Po odprtem pismu Tita Turnška, Brglezu piše tudi Jože Tanko – TOPNEWS.si

Po odprtem pismu Tita Turnška, Brglezu piše tudi Jože Tanko

Po odprtem pismu Tita Turnška, Brglezu piše tudi Jože Tanko

Objavljamo pismo vodje poslanske skupine SDS. Jože Tanko v pismu od predsednika državnega zbora Milana Brgleza pričakuje prepoved vstopa Tita Turnška v Državni zbor:

dr. Milan Brglez, predsednik
Državni zbor Republike Slovenije

Zadeva: Poziv k zaščiti integritete Državnega zbora Republike Slovenije in neposrednovoljenih predstavnikov ljudstva.

Spoštovani gospod predsednik!

Državni zbor Republike Slovenije je z Ustavo Republike Slovenije neposredno voljen državni organ zakonodajne veje oblasti, preko katerega državljanke in državljani izvršujejo svojo oblast. Kot demokratičen organ predstavlja po svojih pristojnostih in položaju najvišjo vejo oblasti, ki jo sestavljajo predstavniki, ki jim ljudstvo zaupa in jih, za razliko od drugih vej oblasti, tudi neposredno voli. Državni zbor Republike Slovenije je tudi institucija, ki zagotavlja soočenje različnih mnenj in stališč v okviru postopka, ki je določen v Poslovniku državnega zbora.

Soočenje različnih mnenj na demokratičen in civiliziran način ob spoštovanju sogovornikov, tudi če se z mnenjem ne strinjamo, je eden izmed temeljev slovenske ustavne ureditve in slovenske demokratične družbe. Ta postulat predstavlja demokratičen preskok iz totalitarne miselnosti enoumja, ki je bila na ozemlju Slovenije prisotna pred letom 1991 in jo nekateri želijo ohraniti tudi danes na vseh ravneh državnega in družbenega delovanja.

Na 48. nujni seji Odbora za obrambo, dne 3. maja 2017, se je zgodil incident, ki ga v Državnem zboru Republike Slovenije ne pomnimo. Kot je jasno razvidno iz magnetograma seje, je predsednik ZZB NOB gospod Tit Turnšek prestopil mejo kulturnega in dostojnega vedenja in v jeziku, ki je nedostojen, vulgaren in zato nesprejemljiv za sporazumevanje v državnem zboru, žalil poslanke in poslance. Posnetek njegovega nastopa je zakrožil po medmrežju in odzivi slovenske javnosti so jasno pokazali, da javnost takšnega vedenja ne odobrava. Še več, ogorčeni odzivi kažejo, da Slovenke in Slovenci menijo, da takšnemu vedenju v hramu demokracije ni mesta.

Predsednik Odbora za obrambo je predsednika ZZB NOB opozoril že pred njegovim verbalnim izpadom, s katerim je vulgarno žalil neposredno izvoljene predstavnike ljudstva zaradi izrečenih dejstev in njihovih mnenj na sami seji. Namesto da bi počakal na morebitni drugi krog razprave, je mimo poslovniških določil posegal v besedo razpravljavcem in zahteval repliko, ki po Poslovniku državnega zbora vabljenim na sejo ne pripada. Predsedniku Odbora za obrambo gospodu Žanu Mahniču ob ponavljajočih in nestrpnih izpadih ni ostalo nič drugega, kot da je predsednika ZZB NOB pozval, da zapusti sejo. To je bil glede na vse okoliščine tudi edini način,
2 da je lahko v skladu s poslovniškimi določili sploh nadaljeval sejo in omogočil vsem poslankam in poslancem, da so prišli do besede.

Navkljub vulgarnemu, zaničevalnemu in gostilniškemu obnašanju do neposredno izvoljenih predstavnikov ljudstva se predsednik ZZB NOB gospod Tit Turnšek do danes za svoje izpade ni opravičil, celo več, pri svojih žalitvah vztraja in se ne namerava opravičiti, kar je povedal po seji odbora.

Navedena okoliščina ne predstavlja samo žalitve poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, ampak pomeni tudi žalitev institucije državnega zbora kot take. Predstavlja neposreden napad na temelje delovanja parlamentarne demokracije. Napad in izrečene žalitve poslank in poslancev, ki si jih je privoščil predsednik ZZB NOB, lahko razumemo kot neposreden napad na svobodo izražanja in soočenje različnih mnenj na demokratičen in civiliziran način.
Nastop predsednika ZZB NOB izraža nestrpnost do drugače mislečih in zaradi motiva, zaradi katerega so bile izrečene žalitve, tudi zaničevanje slovenske parlamentarne demokracije, ki, v okviru poslovniških določil, temelji na možnosti izmenjave različnih stališč in spoštovanju vseh, tudi in predvsem tistih, ki imajo drugačna mnenja in stališča.

V kolikor dopustimo, da se v Državnem zboru Republike Slovenije z neprimernim in vulgarnim obnašanjem oži prostor za odprto razpravo, se napada in žali neposredno izvoljene predstavnike ljudstva ali kogarkoli drugega, hkrati dopustimo, da se parlamentarna demokracija vrača v čase prvorazrednih in drugorazrednih državljanov in v čase totalitarnega enoumja.

Spoštovani gospod predsednik, od Vas kot predsednika Državnega zbora Republike Slovenije pričakujemo, da boste s svojo avtoriteto in ugledom zagotovili integriteto in ugled tega organa ter neposredno voljenih predstavnikov.

V zvezi z navedenim incidentom pričakujemo, da boste v imenu Državnega zbora
Republike Slovenije:

1. pozvali predsednika ZZB NOB, g. Tita Turnška, da se za svoje izjave in ravnanja na 48. nujni
seji Odbora za obrambo, dne 3. maja 2017, opraviči.
2. v kolikor se predsednik ZZB NOB, g. Tit Turnšek ne namerava opravičiti, mu do opravičila prepoveste vstop na seje delovnih teles in plenarne seje Državnega zbora Republike Slovenije.

Prav tako pričakujemo, da boste kot predsednik državnega zbora javno obsodili takšno vedenje in kot prvi med enakimi storili vse, da Državni zbor Republike Slovenije postane mesto, v katerem ne bo prostora za vulgarne in zaničevalne izpade proti komerkoli samo zato, ker je njegovo mnenje drugačno.

S spoštovanjem,
Jože Tanko,
vodja PS SDS

logo-topnews (1)

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)