Zahteva za objavo popravka oziroma odgovora v skladu z določili 6. oddelka Zakona o medijih – TOPNEWS.si

Zahteva za objavo popravka oziroma odgovora v skladu z določili 6. oddelka Zakona o medijih

Zahteva za objavo popravka oziroma odgovora v skladu z določili 6. oddelka Zakona o medijih

»V članku »Ali je predstavnik družb Emkaan Investments iz Dubaja in Emkaan Holdins iz Luxemburga, Usman Shaikh, s svojo slovensko pomočnico kršil slovensko kazensko zakonodajo? Bo moral zato kazensko odgovarjati tudi pred pristojnimi organi pregona v tujini?« so navedena neresnična in zavajajoča dejstva, katerih namen je diskreditirati in očrniti Matejo Kajzba ter v javnosti in pri poslovnih partnerjih družbe Radeče papir nova, d.o.o. ustvariti napačno in izkrivljeno predstavo o zakonitosti in poštenosti delovanja sedanjih članov poslovodstva družbe. Objava navedenega članka pa po našem mnenju predstavlja po vsej verjetnosti tudi izpolnitev zakonskih znakov kaznivega dejanja obrekovanja oziroma žaljive obdolžitve, katerih oškodovanka je Mateja Kajzba.

V članku je tendenciozno navedeno, da »v nadaljnjem procesu iskanja sporazumne rešitve, ki bi morala družbi Radeče Papir nova d.o.o. in Muflon d.o.o. zagotoviti nadaljnji obstoj, med poslovnežem Igorjem Rakušo in družbi Al Sudais…«, kar predpostavlja, da sta obstoj in poslovanje družb Radeče papir nova, d.o.o. in Muflon d.o.o. odvisni od sklenitve dogovora z Igorjem Rakušo. Navedeno ne drži. Uspešnost poslovanja in obstoj družb Radeče papir nova, d.o.o. in Muflon d.o.o. nista v ničemer odvisni od sklepanja kakršnihkoli dogovorov z Igorjem Rakušo. Ravno nasprotno sta družbi Radeče papir nova, d.o.o. in Muflon d.o.o. zoper Igorja Rakušo, vložili kazenske ovadbe zaradi suma storitve več kaznivih dejanj in sprožili civilne sodne postopke, med drugim na plačilo odškodnine zaradi ravnanj, ki jih je storil v svojstvu direktorja družbe Radeče papir nova, d.o.o. in Muflon d.o.o.

Neresnične so trditve, da je Mateja Kajzba v odvetniški pisarni Boruta Sokliča »po navodilih Usmana Shaikha delala tudi za družino Al Sudais.« Mateja Kajzba je bila v Odvetniški pisarni Boruta Sokliča in odvetniki, o.p., d.o.o. zaposlena na delovnem mestu vodja pisarne. Nikoli ni delala pa navodilu Usmana Shaikha in nikoli ni spoznala članov družine Al Sudais ter jih ne pozna niti danes. V okviru svojih zadolžitev na delovnem mestu v odvetniški družbi Boruta Sokliča in odvetniki, o.p., d.o.o., ni nikoli opravljala nikakršnih storitev za družino Al Sudais oziroma Usmana Shaikha. Slednjega je prvič spoznala šele v letu 2016, ko je delo v družbi Radeče Papir nova, d.o.o. opravljala kot pravna svetovalka preko svoje družbe PREMS, d.o.o. Iz tega sledi, da niso resnične trditve, da je Mateja Kajzba »bivša glavna koordinatorka aktivnosti v povezavi z naložbo v papirnico Radeče papir nova d.o.o. v odvetniški pisarni Boruta Sokliča«.

Nadaljnje trditve, da je bila Mateja Kajzba »zadolžena za pripravo Pogodbe o prenosu poslovnega deleža v višini 25,1% v papirnici Radeče Papir Nova d.o.o., pri čemer je naročilo za pripravo Pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža prejela že avgusta 2015. S pripravo in posredovanjem pogodbe v podpis pri notarju je s prikrivanjem dejanskih okoliščin zavlačevala, vse dokler na dan termina za ureditev prenosa 25,1% poslovnega deleža v družbi Radeče Papir Nova d.o.o. Muflon d.o.o., ki je bil določen na dan 30. 10. 2015 pri notarju dr. Veble Andreju iz Maribora, do podpisa Pogodbe o prenosu 25,1% poslovnega deleža zaradi preklica pooblastila na dan 30. 10. 2015, ki ga je Usman Shaikh posredoval v notarsko pisarno dr. Veble Andreja, ni prišlo. Z zgoraj opisanim ravnanjem pa je Mateja Kajzba, ki ima v tej fazi postopka zaenkrat še status osumljenke, Igorja Rakuša spravila v zmoto ter mu z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin prikrivala, zakaj podpisa Pogodbe o prenosu poslovnega deleža ni bilo mogoče urediti prej in je namerno in naklepno s pripravo in ureditvijo notarskega termina za podpis pogodbe v sodelovanju s Usmanom Shaikhom čakala, ter si na ta način zase in za EMKAN HOLDINGS S.A. pridobila veliko premoženjsko korist oziroma Igorju Rakuši povzročila veliko premoženjsko škodo« niso le neresnične, ampak po vsej verjetnosti pomenijo storitev kaznivega dejanja obrekovanja, storjenega s sredstvom javnega obveščanja oziroma na spletni straneh, za katerega je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do enega leta.

Mateja Kajzba bo zaradi navedenih trditev sprožila ustrezen kazenski postopek zoper avtorja članka oziroma odgovornega urednika portala TOP NEWS.SI.

Enako (kaznivo) pravno naravo imajo nadalje trditve, da je »Mateja Kajzba že v času, ko je še bila zaposlena v odvetniški družbi Boruta Sokliča ravnala v škodo Igorja Rakuše in v korist papirnice Radeče papir nova d.o.o. Kot vse kažejo okoliščine, je takšno njeno ravnanje bilo usklajeno z Usmanom Shaikhom in solastniki papirnice Radeče Papir Nova d.o.o., njihovo ravnanje pa več kot očitno usmerjeno k povzročitvi škode Igorju Rakuši, kar je Mateja Kajzba tudi dosegla na način, da je Igorja Rakušo naklepno zavajala in ga spravljala v zmoto.«

Igor Rakuša je bil z mesta direktorja družbe Radeče papir nova, d.o.o. in družbe Muflon d.o.o. krivdno razrešen dne 28. 10. 2015 oziroma 29. 10. 2015 vsled ugotovljenih grobih nepravilnosti in nezakonitosti, zaradi katerih sta družbi Radeče papir nova, d.o.o. in Muflon d.o.o. zoper navedenega vložili kazenske ovadbe na specializirano državno tožilstvo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1 ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 ter sprožili civilne sodne postopke.

Delovanje Mateje Kajzba v odvetniški pisarni Boruta Sokliča ni bilo v ničemer sporno in povsem v skladu z veljavno zakonodajo, kar bo slednja po potrebi dokazala tudi v ustreznih kazenskih in civilnih sodnih postopkih.«

COMMENTS

Wordpress (0)