AVK poleg Pro Plusa in POP TV-ja ter A-Kanala preiskuje tudi Telemach oziroma povezana podjetja United Media Limited in Network – TOPNEWS.si

AVK poleg Pro Plusa in POP TV-ja ter A-Kanala preiskuje tudi Telemach oziroma povezana podjetja United Media Limited in Network

AVK poleg Pro Plusa in POP TV-ja ter A-Kanala preiskuje tudi Telemach oziroma povezana podjetja United Media Limited in Network

Agencija za varstvo konkurence AVK je operaterjem nedavno poslal elektronski dopis z naslovom: “Tržni preizkus predlaganega korektivnega ukrepa”, v katerem jih obvešča, da v okviru postopka presoje koncentracije podjetij United Media Limited, s sedežem na Cipru ter United Media Limited, s sedežem v Bukarešti. Operaterje AVK obvešča, da je prejela predlog “korektivnega ukrepa, s katerimi naj bi se odpravil vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence,” zato predlagajo operaterjem naj posredujejo, svoja opažanja, mnenja in komentarje glede predlaganega preverjanja koncentracije s pravili konkurence.

Po naših informacijah ZKOS – Zveza kabelskih operaterjev Slovenije oziroma operaterji na dopis z datumom 31, marec ne reagirajo, torej se ne bo v tem smislu nič spremenilo, “karavana gre dalje”.

Glede postopka zoper Proplus na AVK pa tako. Že približno mesec dni nazaj so predstavniki Proplusa, ki zadevo oziroma postopek “spremljajo telefonsko” brez zadržkov izjavljajo, da bo postopek »ugodno rešen v korist proplusa«, preverjeno tako, da očitno delujejo strici iz ozadja in tudi v tem smislu ne bo nič. Očitno imajo na Proplusu boljše informacije, kot vsi ostali.

V primeru Telemacha oziroma povezanih podjetij pa, kot je zapisano v elektronskem sporočilu: “Agencija želi seznaniti vse operaterje in druge kupce pravic za retransmisijo TV programov v Republiki Sloveniji, s predloženim korektivnim ukrepom podjetja UML, ki v povezavi s povezanimi podjetji United Media S.a.r.l. iz Luksemburga in United Media Network AG iz Švice, dobavlja športne TV programe: Sport Klub 1 (SK 1), Sport Klub 2 (SK 2), Sport Klub 3 (SK 3), Sport Klub 4 (SK 4), Sport Klub 5 (SK 5), Sport Klub 6 (SK 6), Sport Klub 1 HD (SK 1 HD), Sport Klub 2 HD (SK 2 HD), Sport Klub 3 HD (SK 3 HD), Lov i Ribolov (L&R), SK Golf, SK Golf HD. Pri tem želi Agencija ugotoviti, ali predlagani ukrep odpravlja resen sum o skladnosti koncentracije podjetij UML in UMD s pravili konkurence?
Podjetje UML mora za odpravo vseh pomislekov Agencije s predlaganim korektivnim ukrepom zagotoviti, da bodo imeli vsi operaterji in drugi kupci pravic za retransmisijo TV programov v Republiki Sloveniji dostop do teh in drugih bodočih TV programov in dodatnih oblik uporabe TV programov podjetja UML in z njim povezanih podjetij, po pravičnih, razumnih in nediskriminatornih cenah….

……Agencija vas kot zainteresiranega udeleženca na veleprodajnem trgu dobave športnih TV programov naproša, da ji posredujete (i) mnenje, predloge in komentarje glede predloga korektivnega ukrepa ter (ii) predlog morebitnih drugih ukrepov, ki bi bili po vašem mnenju primerni za odpravo suma o skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence”.

Če bo postopek pred AVK potekal podobno kot vsi dosedanji postopki v primeru Pro Plusa, ki je kabelske operaterje prisil v plačevanje programov Pop TV- ja in A – Kanala ter ostalih programov v paketu, operaterji pa so “davek” enostavno prenesli na položnice, kljub dobrim namenom in željam AVK, v katere ne dvomimo, se lahko upravičeno bojimo, da bo prevladal interes korporacije.

V nadaljevanju objavljamo dopis

From: Natasa.Varzanovic@gov.si [mailto:Natasa.Varzanovic@gov.si] On Behalf Of gp.avk@gov.si
Sent: Friday, March 31, 2017 2:38 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Tržni preizkus predlaganega korektivnega ukrepa

Spoštovani,
Javna agencija RS za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je v okviru postopka presoje koncentracije podjetij United Media Limited, 1 Poseidonos street, Ledra Business Centre, P.C. 2406, Egkomi, Nikozija, Ciper (v nadaljevanju: UML ali priglasitelj), in United Media Distribution S.r.l., 1-5 G-ral David Praporgescu street, 5th floor, app. 12, 2nd District, Bukarešta, Romunija (v nadaljevanju: UMD), na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K, 33/14 in 76/15, v nadaljevanju: ZPOmK-1) prejela predlog korektivnega ukrepa, s katerimi naj bi se odpravil vsakršen sum o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

Agencija želi seznaniti vse operaterje in druge kupce pravic za retransmisijo TV programov v Republiki Sloveniji s predloženim korektivnim ukrepom podjetja UML, ki v povezavi s povezanimi podjetji United Media S.a.r.l. iz Luksemburga in United Media Network AG iz Švice dobavlja športne TV programe: Sport Klub 1 (SK 1), Sport Klub 2 (SK 2), Sport Klub 3 (SK 3), Sport Klub 4 (SK 4), Sport Klub 5 (SK 5), Sport Klub 6 (SK 6), Sport Klub 1 HD (SK 1 HD), Sport Klub 2 HD (SK 2 HD), Sport Klub 3 HD (SK 3 HD), Lov i Ribolov (L&R), SK Golf, SK Golf HD. Pri tem želi Agencija ugotoviti, ali predlagani ukrep odpravlja resen sum o skladnosti koncentracije podjetij UML in UMD s pravili konkurence. Podjetje UML mora za odpravo vseh pomislekov Agencije s predlaganim korektivnim ukrepom zagotoviti, da bodo imeli vsi operaterji in drugi kupci pravic za retransmisijo TV programov v Republiki Sloveniji dostop do teh in drugih bodočih TV programov in dodatnih oblik uporabe TV programov podjetja UML in z njim povezanih podjetij, po pravičnih, razumnih in nediskriminatornih cenah.

Agencija vas s tem elektronskim sporočilom želi seznaniti, da se predlagan korektivni ukrep podjetja UML nahaja na spletni strani Agencije (na povezavi http://www.varstvo-konkurence.si/si/informacije/novica/article/1438/5396/1f71075f50858dc178e4b67118073ac0/), poleg tega pa vam ga bo Agencija posredovala tudi po pošti (z navadno pošiljko).

Agencija vas kot zainteresiranega udeleženca na veleprodajnem trgu dobave športnih TV programov naproša, da ji posredujete (i) mnenje, predloge in komentarje glede predloga korektivnega ukrepa ter (ii) predlog morebitnih drugih ukrepov, ki bi bili po vašem mnenju primerni za odpravo suma o skladnosti predmetne koncentracije s pravili konkurence.

Prosimo vas, da nam odgovore posredujete najkasneje do 19. 4. 2017 na elektronski naslov gp.avk@gov.si oziroma po pošti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom št. zadeve 3061-8/2013.

Za vaše sodelovanje in posredovano mnenje se vam zahvaljujemo.

javna agencija rs za varstvo konkurence
logo-topnews (1)

 

 

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    domovina mili dom 7 let

    Nič se ne bo naredilo. Baje je lastnik Pro plusa Soroš. Kučan je Soroša odlikoval. Torej kaj mislite, da se bo zgodilo.

  • comment-avatar
    Tadej 7 let

    to je slovenija.