(VIDEO) Zakaj Borut Pahor hiti z odločitvijo, da predlaga Janeza Janšo za predsednika vlade? – TOPNEWS.si

(VIDEO) Zakaj Borut Pahor hiti z odločitvijo, da predlaga Janeza Janšo za predsednika vlade?

(VIDEO) Zakaj Borut Pahor hiti z odločitvijo, da predlaga Janeza Janšo za predsednika vlade?

Zakaj se je predsednik republike Borut Pahor odločil, da spravi v časovno stisko predvsem Marjana Šarca in posledično tudi Janeza Janšo pri oblikovanju koalicije pravzaprav ni popolnoma jasno. Tako je že za prihodnji teden napovedal pogovore z vodji poslanskih skupin, ki naj bi se nadaljevali, če bo potrebno tudi konec prihodnjega tedna. Tako naj bi se predsednik z vodji poslanskih skupin prihodnji teden srečal kar dvakrat. Borut Pahor: “Mislim, da je ta odločitev, ki sem jo bil malo prej sporočil, da ne odlašam s pogovori z vodji poslanskih skupin, toda dopuščam možnost, da ne bodo edini, da bo morda potrebno te pogovore ponoviti, prava odločitev v teh razmerah. Na koncu vseh koncev, meni kot predsedniku republike, ki je dolžan državnemu zboru predložiti kandidata za predsednika slovenske vlade, je zelo pomembno, da dobim čimbolj jasna stališča vodij poslanskih skupin. Če mi to ne bo uspelo v začetku prihodnjega tedna, pogovore nameravam opraviti v ponedeljek in torek, v prihodnjem tednu bom ponovne pogovore opravil konec tistega tedna”. Predsednik države Borut Pahor poudarja, da je najpomembnejši rok tisti rok, ki začne teči po tem, ko je državni zbor seznanjen z njegovo odločitvijo in ko prejme kandidaturo za predsednika vlade: »Potem, ne prej kot v 48 urah in ne kasneje kot v sedmih dneh, mora odločiti o tej kandidaturi.«

Tako bo zanimiva dinamika slovenske politike danes dobila nov pospešek. Marjan Šarec naj bi nadaljeval pogovore s predsedniki šestih strank o oblikovanju koalicije, Matej Tonin, ki je bil včeraj pri Pahorju, pa pogovore z vodji poslanskih skupin. Borut Pahor: “Kot veste, sem dolžan počakati na oblikovanje poslanskih skupin, imenovanje vodij poslanskih skupin. Ko bo to delo dokončno opravljeno, me bo predsednik državnega zbora obvestil, da so izpolnjeni vsi pogoji, da v skladu s 111. členom opravim z njimi pogovor o predlogih za kandidata za predsednika nove slovenske vlade. Potem imam nalogo, da to odločitev sprejmem in z uradno kandidaturo seznanim državni zbor, ki ima potem dolžnost, da ne prej kot v 48 urah in ne kasneje kot v sedmih dneh odloči o mojem predlogu. Predsednik državnega zbora me je obvestil, da bom do konca tega tedna seznanjen z vsemi imeni in priimki vseh vodij poslanskih skupin, kar mi omogoča, da bi lahko opravil posvete z njimi prihodnji teden, kot sem tudi načrtoval.”

111. člen (volitve predsednika vlade)

“Predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade.

Predsednika vlade voli državni zbor z večino glasov vseh poslancev, če ni s to ustavo drugače določeno. Glasovanje je tajno.

Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsednik republike po ponovnih posvetovanjih v štirinajstih dneh predloži drugega ali ponovno istega kandidata, prav tako pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Če je bilo v tem roku vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem posebej, in sicer najprej o kandidatu predsednika republike, če ta ni izvoljen, pa še o drugih kandidatih po vrstnem redu vložitve predlogov.

Če ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve, razen če državni zbor v oseminštiridesetih urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade, kjer zadošča za izvolitev večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Na ponovnih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih pri prejšnjih glasovanjih, nato pa o novih, do volitev vloženih kandidaturah, med katerimi ima prednost morebitni kandidat predsednika republike.

Če tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne večine glasov, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve.”

Glede na to, da bo Borut Pahor očitno, ne glede na mnenja poslanskih skupin in še posebej, če niti Janez Janša niti Marjan Šarec ne bosta imela potrebne večine za mandatarja, predlagal Janeza Janšo, je njegovo hitenje presenetljivo. Včeraj je še enkrat potrdil, da bo mandat v primeru dilem podelil zmagovalcu volitev Janezu Janši.

Pahor: “Da, zato tudi moje načelno stališče, v času kampanje za predsednika republike jeseni lani, ko sem bil pogosto vprašan, pa potem ob razpisu odloka o predčasnih volitvah. Nekomu je potrebno podeliti mandat, ne enkrat, se lahko zgodi, da kljub stališčem poslanskih skupin ni popolnoma jasno, kdo uživa potrebno večino. Take primere smo že imeli, potem mora predsednik sprejeti neko stališče, komu vendarle v takih okoliščinah podeli mandat. In zdelo se mi je prav in se mi zdi tudi danes prav in pošteno, da v tem primeru ima prednost zmagovalec .”

Matej Tonin očitno ve več, kot bi vedel zgolj kot predsednik državnega zbora, saj je NSi nenazadnje ključ do večine, morebitne sredinske koalicije, ki se oblikuje okoli Marjan Šarca. Očitno imata s predsednikom republike Borutom Pahorjem že scenarij, kaj se zgodi v tem primeru, če Janez Janša do prihodnjega tedna ne bo imel potrebne večine glasov v parlamentu za izvolitev, Tonin pa Marjanu Šarcu še tudi ne bo ali pa sploh ne bo dal zelene luči za vstop v sredinsko koalicijo.

Matej Tonin: “Temeljna dilema je, če predsednik republike predlaga kandidata, kandidat začne postopek nekega oblikovanja vlade in ugotovi, da nima ustrezne večine, ali lahko umakne soglasje, da ne pride do glasovanja. To lahko stori. Pravno mnenje je, da to lahko stori. Ni pa izdelanega jasnega pravnega mnenja, ali to pomeni, da je ta prvi krog konzumiran ali ne. Ali bo PRS lahko še enkrat začel prvi krog ali je s tem prvi krog razrešen. Dilema je še odprta in jo bomo v prihodnjih dneh s pravnimi službami razrešili.” Tonin in Pahor se torej ukvarjata s teoretično situacijo, po kateri bi Pahor Janši podelil mandat, vendar bi ga ta še pred glasovanjem v parlamentu vrnil in se tako izognil morebitnemu porazu. Potem pa bi rekla, da ta podelitev mandata enostavno ne velja in gremo vse znova, ker ni bilo glasovanja velja, da ni bil konzumiran prvi krog in lahko gremo še enkrat od začetka. Zanimiva in zelo kreativna interpretacija procedure, ni kaj reči. Vendarle me ne bi presenetilo, če bo pravna služba glede na želje akterjev dala veljavo takšni interpretaciji.

Ob proceduralnih preigravanjih sem se spomnil spremljanja dogodkov pred skoraj tremi desetletji v zvezni skupščini, ko je v takrat še jugoslovanskem parlamentu že bilo čutiti vonj po smodniku. Glede na to da so večino služb, predvsem zakonodajno pravno službo, obvladovali beograjski kadri, predvsem vrhunski pravniki, nekateri so celo končali znamenito Sorbono, so vedno dejali stop – vrnimo se ki proceduri. “Procedura je mati demokracije, ” so dejali.

Vendarle se je na koncu pokazalo, da spoštovanje procedure ne more nadomestiti globokih vsebinskih razlik in prav v primeru imenovanja mandatarja se enostavno s proceduralnimi zadevami ne bo dalo dobiti večine, ki je na koncu potrebna za izvolitev enega ali drugega kandidata mandatarja, čeprav je že jasno, da bo glede na hitenje v prvem krogu Pahor predlagal za mandatarja Janeza Janšo. Ali mu bo s tem naredil uslugo ali ne, pa je že drugo vprašanje.

COMMENTS

Wordpress (0)