Zadeva: Zahteva za objavo popravka oz. odgovora v skladu z določili 6. oddelka Zakona o medijih – TOPNEWS.si

Zadeva: Zahteva za objavo popravka oz. odgovora v skladu z določili 6. oddelka Zakona o medijih

Zadeva: Zahteva za objavo popravka oz. odgovora v skladu z določili 6. oddelka Zakona o medijih

Spoštovani odgovorni urednik internetnega portala Topnews.si,

v besedilu članka »imperij Igorja Rakoše vrača udarec – trije vodilni družbe Radeče Papir Nova Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi«, objavljenem dne 6. 7. 2017 na spletnem naslovu:
http://www.topnews.si/2017/07/06/imperij-igorja-rakuse-vraca-udarec-trije-vodilni-druzbe-radece-papir-nova-tomaz-rezun-leopold-povse-in-melita-bundersek-zaradi-krivega-pricanja-na-sodiscu-v-postopku-prisilne-poravnave-v-kazenski-p/ so navedena neresnična dejstva in podani napačni zaključki, ki grobo prizadevajo pravice in interese navedenih posameznikov, kot tudi interese družbe Radeče Papir nova d.o.o., v kateri navedeni opravljajo poslovodne oz. računovodske funkcije. Vsebina tega članka ustvarja v javnosti in pri poslovnih partnerjih družbe Radeče Papir nova d.o.o. napačno in izkrivljeno predstavo o zakonitosti in poštenosti delovanja poslovodstva družbe Radeče Papir nova d.o.o., zaradi česar vlagamo zahtevo za objavo popravka in prikaz nasprotnih dejstev na podlagi določil Zakona o medijih.

Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek do priprave tega zahtevka za objavo popravka niso bili obveščeni s strani pristojnih organov o uvedbi kakršnegakoli postopka zoper njih in niso seznanjeni z vsebino domnevne kazenske ovadbe, kot izhaja iz predmetnega članka. Ne glede na navedeno pa se lahko že v tem trenutku odzovejo na neresnične in zavajajoče navedbe v članku.

V naslovu prispevka je uvodoma zapisano, da so Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek v kazenski preiskavi zaradi krivega pričanja v postopku prisilne poravnave. S tem v zvezi navedeni poudarjajo, da niso bili nikoli zaslišani v postopku prisilne poravnave in navedeni v postopku prisilne poravnave niso podajali izjav v svojstvu prič. Iz tega razloga ne more biti resnična trditev v prispevku, da je prisilna poravnava »predvsem zaradi krivega pričanja nove vodilne garniture, v kateri je tudi radeški župan in nekdanji vodja proizvodnje Tomaž Režun iz vrst socialnih demokratov, padla«.
Navedene osebe so bile zaslišane pred Okrožnim sodiščem na Ptuju, in sicer v postopku izdaje začasne odredbe, s katerim je sodišče prepovedalo družbi INTEREXPO SKUPINA d.o.o. (družbi povezani z Igorjem Rakušo), vlaganja novih predlogov za začetek postopkov insolventnosti in zavarovanja zoper družbo Radeče Papir nova d.o.o. in odločilo, da so v primeru kršitve prepovedi dolžni plačati kazen v višini 100.000,00 EUR. Družbe, povezane z Igorjem Rakušo, so namreč pred tem zoper Radeče Papir nova d.o.o. vložile kar dva predloga za začetek prisilne poravnave, enega je Okrožno sodišče v Celju zavrnilo, drugega pa zavrglo. Predlagatelj postopka so se zoper prvo odločitev sodišča pritožili, zato sklep o zavrnitvi še ni postal pravnomočen.

Nadalje je v prispevku zapisano, da družba Radeče Papir nova d.o.o. dolguje nekdanjemu direktorju Igorju Rakuši skupaj skoraj pet milijonov evrov. Navedeno ne drži. Domnevne terjatve Igorja Rakuše oz. z njim povezanih družb izhajajo iz obdobja, ko je bil sam direktor družbe Radeče Papir nova d.o.o.. Ravno zaradi nepravilnosti (nezakonitosti) pri vodenju družbe in oškodovanju le-te, je bil Igor Rakuša dne 28. 10. 2015 razrešen s funkcije direktorja družbe Radeče Papir nova d.o.o. in so bile s tem v zvezi zoper Igorja Rakušo in zoper z njim povezane družbe, že pred časom vložene kazenske ovadbe in sproženi civilni sodni postopki. Iz tega razloga ne držijo trditve v članku, da je spor med Igorjem Rakušo in poslovodstvom družbe Radeče Papir nova d.o.o. nastal zaradi nedodeljene državne pomoči družbe in da je zaradi tega moral Igor Rakuša oditi.

Sicer pa Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek izrecno zanikajo, da bi v postopku odločanja o ugovoru zoper sklep o izdaji začasne odredbe pred Okrožnim sodiščem na Ptuju krivo pričali. Navedeni se do predstavljene vsebine domnevne kazenske ovadbe na tem mestu ne bodo posebej opredeljevali in zgolj poudarjajo, da so vse podane izjave navedenih skladne z listinsko dokumentacijo in dejanskim stanjem, kar se bo po njihovem trdnem prepričanju ugotovilo, če bo do uvedbe predkazenskega oz. kazenskega postopka zoper njih prišlo.

Po pooblastilu Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o.

 

 

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    dež 6 let

    Tudi Pošta ni več tisto, kar je bila včasih.