Zelena energija na pohodu v Sloveniji tudi s projektom GEN-I Sonce, ki se nahaja med finančnimi zvezdami – TOPNEWS.si

Zelena energija na pohodu v Sloveniji tudi s projektom GEN-I Sonce, ki se nahaja med finančnimi zvezdami

Zelena energija na pohodu v Sloveniji tudi s projektom GEN-I Sonce, ki se nahaja med finančnimi zvezdami

Za ljubitelje zelene energije in zagovornike čistega okolja naj spomnimo, da je zelena obveznica, ki jo je lani izdala družba GEN-I Sonce, prejela ugledno nagrado mednarodne organizacije Climate Bonds Initiative.

Slednje se je zgodilo v Londonu, 20. marca 2018. Skupina GEN-I je tedaj dobila še eno veliko mednarodno priznanje. Leto dni po tem, ko je družba GEN-I Sonce, hčerinska družba v 100-odstotni lasti Skupine GEN-I, izdala prvo zeleno obveznico v višini 14 milijonov evrov, ji je mednarodna organizacija Climate Bonds Initiative na tretji letni konferenci v Londonu podelila nagrado »Green Bond Pioneer Award«.

Priznanje prevzel finančni direktor Skupine GEN-I Gregor Lojk (levo

Gre za ugledno priznanje, namenjeno podjetjem, finančnim institucijam in vladam za dosežke na področju razvoja zelenih obveznic. Družba GEN-I Sonce jo je prejela v kategoriji novih držav, iz katerih prihajajo izdajatelji zelenih obveznic na globalnem trgu. Mednarodna organizacija Climate Bonds Initiative jo je v tej kategoriji podelila enajstim prejemnikom, od tega le trije prihajajo iz Evrope.

Skupina GEN-I je izjemno hvaležna organizaciji Climate Bonds Initiative, da je prepoznala strategijo njene skupine, ki omogoča strankam, da vlagajo v trajnostne zelene naložbe, vir za financiranje pa jim je skupina GEN-I posredno zagotovila z izdajo zelene obveznice. Navdušenja ob sprejemu prestižne nagrade ni mogel skriti niti finančni direktor Skupine GEN-I Gregor Lojk.

S tem se je Skupina GEN-I znašla v eminentni družbi držav, finančnih institucij in podjetij, ki z zelenimi obveznicami utirajo pot vlaganjem v podnebju prijazne in nizkoogljične projekte. Skupina GEN-I zavzeto podpira trajnostni razvoj in čim hitrejši prehod v brezogljično družbo ter ostaja vodilni promotor idej in najboljših praks na področju okoljsko prijaznih rešitev za končne odjemalce v Sloveniji in širši regiji, ki imajo za cilj povečanje energetske učinkovitosti in neodvisnosti.

Sončna elektrarna

Odločni in trajnostno naravnani poslovni model družbe GEN-I Sonce, ki se kaže skozi načrtno zasledovanje okoljevarstvenih načel, ni le prazna obljuba, ampak že izkazuje prve merljive pozitivne učinke, in sicer v letu 2017 znižanje emisij CO2 za 1.600.000 kg CO2 /leto in povečanje proizvodnje zelene energije za 3.400.492 kWh/letno. Prav namenska poraba denarja za izključno okolju prijazne produkte in sledljivost uspešnosti, sta dva izmed bolj prepoznavnih pogojev za izdajo takšnega dolžniškega instrumenta.

Družba GEN-I Sonce je od vstopa na trg energetske samooskrbe do danes izgradila že več kot 500 sončnih elektrarn, kar presega prvotna pričakovanja. Veliko povpraševanje izhaja tudi iz dejstva, da je storitev zaradi ugodnega financiranja dostopna skoraj vsem potencialnim investitorjem v domačo sončno elektrarno. »Zelena obveznica tako posredno vsebuje elemente socialne obveznice, saj je družba GEN-i večino finančnih ugodnosti prenesla neposredno na končne odjemalce.

Zelena obveznica, katere največja investitorja sta SID banka in Nova KBM, zapade leta 2024. Skladna je z nezavezujočimi principi (GBP – Green bond principals), ki jih predpisuje ICMA (International Capital market association) in v slovenski prostor prinaša nov način iskanja sredstev za projekte, ki spodbujajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, trajnostno upravljanje z odpadki in vodo, energetsko učinkovito gradnjo nepremičnin ter čistejše prevozne storitve oziroma produkte.

COMMENTS

Wordpress (0)