Uprava Radeče papir nova na okrožnem sodišču na Ptuju vendarle govorila neresnico – TOPNEWS.si

Uprava Radeče papir nova na okrožnem sodišču na Ptuju vendarle govorila neresnico

Uprava Radeče papir nova na okrožnem sodišču na Ptuju vendarle govorila neresnico

Uprava družbe Radeče papir nova d.o.o. je preko Odvetniške družbe Fatur o.p., d.o.o., dne 1.8.2017 zahtevala objavo popravka oz. odgovora v zvezi s člankom »Imperij Igorja Rakuša vrača udarec – trije vodilni družbe Radeče Papir Nova Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi«, ki je bil objavljen dne 6.7.2017.

S popravkom so želeli med ostalim obvestiti javnost, da vodilne osebe Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek niso v kazenski preiskavi zaradi krivega pričanja v postopku prisilne poravnave in da so bile zaslišane v drugem postopku pred Okrožnim sodiščem na Ptuju.

Narok na Okrožnem sodišču na Ptuju, kjer so bile vodilne osebe družbe Radeče papir nova d.o.o. Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zaslišane, je potekal dne 8.6.2017, to je dober mesec in pol pred dnem, konkretno 17.7.2017, ko je družba Radeče papir nova d.o.o. obvestila sodišče v Celju, ki vodi postopek za uvedbo prisilne poravnave, da je bil dne 13.7.2017 v sodni/poslovni register vpisan sklep Okrožnega sodišča v Celju o zmanjšanju osnovnega kapitala. V obvestilu je družba Radeče papir nova d.o.o. še posebej poudarila, da z izdajo omenjenega sklepa niso izpolnjeni pogoji za insolventnost dolžnika (oz. dolgoročno plačilno nesposobnost), saj je s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala bila sanirana vsa kumulirana izguba preteklih let.

Glede na zgoraj omenjena dejstva ni dvoma, da so na podlagi naknadno objavljenih in javno dostopnih podatkov, ki so bili objavljeni tudi na portalu AJPES, omenjene vodilne osebe Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zavajali sodišče s tem, ko so na izrecna vprašanje Okrožnega sodišča na Ptuju o insolventnosti in o obstoju nakazil denarnih sredstev zatrjevali, da je družba Radeče papir nova d.o.o. solventna, ob tem da so vedeli ali bi morali vedeti, da družba Radeče papir nova d.o.o. do dneva, ko je potekalo zaslišanje na Okrožnem sodišču na Ptuju, ni odpravila vzrokov insolventnosti, saj je na dan 8.6.2017 kumulativna nepokrita izguba na podlagi javno dostopnih podatkov iz portala AJPES še vedno znašala (-3.272.122) EUR, kljub izvedeni dokapitalizaciji in povečanju osnovnega kapitala v višini 1.876.708,62 EUR, ki je bil v register vpisan dne 20.02.2017 in je izguba tako na dan zaslišanja 8.6.2017 še vedno presegala polovico osnovnega kapitala (50% od 5.284.208,62 EUR = 2.642.104,31 EUR).

Vodilne osebe Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek so želeli s prikrivanjem teh bistvenih okoliščin zavesti oziroma so zavedli sodišče na Ptuju, da je izdalo očitno neutemeljeno začasno odredbo, saj je družba Radeče papir nova d.o.o. po kriterijih ZFPPIPP na dan, ko so bili njeni člani zaslišani pred Okrožnim sodiščem na Ptuju, izkazovala kapitalsko neustreznost in sta bili iz vidika zakona ZFPPIPP posledično v tem obdobju izkazani tudi njena dolgoročna plačilna nesposobnost oziroma insolventnost.

logo-topnews (1)

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)