GEN-I in Pošta Slovenije združena v projektu za bolj zeleno Slovenijo – Pametna zelena paketna dostava je prihodnost mest – TOPNEWS.si

GEN-I in Pošta Slovenije združena v projektu za bolj zeleno Slovenijo – Pametna zelena paketna dostava je prihodnost mest

GEN-I in Pošta Slovenije združena v projektu za bolj zeleno Slovenijo – Pametna zelena paketna dostava je prihodnost mest

Pošta Slovenije in Skupina GEN-I sta se odločila za medsebojno razvojno partnerstvo, kjer bosta združila svoje znanje na področju e-mobilnosti. Prejšnji teden sta generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak in predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob podpisala dogovor o poslovnem sodelovanju na področju tovorne e-mobilnosti in zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije. Dolgoročno želita partnerski podjetji postati vodilni akter in gonilna sila v regiji na tem področju. Prebivalcem mest bosta ponudili do okolja prijazno in celostno storitev dostave z električnimi vozili.

V zadnjem času smo vse bolj priča, da je uporaba fosilnih goriv v prometu pomemben vir onesnaženosti zraka v mestih. Zato lahko v svetu opazimo trend, da se mestne uprave odločajo za zapiranje mestnih središč za vozila na bencinski in dizelski pogon, ki povzročajo neljube posledice, kot so prevelik hrup, onesnaževanje ulic z emisijami strupenih plinov in prahom. Tako sta GEN-I in Pošta Slovenije združila moči v prizadevanju, da bi tovrstne pobude čimprej uresničili tudi pri nas, saj ne želita, da bi Slovenija zaostajala za najbolj razvitimi državami na tem področju. Z današnjim hitrim razvojem in posledično hitrim tempom življenja potrebe po dostavah v mestna središča vse bolj naraščajo.

Skupina GEN-I in Pošta Slovenije sta našli odgovor na izziv, kako v mestnih središčih izboljšati kakovost zraka in hkrati zagotoviti nemoteno delovanje prometnih dostavnih tokov. Ljudem in poslovnim partnerjem bosta ponudili do okolja prijazno in učinkovito storitev pametne zelene paketne dostave. Temeljila bo na izključno električnih vozilih, ki se bodo v čim večji meri napajala s čisto energijo sonca ali iz drugih brezogljičnih virov električne energije, poskrbeli pa bodo tudi za vzpostavitev ustrezne polnilne infrastrukture in digitalni poslovni model.

Tako je ob podpisu dogovora o poslovnem sodelovanju na področju tovorne e-mobilnosti in zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije med GEN-I in Pošto Slovenije generalni direktor Pošte Slovenije, mag. Boris Novak poudaril, da “je nujno, da se pravočasno pripravijo nadomestni scenariji, ki bodo ekološko usmerjeni in v skladu z našo družbeno odgovorno naravnanostjo. Kot prvi v regiji želimo elektrificirati naš vozni park, ponuditi paleto trajnostnih dostavnih rešitev, prilagojenih potrebam ciljnih skupin, ter pametne rešitve na celotnem segmentu e-mobilnosti.

Mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenija

Predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob pa je dejal: “V Skupini GEN-I načrtno sledimo globalnim trendom, zato ves čas razvijamo rešitve, ki bodo najširšemu segmentu uporabnikov in poslovnih partnerjev omogočile čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. Znotraj skupine razvijamo nov steber inovativnih zelenih storitev, med katerimi poseben poudarek dajemo samooskrbi s sončno energijo in njeni uporabi v e-mobilnosti. V Pošti Slovenije, kot enemu od pionirjev uvajanja dostavne e-mobilnosti v Sloveniji, smo prepoznali idealnega partnerja za razvoj povsem novega poslovnega modela na tem področju”.

GEN-I je vodilni dobavitelj in trgovec z električno energijo ter promotor zelenih tehnologij. Pošta Slovenije pa je največji ponudnik poštnih in eden največjih ponudnikov logističnih storitev v Sloveniji. Podjetji si skupaj želita biti nosilec in pospeševalec transformacije dostavnih rešitev iz fosilne dobe v dobo e-mobilnosti. Cilj njunega partnerstva je postati vodilni akter in gonilna sila na področju zelenih dostavnih rešitev naslednje generacije v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Nekaj težav bo pri tem treba preseči. Že električni avto je težko kupiti, pravi Golob, še težje je na trgu najti električna dostavna vozila. Zato nameravajo spodbuditi nabavno verigo, pri čemer bodo priložnosti lahko našli tako proizvajalci polnilnic kot električnih vozil (ne zgolj kombijev, za ožja mestna središča zlasti tovornih koles) in sončnih elektrarn za proizvodnjo elektrike. »Nimamo namena prodajati elektrike, temveč jo sami proizvajati,« pravi Golob.

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-1

Vse skupaj z digitalno rešitvijo bi tvorilo svetovno privlačen produkt, menijo tako v Gen-I kot Pošti Slovenije. Hitremu razvoju tehnologij ne more slediti nihče sam, zato je nujno povezovanje, to pa, kot pravi dr. Robert Golob, na enakopraven način.

Pošta Slovenije v skladu s strateškim razvojnim programom sicer že desetletje postopoma elektrificira svoj vozni park. Od leta 2009 za svoj vozni park, ki šteje prek 1100 vozil in 2000 dvokoles, kupujejo električna vozila, ob tem pa nenehno testirajo nova električna prevozna sredstva, ki so do okolja prijaznejša, omogočajo pa tudi cenejšo vožnjo. Pošta Slovenije želi preko partnerstva z GEN-I izkoristiti priložnost za nadaljnji razvoj podjetja in rast poslovanja.

Za namen uvedbe električnih vozil v dostavo paketov bosta družbi, ki imata povezave v več kot 100 državah, ustanovili zagonsko podjetje. Za to podjetje bo pomembno, katero rešitev lahko proda. Če bo to električna flota kombijev in koles v povezavi s polnilnicami in sončnimi elektrarnami, bodo več napora vložili v to, če bo za prodajo bolj privlačen digitalni sistem vodenja, pa bodo več napora vložili v to. Pilotni projekt bodo torej izvedli v Sloveniji, drugi korak pa je internacionalizacija.

Vodja uprave GEN-I dr. Robert Golob je opozoril, da so z zagonskim podjetjem Gen-I Sonce že dokazali, da lahko v Sloveniji naredijo in prodajo sistem s sončno elektrarno, v kar so mnogi dvomili. Zdaj je v načrtu razbiti mit, da Slovenija nima kaj delati na področju električne mobilnosti. Zagonsko podjetje bodo financirali na tržnih osnovah, na evropski denar ne bodo ciljali, čeprav se ga niti branili ne bodo. V Gen-I Sonce so vložili 0,5 milijona evrov, zdaj je vložek vreden že milijon evrov. Poleg tega je Gen-I Sonce tako verodostojno podjetje, da je dobilo 14 milijonov evrov z zelenimi obveznicami.

Obe družbi bosta v tem partnerstvu združili svoje znanje za razvoj inovativnih zelenih dostavnih storitev, ki jih na trgu trenutno še ni. »Partnerski ekosistem, ki ga vzpostavljata GEN-I in Pošta Slovenije združuje najboljše iz obeh svetov – logistike in elektrike. Ponudili bodo storitev alternativne e-dostave v mestih in tako dali priložnost e-mobilnosti in prebivalcem mest.

COMMENTS

Wordpress (0)