gradientov v oceanih. Sončna energija se že desetletja uporablja za proizvodnjo toplote v smislu ogrevalne vode, življenjskega prostora in hlajenja. Uporaba sončne energije ima več prednosti. To je tih, čist in zanesljiv vir energije. Zaradi naraščajočih cen fosilnih goriv, kot tudi osveščanja javnosti o potrebi po ohranjanju okolja, je vedno večje zanimanje za uporabo sončne energije.

Zemlja prejme od sonca v samo eni uri več energije, kot jo ljudje porabimo v enem letu. Količina sončne energije, ki doseže površino našega planeta, je ogromna – tolikšna, da je v enem letu dvakrat večja od vseh neobnovljivih virov energije na Zemlji.

Sprememba podnebnega sistema

Solarni stadiun

Raziskave UNDP kažejo, da se je v obdobju od leta 1990 do 2010 povečalo število ljudi, ki imajo električno energijo za 1,7 milijarde, in s povečanjem števila prebivalcev v svetu raste tudi povpraševanje po cenejših energentih. Svetovno gospodarstvo, ki temelji na fosilnih gorivih, s povečanjem emisij toplogrednih plinov drastično spreminja naš podnebni sistem. Posledice so vidne na vseh celinah.

Tako je prišlo do nove pobude za spodbujanje uporabe alternativnih virov energije. Leta 2011 je obnovljiva energija predstavljala več kot 20 odstotkov proizvedene električne energije v svetu. Ker pa vsaka peta oseba na svetu še vedno nima električne energije, in ker je rast povpraševanja vsak dan večja, bo treba znatno povečati proizvodnjo obnovljive energije po vsem svetu.

Sončna energija se lahko uporablja za pridobivanje toplotne energije ali porabo tople vode s pomočjo sončnih kolektorjev, pa tudi za proizvodnjo električne energije s pomočjo sončnih kolektorjev. Okvirno veljajo ocene, da se tovrstne naložbe splačajo v obdobju od pet do sedem let, kar pa je odvisno od več dejavnikov, vključno z vremenskimi pogoji. Poleg privatnih domovanj so najbolj primerni za uporabo sončne energije javni objekti, ki imajo potrebo po topli vodi in ogrevanjem bazenov, kot so športni centri, zdravstvene ustanove, objekti socialnega varstva.

Solarna počitniška hiša

Ob spoznanju pomena obnovljivih virov energije so Združeni narodi kot cilj številka 7 Agende OZN 2030 postavili trajnostni razvoj in obnovljive vire energije, ki so na voljo vsem, medtem ko se je Evropska unija zavezala, da bo do leta 2020 povečala delež obnovljivih virov energije na 20% celotne porabe in izboljšala energetsko učinkovitost za 20%. Sredi junija letos so se države članice EU v Bruslju dogovorile (Evropski parlament pa potrdil), da bodo kljub vsemu proizvedle 32 odstotkov energije iz obnovljivih virov, več kot je bilo sprva načrtovano. Po najnovejših razpoložljivih podatkih iz leta 2015 je 21,8% celotne svetovne energije prišlo iz obnovljivih virov. Poleg izboljšanja energetske učinkovitosti ti cilji omogočajo tudi zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) za najmanj 20% v primerjavi z letom 1990.

Raziskava, ki jo je izvedlo Kitajsko združenje industrije fotovoltaične opreme (CPIA), kažejo, da se je skupna moč svetovnih sončnih elektrarn v letu 2017 povečala kar za 33,7% oziroma na 405 gigawatov (GW). Samo na Kitajskem je novo instalirana moč sončnih elektrarn v letu 2017 znašala 53 GW, njihova skupna moč pa je dosegla 130 GW. Ti podatki kažejo, da je Kitajska na podlagi novo-instalirane moči sončnih elektrarn že nekaj let v samem svetovnem vrhu.

Solarni paneli na strehi šole

Združeni narodi podpirajo povečanje uporabe obnovljivih virov energije

Da bi prispevali k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja iz točk 7, 9, 11 in 13 Agende OZN 2030, katerih cilj je povečanje uporabe obnovljivih virov energije, spodbujanje inovacij, ustvarjanje trajnostnih mest in skupnosti ter v boju proti podnebnim spremembam, ekipa ZN podpira ministrstva za okolje po svetu. Tako je na primer UNDP v naši soseščini skupaj s srbskim ministrstvom za okolje začel izvajati projekt s sloganom: “Lokalni razvoj odporen na podnebne spremembe”, ki ga financira Globalni fond za okolje (GEF). Projekt podpira razvoj in izvajanje inovativnih idej, ki med drugim vključujejo uporabo sončne energije za proizvodnjo in shranjevanje toplote in električne energije, ki se lahko uporablja za javno razsvetljavo, ogrevanje in hlajenje objektov, namakanje, itd. Ena od idej, katere razvoj in uporabo podpira omenjeni projekt, predvideva razvoj aplikacije z interaktivnim zemljevidom in solarnim kalkulatorjem, s ciljem osveščanja državljanov, lokalnih oblasti in podjetij o pomenu, virov, prednosti in slabe izrabe sončne energije. Na določenih lokacijah bo možno izračunati, koliko sončne energije se lahko letno proizvede v kilovatnih urah in obseg denarne vrednosti za uporabnike, ki imajo možnost primerjati podatke trenutne porabe električne energije z zneskom, ki ga trenutno porabljajo iz svojega družinskega proračuna. Oblikovali bodo tudi bazo podatkov o objektih, katerih poraba energije, energentov in vode se nadzira. Hkrati bo prikazano tudi pričakovano zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. Poleg uporabnikov gospodinjstev bo ta aplikacija zanimiva tudi za industrijo, velike poslovne sisteme, pa tudi za gostinske objekte in hotele. Poleg solarnega kalkulatorja, znotraj klimatskega inkubatorja, oblikovanega v okviru projekta, bodo uporabniki dobili tudi strokovno in mentorsko podporo ter pomoč pri iskanju virov financiranja kot tudi o možnostih, kot je hibrid VetroSun (ki kombinira energijo vetra in sončno energijo), Solarni pomični agregat, Koncentrator sončne energije in druge.

Prednosti sončnih elektrarn:

– spodbudna nabavna cena
– se lahko postavi na zemljišču slabše kakovosti in nizke vrednosti
– možnost uporabe streh hiš, dvoran in javnih zgradb za postavitev panelov
– enostavna in relativno hitra gradnja majhnih sončnih elektrarn
– nizki stroški vzdrževanja.

COMMENTS

Wordpress (0)