Imperij Igorja Rakuše vrača udarec – Trije vodilni družbe Radeče Papir Nova Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi – TOPNEWS.si

Imperij Igorja Rakuše vrača udarec – Trije vodilni družbe Radeče Papir Nova Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi

Imperij Igorja Rakuše vrača udarec – Trije vodilni družbe Radeče Papir Nova Tomaž Režun, Leopold Povše in Melita Bunderšek zaradi krivega pričanja na sodišču v postopku prisilne poravnave v kazenski preiskavi

Preiskavo je preko kazenske ovadbe proti trem vodilnim sprožil nekdanji direktor Radeče Papir Nova Igor Rakuša, ki mu omenjeno podjetje skupaj dolguje skoraj pet milijonov evrov. Rakuša je preko skupine Interexpo kazensko ovadil tri vodilne zaradi krivega pričanja v postopku tožbe Radeče papir pred Okrožnim sodiščem na Ptuju zaradi vloženega postopka prisilne poravnave, ki ga je sprožil Rakuša. Naj spomnimo Igor Rakuša, ki je leta 2013 po propadu stare papirnice pripeljal rešitev za podjetje, nove lastnike iz dubajskega sklada Emkaan Investments LLC in prevzel vodenje papirnice. Zaradi obljube države, da bo podjetju Radeče papir Nova dala tri milijone evrov državne pomoči, sredstva pa nikoli niso bila nakazana, je prišlo do slabe volje pri dubajskih lastnikih in spora med njimi in menedžmentom podjetja Radeče Papir Nova, je Rakuša odšel. Ker družba Radeče papir nova po obetavnem začetku posluje vse slabše, je letos, da bi obvaroval svoje terjatve, so Rakuša in še dva finančna upnika na Okrožnemu sodišču v Celju predlagali začetek prisilne poravnave nad Radeče papir nova. Predlog o uvedbi prisilne poravnave za družbo Radeče papir nova, sta poleg Rakuše podpisala še Rok Hribernik in Elver Asllanay; prvi v imenu Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, druga dva v imenu Interexpa Skupine in Strelskega kluba Central iz Hajdine – družb, ki jih lastniško obvladuje Rakuša. Prisilna poravnava je predvsem zaradi krivega pričanja nove vodilne garniture, v kateri je tudi radeški župan in nekdanji vodja proizvodnje Tomaž Režun iz vrst socialnih demokratov, padla.

Okrožno državno tožilstvo v Celju je po naših informacijah že sprožilo preiskavo proti trem vodilnim Radeče papir Nova in sicer proti dvema direktorjema in zakonitima zastopnikoma Tomažu Režunu, Leopoldu Povšetu in finančnici Meliti Bunderšek. Preiskava zoper trojico vodilnih je posledica kazenske ovadbe podjetja Interexpo skupine, zaradi kaznivega dejanja krive izpovedbe po I. in II. odstavku 284. člena. Tomaž Režun, eden od dveh direktorjev Radeče papirja nove in radeški župan, kot je zapisano v ovadbi poleg Leopolda Povšeta in finančnice Melite Buderšek, je pri izvršitvi in pri opravljanju gospodarske dejavnosti “z namenom, da bi družbi RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. in njenemu dejanskemu lastniku družbi Emkaan Investments LLC, ki družbo RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. obvladuje preko slamnatega podjetja iz Luxemburga EMKAAN HOLDINGS S.A., pridobila veliko premoženjsko korist, na naroku pred Okrožnim sodiščem na Ptuju, v postopku odločanja o ugovoru zoper sklep o izdani začasni odredbi, dne 8.6.2017, na katerem je bila zaslišana kot priča, po krivem izpovedala oziroma navajala dejstva glede insolventnosti družbe RADEČE PAPIR NOVA d.o.o., čeprav je kot vodja finančno računovodske družbe vedela oziroma bi morala vedeti, da je družba RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. insolventna že od dneva 31.12.2015 dalje, da je bila insolventna na dan 31.12.2016 in na dan 08.06.2017, kakor tudi na dan oddaje te kazenske ovadbe, torej dejansko nepretrgoma v obdobju od 31.12.2015 do danes in da je Okrožno sodišče na Ptuju na to krivo izpovedbo oprlo svojo odločitev v tem postopku, in sicer na škodo družbe INTEREXPO SKUPINA d.o.o…

Utemeljenost razlogov za sum je po mnenju pooblaščencev Igorja Rakuše izkazana na podlagi primerjave podatkov, ki jih je z naklepnim zavajanjem sodišča krivo izpovedal osumljeni na naroku, dne 8.6.2016, na podlagi katerih je sodišče zavrnilo ugovor družbe INTEREXPO SKUPINA d.o.o., ter začasno odredbo v celoti obdržalo v veljavi in predlogom za uvedbo oziroma za začetek prisilne poravnave z dne 9.3.2017, ki je bil dopolnjeno dne 3.4.2017, kakor tudi podatkov, ki izhajajo iz Revizorjevega mnenja o pregledu finančnih terjatev upnikov za potrebe priprave predloga upnika na podlagi 221.j člena ZFPPIPP za uvedbo prisilne poravnave družbe AUDIT IN, ki je sestavni del predloga za uvedbo prisilne poravnave. Osumljeni Tomaž Režun, je namreč na naroku dne 08.06.2017 na vprašanje pooblaščenca družbe Radeče papir nova d.o.o. ali je družba Interexpo skupina d.o.o. družbi RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. kadarkoli posodila 1.529.000,00 EUR, odgovorili, da denarna sredstva v tej višini niso bila nikoli nakazana. S takšno izjavo so osumljeni podali krivo izpovedbo, saj so njihove izjave v očitnem nasprotju z listinami v spisu (izpiski iz bank) iz katerih izhaja, da so sredstva na TRR družbe Radeče papir nova d.o.o. dejansko tudi bila nakazana. Takšna izpovedba osumljenih je torej glede na stanje spisa neresnična in ne ustreza dejanskemu stanju, kar so osumljeni kot odgovorna oseba družbe RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. zagotovo vedeli, njihov namen, ko so podali takšno neresnično izjavo pa je zagotovo bil zgolj v tem, da oškodovani družbi povzroči škodo oziroma družbi RADEČE PAPIR NOVA d.o.o. pridobi protipravno in nedovoljeno korist, je med drugim zapisano v kazenski ovadbi.

Ob tem je potrebno še posebej poudariti, da so neresnične in netočne tudi vse ostale navedbe osumljenih, ki se nanašajo na okoliščine prejema posojila, na postopke o zavarovanju, in še posebej na okoliščine v zvezi s podanim predlogom za prisilno poravnavo. Kaznivo dejanje krive izpovedbe po 284. členu KZ stori stranka, ki pri dokazovanju z zaslišanjem strank, med drugim tudi v pravdnem postopku oziroma postopku za izdajo začasne odredbe krivo izpove o njej znanih okoliščinah in sodišče na to izpovedbo opre svojo odločbo. Pri tem zadostuje, da se na krivo izpovedbo stranke opira odločba, sprejeta na prvi stopnji. Slednji pogoj pa je v konkretnem primeru podan, saj je Okrožno sodišče na Ptuju, v postopku svojo odločitev, da se ugovor dolžnika (oškodovane družbe) zavrne in sklep o izdani začasni odredbi vzdrži v veljavi oprlo na izpovedbo prič oziroma osumljencev. To izhaja iz obrazložitve sklepa Okrožnega sodišča na Ptuju, s katerim je sodišče ugovor dolžnika zavrnilo.

logo-topnews (1)

 

 

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Mike O'Leary 7 let

    WTF???? Rakušev TITANIC ne pa inperij!! Vsi žiro računi blokirani, firmo interexpo in njega liže kuzla pol je pa treba mal na druge pozornost usmerit a ne??? v radečah je tak pokrado vse. Ga mal pogooglaš pa hitro vidiš da krade vsem. Vrgli so ga že iz strelske zveze, dogovori z gabrovcem, OKS in obvladovanje glasov,… taj naj mal pogledajo policaji bo šlo brez lupe!