Tajna analiza o napačni in prepozni reakciji slovenske politične elite na svetovno gospodarsko krizo med 2008 in 2013 – TOPNEWS.si

Tajna analiza o napačni in prepozni reakciji slovenske politične elite na svetovno gospodarsko krizo med 2008 in 2013

Tajna analiza o napačni in prepozni reakciji slovenske politične elite na svetovno gospodarsko krizo med 2008 in 2013

Na portalu Top News smo pridobili tajno analizo, kako je slovenska politična elita med leti 2008 do 2013 popolnoma odpovedala pri reševanju finančno gospodarske krize, ki je izbruhnila sredi leta 2007 v ZDA. Med pomembne okoliščine, ki so oteževale učinkovito in pravočasno ukrepanje je, po mnenju avtor(ja)jev analize, politična nestabilnost in pomanjkanje strategije. Od izbruha krize leta 2008 se je v RS zamenjalo pet vlad, pomembna obdobja krize smo imeli vlade brez polnih pooblastil (k temu prištejmo še 100 dni, to je tradicionalno čas, ko se vlade “uvajajo”, ministrstva pripravljajo analize stanja, programe dela in se pravzaprav konstituirajo),

Od 09.11. 2004 do 21.11. 2008 je vlado vodil Janez Janša. Največjo odgovornost, da v prvih letih krize nismo ukrepali učinkovito, pa vsekakor nosi vlada sedanjega predsednika Boruta Pahorja, ki je vlado prevzel 21.11 2008. Vlada Boruta Pahorja je zdržala do 20.09.2011, ko v DZ ni dobila zaupnice, nova vlada je nastopila šele 10.02.2012, ko jo je zopet prevzel Janez Janša. Vlada je vzdržala leto dni, ko je 27.02.2013 dobila nezaupnico. Nova vlada Alenke Bratušek je nastopila šele 20.03,2013. Mandat vladi Bratuškove je zaradi odstopa Bratuškove prenehal 08.05.2014. Nova vlada Mira Cerarja pa je nastopila šele 18.09.2014.

Spomnimo se samo izjav takratnega premiera Boruta Pahorja, ki je konec leta 2008 in v letu 2009 govoril o tem, da v Sloveniji ni nobene krize, medtem ko je po zlomu ameriške banke Lehman Brothers Nemčija z milijardami evrov takoj sanirala svoj bančni in gradbeni sektor.

Izvor krize je bil, kot piše v analizi, v poku balona cen nepremičnin v sredini leta 2006, ki mu je sledilo upadanje cen vrednostnih papirjev, vezanih na cene nepremičnin, med katerimi so bile najbolj pomembne hipotekarne obveznice. Medtem, ko je ameriška vlada pustila, da je banka Lehman Brothers septembra 2008 bankrotirala in bila likvidirana, je v nadaljevanju posredovala z oblikovanjem TARP(Toxic Assent Relief Program) v višini več kot 700 milijard ameriških dolarjev in preprečila bankrot štirih investicijskih bank v ZDA.

Evropska politika se je na krizna dogajanja v ZDA z ukrepi odzvala neposredno po propadu Lehman Brothers. Na sestanku vodij držav Evrosistema (Summit of the Euro Area Countis) v Parizu 12.10 2008 je bila sprejeta Declaration on the Concerted European Action Plan of the Euro Area Countries. S to deklaracijo je bil zastavljen koordiniran pristop EU in nacionalnih vlad, centralnih bank in nadzornikov -zlasti v smereh: zagotoviti primerne pogoje za likvidnost finančnih institucij, zagotoviti finančnim institucijam dodatni kapital, da bodo lahko ustrezno financirale gospodarstvo in omogočiti učinkovito kapitalsko reševanje bank v težavah. Že v tednu po 12.10.2008 so številne države Evrosistema objavile celovite programe pomoči finančnemu sektorju in kmalu sprejel ustrezne prepise.

V Sloveniji se je po prvih letih krize vladajoča politika fokusirala na državna jamstva- kot ključni protikrizni ukrep. Država je bankam podeljevala jamstva za zadolžitev na podlagi novele Zakona o javnih financah (YIF-D), ki jo je državni zbor sprejel novembra 2008, marca 2009 je DZ sprejel še dva zakona, s katerimi je država začela jamčiti za posojila pravnim in fizičnim osebam. Gre za tako imenovani primer Jamstvene sheme tedanjega ministra za finance Francija Križaniča.

Tako ukrepanje prek garancij bankam je bilo neprimerno glede na težave slovenskih bank, ki so bile nadpovprečno prizadete zaradi kopičenj kreditnega tveganja in potrebe po restrukturiranju svojih terjatev. Slednje pomni, da je bil osnovni problem slovenskih bank pomanjkanje prvovrstnega kapitala in da so banke po zaostrovanju razmer v gospodarstvu potrebovale svež kapital, ki ga je kot regulator zahtevala tudi Banka Slovenije.

Pomembno dejstvo je, da je za ukrepanje državne dokapitalizacije do konca leta 2010 bilo pomembno, ker so bili vsi ukrepi, ki so jih države izvedle do 31.12. 2010, izvzeti iz pravil državnih pomoči. Ta pravila so se nato zaostrovala, pogoji za državne dokapitalizacije bank so bili strožji.

Kljub številnim pozivom Banke Slovenije, kot regulatorja, država, kot ključna lastnica največjih bank, v letih 2010 in 2011 ni izvedla dokapitalizacije bank. Da banke potrebujejo kapital, je bilo jasno, saj je zaradi vse večjih težav v poslovanju podjetij, kakovost bančnih portfeljev hitro poslabševalo, oslabitve kreditov so povzročile izgube v poslovanju bank, kar je povzročilo zmanjševanje kapitala; Bančni sistem je namreč po izbruhu globalne krize prvič izkazal izgubo leta 2010 ( – 96 mio evrov, nato pa je čista izguba leta 2011 znašala že 442 milijonov EUR, in leta 2012 že 754 milijonov evrov). Prepozno ukrepanje in ukrepanje v premajhnem obsegu je pomenilo, da se je obseg slabih posojil v bankah povečal bolj, kot bi se sicer.

Razkorak med dokapitalizacijami, ki jih je v treh največjih bankah zahtevala Banka Slovenije v letih 2010 in 2011 in realiziranimi dokapitalizacijami, je razviden iz spodnjega grafa.

graf banka slovenije

Zlasti pomembno je zavedanje, da so bili vsi ukrepi, ki so jih države izvedle do 31.12. 2010 izvzeti iz pravil o državnih pomočeh, torej bi lahko takrat enostavneje okrepili banke, a smo to priložnost zamudili, Ukrepanje se je zgodilo šele v letu 2013, peto leto po izbruhu krize.

Dokazi, da v prvih letih krize nismo ukrepali pravočasno in učinkovito so razvidni iz podatkov Evropske komisije. Iz teh podatkov izhaja, da je šlo v Sloveniji v letih 2008-2011 za krepitve kapitala bank (dokapitalizacije) zgolj 0,7 odstotka BDP-ja, medtem ko je šlo v povprečju držav EU 2,55 BDP(denimo Avstrija je dala 2,45 % BDP-ja, Nemčija pa 2,46%).

Prav tako pred letom 2013 nismo uporabili nikakršnih ukrepov razbremenitve bremena slabih naložb (denimo ustanovitve slabe banke). Težišče slovenskih ukrepov v prvih letih krize je bilo na uporabi garancijskih shem, ki so se izkazale za neučinkovite pri prestrukturiranju prezadolženih podjetij.

Raziskave potrjujejo, da je dokapitalizacija nujen ukrep v krizi. Nedavna študija bančnih kriz in stroškov (2016), katere soavtor je tudi Slovenec Timotej Homar iz Univerysity of Amsterdam, je namreč potrdila, da zgodnje in zadostne dokapitalizacije bank lahko za več let skrajšajo recesijo. da imajo kapitalske krepitve bank pomemben in pozitiven učinek na verjetnost okrevanja in da se pri garancijskih shemah taki učinki niso pokazali. To je dokaz, da smo v Sloveniji ukrepali napačno.

Posledice odločitve vlad med leti 2008-2014, da bank ne dokapitalizirajo, so večplastne. Ena od posledic je tudi, da so kupci podrejenih obveznic NLB in NKBM leta 2013 izgubili vse. Ker država največjim bankam ni zagotovila potrebnega dodatnega kapitala, kar bi kot odgovorna lastnica morala, so se uprave teh bank v letih 2010/2011 pridobivale dodaten kapital z izdajo podrejenih obveznic. Nekatere banke so podrejene obveznice prodajale kar na bančnih okencih in ljudi k nakupu vabile z višjo obrestno mero, kot bi jo dobili za vezavo svojega denarja (depozit).

Denimo NLB je junija 2010, ko je banko vodil Božo Jašovič, dobrih 61 milijonov EUR kapitala zbrala s prodajo obveznic NLB, 26 s kuponsko obrestno mero 6,25 odstotka in v letnem poročilu 2010 zapisala: ” V letu 2010 je NLB uspešno končala tudi ponudbo 7-letnih podrejenih obveznic NLB 26 s kuponom 6,25 % letno in preko poslovne mreže zbrala več kot 61,4 mio EUR sredstev, ki se vštevajo v kapital banke”.

O tem, kako “uspešna” je bila dejansko Pahor-Križaničeva jamstvena shema, v nadaljevanju, ko bomo objavili natančne številke z imeni in priimki.

Vladimir Vodušek

priponka banka clanku 2

priponka banka clanku 1
.

.

COMMENTS

Wordpress (206)
 • comment-avatar
  odzunaj 7 let

  Vse navedeno drži. A Slovenije ne pestijo zgolj navedene strokovne napake vlad v času splošne gospodarske krize. Slovenija ni urejena pravna država. Zato je poleg navedenega problema prisoten še temeljni problem, nesankcionirano naklepno ” ropanje ” bank. Gre za nereagiranje odgovornih na najvišjih pozicijah v bankah, v Banki Slovenije ter zavestno nereagiranje organov pregona in pravosodja. Gre za kazniva dejanja, ki so omogočala in še vedno omogočajo rop države ! Da ne omenjamo še zadolževanje države po visoki obrestni meri namesto z dosti ugodnejšim posojilom evropske banke. Da ne omenjamo naravnost kriminalno prenašanje dolgov na DUBT, njihovo razprodajo,….. In vse to danes !!!

  Če bi bila Slovenija v nerazvitem svetu , bi rekli da je totalitarna mafijska država. Ker pa je članica razvite Evropske unije pa lahko to dogajanje opredelimo kot novodobno obliko državnega udara, ki ga izvaja državno osebje na najvišjih položajih s sodelovanjem paradržavne mafijske mreže in je v času sedanje Cerarjeve vlade vsak dan hujše, tako po načinu kot po obsegu !

  • comment-avatar
   Antonius 7 let

   Vse, kar ste zapisali, drži kot pribito.
   Človek ne more verjeti, da si volivci izvolijo koalicijske kriminalce v parlament in vlado.

   • comment-avatar
    indijanka 7 let

    kuku

    • comment-avatar
     Rožle 7 let

     Ding dong …

    • comment-avatar
     Antonius 7 let

     Verjel sem, da nas bo pomlad zelo hitro obiskala.
     Prva kukavica se je že oglasila.
     Indijanka, ji bom dal ime.

    • comment-avatar
     Pjotr 7 let

     Oj, no.

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Dobrodošel 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Shukran, enako. Sicer pa se mi zdi, da so zdaj na Novi zaštartali neko brisanje, al jim je pa spet kej crknel, no…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Mislim, da se spet sploh komentirat ne da več …

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Zakaj pa men ne pustijo linkov limat …?

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Nimaš licence za didžeja…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      http://www.topnews.si
      Aha, link od tega portala mi pa pustijo nalimat ..
      Na “Hudo Slovenija” mi ga pa ne pustijo …

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Zdej mi pa pusti limat linke….?

     • comment-avatar
     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Rožle 7 let
     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      🙂 Kaj pa prvi blues pr nas???

      https://www.youtube.com/watch?v=v84NpbTfs4k

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      🙂

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Na koncu Mlinarec predstavi štikl… Skladište tišine.
      —————————

      Svatko čuva u svojoj glavi neku istinu i traži neku drugu istinu od nekog drugog a taj drugi mu daje par istina na izbor…
      —————————-
      https://www.youtube.com/watch?v=FHoIAoVr05s

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Vau, Refugees, super komad…

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      https://www.youtube.com/watch?v=SH-d6n82Vnw
      https://www.youtube.com/watch?v=V8VoUKIEQTc
      Zasedba, ki je zažigala v Mariboru, Ljudski vrt 1970… Status Quo. Predskupina Pink Elephand. Basist Fuma, oblečen v ameriško zastavo…
      https://hr.wikipedia.org/wiki/Zlatko_Miksi%C4%87_-_Fuma

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Eh,
      Status Quo …sm hotu že zdavni prilimat..
      no pa si me prehitu …
      Kdor ne da dobi …bi rekli pri fuzbalu … 🙂

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Moj vzornik na kitari je bil takrat pravi Amerikanec, Mark Fredrick Farner! Nikol ga nisn dosego… LOL
      https://www.youtube.com/watch?v=0x6chChxzV0

     • comment-avatar
      Rožle 7 let
     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Poznam, sam mi je šlo na žiuce…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Kaj nisi znal zašpilat na kitari 🙂

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ono ot Jeffa Becka sn znau…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      He..
      Wah Wah ..

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja. Sn ga probo, sam mi ni paso. Že itak nisn meu posluha, pa mi je zato booster pomago. Prvi feršterker sn naredo z EL 34 in mu polek prihefto booster z dvema tranzistoroma BC 109. Ful vredi je pol moja Melodija fercerala. Saund, da dol padeš… Ja, zdaj sn se spomno še na našo Santano. Če bi Carlos toti štikl špilo, bi bla svecka slava zagotovlena. Malikovič je biu ful dobr kitarist…

      https://www.youtube.com/watch?v=VlgFsFmfo_8

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      To o feršterkerju sva že govorila …
      da si lampaša skup zmetu …

      Uff…kje so že teli BC 109 ..BC107
      Samo da sem jest še rabu drajverje BD… točne oznake se ne spomnem ..
      BC je bil prešfoh direkt na 2n3055

      Hmm…mal sm že pozabu ?

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja, lani enkrat. Nisn šou zdaj gleat, kaj sma se takrat menla…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      BC 107 ni biu niskošumni, pa je zato slapše delo na vhodu lampaša. Pol pa so ble važne še impedančne prilagoditve. Vhod lampaša z ECC 83 je biu visokoomski, ishod iz boostra pa niskoomski. Ampak tu ni šlo za kvaliteto, sam da je dobro ferceralo… Oni BD pa so bli močnostni, z kerimi si lahko komplementarno končno stopnjo naredo, tam nekje par W. Če si pol nadaljevau z 3055, pa si prišo že na 100W. Moj prvi lampaš se je dr z kakimi 12W.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Louda mi u nedogled zaradi te nesnage k smo jo gor zmetal….

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Zaenkrat nimam dobenih problemof…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Tole mam jest eno švoh mašino med drugim….samo za pacanje …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Jas mam stari I3, serije 2

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Ha tale moj še I3 ni …
      E̲̅V̲̅O̲̅ ̲̅K̲̅O̲̅M̲̅I̲̅ ̲̅S̲̅E̲̅ ̲̅J̲̅E̲̅ ̲̅N̲̅A̲̅Z̲̅A̲̅J̲̅ ̲̅R̲̅E̲̅V̲̅E̲̅Ž̲̅ ̲̅P̲̅O̲̅S̲̅T̲̅A̲̅V̲̅U̲̅ ̲̅.̲̅.̲̅ ̲̅:̲̅)̲̅

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Jas sn si takrat sam naredo PC z I3. Razmišlo sn tak, da itak rabim samo dve jedri, ker igrc nea špilam. Pa še pasivno grafičnoi sem si not dau, da kišta čim majn ruži. Še dans mi fse dela BP.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Ja, če ne špilaš igric je res bolš, da maš pasivno hlajenje ….se ti tut prah ne bo na ventilatorju nabral 🙂

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz

      Hajca mi kt pr nocih …
      in to čist spucan, namazan …čakam da mi crkne pa še kr noče

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      2n3055 komplementarni par je MJ2955

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja. Samo ne leta 1970.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ja, naša Santana, točn tko…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Je biu Indijanc, Inside looking out, madona, pa to smo vse mi isto muzko poslušal…kdo bi mislu d ste u Maribori to vedl, sploh, no.

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Leta 1971 sem si kupo staro Melodija, električno solo kitaro. Pojma nisem imel o igranju na kitaro. Moj sosed je biu Rado Urbančič – Raki in sem z kitaro šou k njemu, da mi jo uglasi. Predno mi jo je uštimu, se je malo frajera naredo in na svojo kitaro, tak za hec zašpilo Immigrant song od Cepelinof… Edini posnetek njegovega špilanja na solo kitaro pri takratni mariborski grupi Alarm… je tukaj!
      ————————-
      https://www.youtube.com/watch?v=EU2eW8N2NQE

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Na tem festivalu nisem bil sem bil pa kasneje na Boom 73 & 74….

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Te pa sma takrat obadva poslušala od Belo dugme… Kupit ču si top… LOL

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Kad tad kad tad…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Spomnim se kot dans. Še zdaj mam hranjen iz tistega cajta las iz moje globaje. Mero je točno 69 cm…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ti ti hipi ti, no…
      jest lasu nimam spravlenga, so pa bli ene tolk dolgi, ja…tolk, d so bli problemi u šoli, hihihi, no.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Nazadne bova še pogruntala, d sva se puznala tkrat, hihi…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Možno, anpak dvomim. Mariborčani se z močvirniki nismo mešali… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ti lokal patrijot ti…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Vedno! Anpak mam rat fse ludi, dobre volje.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pa dobre muzike, itaq…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pa si kdaj zašu tud u menzo u študentu? Al pa u disko u kevdru?

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ne. Mi smo prišli, pa smo takoj tut odišli. Edino kaki cuf na železniškem kolodvori v bifeji smo nardili…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Štacjon, kiosk, zadna pustaja, trdo kuhana jajčka, sendviči od predučerišnem, pa pir, to je blo važn, no.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Sej ne rabš, čes itaq zadost zmešan …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Nas, tehnike, so gušli edino na praksi. Morali smo nosit mrežice. Tako stare babe, kere si niso hotle čez noč frizure pokvarit. No, takrat so ble za nas stare… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pol si ti strojnik, al kva?

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Strojnik (orodni klučavničar) in elektro, šipki tok.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      da sam pekar …

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pa predvsem originalni Bregin komad Ne spavaj mala moja…

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Eh, jas nisn biu Dugme fen…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ma niti jest, takrat smo mi hodil na Genesis u Nemčijo…ampak tko zlo slabi pa spet niso bli, jest jih mam neki u kolekciji…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Sploh niso bli slabi. Samo jas nisn resno poslušo dobene grupe, kera je mela za en kurc, solo kitarista. Vedran Božič, Josip Boček. To so bli Jugo asi…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      A tole poznaš, nisem kitarist, ampak tale fenderca pa men tko poje…
      https://www.youtube.com/watch?v=HaCO8nupxi4

      https://www.youtube.com/watch?v=S8Y4QpV-vho

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let
     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Jast tut, sam vsaj posluši tista dva komada…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Saj bom. Nemrem fse naenkrat… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Hihi, itak…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ono sn prlepo zato gor, ker so na kupu, Page z Gibsonko in Clapton, pa Beck z Fendercama. Page ma dvovratno, zato, da lahko parira Claptonu pa Becku… 🙂

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Če je kej zajebancija je to tole …..
      https://www.youtube.com/watch?v=6UywYH4fbtg

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Hihihihi…pero defformero, soimenjak, itaq, no.

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Samo čez tega norca ga pa res ni …
      https://www.youtube.com/watch?v=5ZKteHZg6zQ

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Tega nisn poznau. Dobre kitare itak.

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja. Buldožeri so se is totega štikla norca delali… Pluni istini u oči… Ja poželim strastno, da sam… Da si pekar, možda??? Ne, da sam ajkula, pa da mogu, barem jednom, da odgrizem jednu belu nogu… LOL

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      ja, sam muzički pa Pljuni istini..ni glih biser, no. Je zajebancija, totalna z ovitkom sploh, (zarolaj ga Blaž, hihihi, no), muzički so pa Sedem svetlobnih let (Buldožer brez Brenclna) bli precej bolši.

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Čuj, Uroš Lofšin je biu za Bregovića… Hendrix. Drugo pa me takrat itak ni zanimalo.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Lovšin je biu pankrt … 🙂
      Sam ga ne maram, ker je tako grdo prepeval o Janezu …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Eh. Uroš Lovšin je na žalost že pokojn.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Sej veš da pišem o Perotu …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Sevea. Gnusa pa menda ja poznam… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      To ste vi, kitaristi…jest ocenjujem tko, kot glasbeno celoto, pa ni blo tko zlo iber, no…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Vidva sta tam, tam ista generacija ….
      Jest sm mulo za vaju 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Boš že še not prnesu, no…

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Sploh ne vem kaj govorite.

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Jas pijem pir… niš nea govorim

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Smrk..smrk. Kje je Rubec..pa Dob…pa ostali. Tole gre čist v napačne vode.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      As na koki 😉

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Ne razmišljam o žganju.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      To ti pa lohka Rubec spedena ….

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Rubec ..kolk lepo me je znal nasmejat smrk. smrk

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ja, pa tko lepo sva se učasih ujela, no…

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      ja..smrk..smrk..še to, da sta preganjala vesoljčka sem vama odpustila :)..

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pa sej nisva zanalaš, no, hihihi, tko je nanesl glih…kje pa je vesolček kej?

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Vem, da ne. Jst sem povzročila tisto zmedo. Tko po žensko malo, sem ga dražila z Mefistom. Ne vem kje je. V vseh oblikah energije se ne pogovarja z menoj. V nekaterih komunicirava samo preko simbolov tko, da vem, da je še na zemlji.

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Ne vem.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      To ti pa puvem, midva z rubecem prsegava na šnopc, no..

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Nisem ga še pila. Ampak, zdaj ga pa očitno bom.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Se hecaš, al kva? Kako pa gripo pregajnaš pol, no?

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Ne..nisem še pila šnopsa.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      No, sej jest tud ne…
      ma, ne tolk pa spet ne morm lagat, sej ni to stran za spoznavanje partnerjev, no…

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      🙂 jst sem se ga napila samo enkrat, ko sem bila na smučanju z bodočim možem in sošolci. Rada se kontroliram in alkohol me ovira pri tem. Nikoli ne bom pozabila. Pila sem martini, ker je bila to edina pijača, ki sem se jo poznala s filmov.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Sladek pa hitro se prime…pazi se šnopca, useka da ti sapo uzame, hihihi, no…

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Mogoče ga bom kdaj v hribih poskusla :).

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ja, hribi…pogrešam…

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Verjamem. Prelepi so in gozd.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ja…pa vse zelen…sicer pa pustva to…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Nč najbolš, da Nova čimrej Disqus nazaj ubode pa bo vse po starem …

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Saj si slišal fmg9, da je vojaška tajnost razlog ukinitve portala. Ni šans, da ga obudijo.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Sm slišu ja …

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ja. Žal.

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      A nis najdu nobene Pliz dont kraj, no, baraba…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Važna je kvaliteta, ne pa kvantiteta… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Itak, Janis.
      Ampak squaw ne morš rečt d nej joka, ampak d nej neha jokat, tkole, no
      https://www.youtube.com/watch?v=zRIbf6JqkNc

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Sam za koko sliš ….pa si že pr njej..

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ma bejš, zdele sm dau tazadnga na mrzl, bol bo pa treba u štacuno, no…

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Jas še mam dva f hladilniki… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Mona.

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Nobodi is perfect…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Oj, squaw…muzika naše mladosti, to govorimo…no.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Škoda pa Gary Moore nam je tut šou ..

      https://www.youtube.com/watch?v=J-0KRM_eROA

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Oh, že encajt nazaj…Parisienne Walkways…

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Da sta tadva že ..
      Old School 😉

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja. Jas sn v tvojih letah že biu, ti pa še nea veš, če boš v moja prišo… 🙂

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ta je pa drti, no.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Škoda k se minusov ne vid kolk sm mu jin natrosu …

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Si mogoče opazila, kako obupno potrebuje pozornost tisti luzerček, ki se podpisuje s tumpekom in kdo ve čem še vse? Prav bolestna je ta njegova potreba in kašen Frojdić bi marsikaj izpeljal iz tega, no…

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Ja sem in tudi pogovor Duhice Ane z nekom sem prebrala.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      ? To pa nisem zasledil…nič hudega, no.

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Gre za osebni pogovor nekoga, ki jo pozna.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Hm, takih stvari, ki nekoga razgalijo, vsi ostali pa ostanejo anonimni, jaz osebno ne maram.

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Sama ne berem niti rumenih revij. Ampak, ta zgodbe je drugačna. Pustiva to. Sicer, je pa anonimna.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pustiva, ja…
      Veš kaj zdajle poslušam?

      https://www.youtube.com/watch?v=8UXircX3VdM

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Ta je huda..

   • comment-avatar
    indijanka 7 let

    Saj ti je kučko poslal zemljevid kako nas najdeš? Pogrešamo tvoje komentarje.

    • comment-avatar
     Antonius 7 let

     Indijančica, srce me daje!
     Kar so nam naredili, me je zalo prizadelo. Moje komentatorsko sodelovanje ni bilo namenjeno nekakšnemu praznemu žlobudranju, moj resen trud je bil namenjen vsem in vsakomur posebej, ki nas je bral, da ga s strani “glas ljudstva” neodvisno informiramo za odločitev, ko bo volil.
     Prizadelo me je, da so mi povsem nekritično, nesramno poradirali mojo identiteto in me skupaj s smetilci po portalu z njimi vred, vrgli v kanto za smeti.
     Razmišljam, če ima smisel, da sploh še kjer koli komentatorsko sodelujem. Čas mi postaja počasi zelo dragocen. Malo se še pojavljam v pomoč Vodušku, kako se bom odločil, mi bo pa srce povedalo. Trenutno ga še “huda bolečina” daje.

     Petek me je na koncu zbrisal, zato ga bom ob prvem srečanju zelo “trdo” potegnil za rokav. Kolumnistka Mojca je skoraj z nog padla, ko sem jo na dogajanje s komentatorji opozoril. Na Mobiju je takoj preverila, kaj se je zgodilo.
     Na Novi so se nas odrekli čez noč, tisti ki jim plačujejo za objavljene reklame se bodo pa Novi odrekli, ko bodo čez pol leta prešteli klike.
     V Demokracijo poglej. Brez komentarjev v njej ne najdeš ene reklame.
     Tam, kjer si ti v mojem srcu, pa ne čutim nobene bolečine.
     Ajde, sedaj moram pa ven, ker sem z vztrajnikom zmenjen ob “kofetu”.
     Lep pozdrav tebi, mojemu sončku na nebu :-).

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Kar stisnilo me je pri srcu ob prebiranju tvojega komentarja. Hudo mi je, če si žalosten. Moji komentarji lahko sodijo med smeti. Lahko sodijo pa med iskanja. Iskanja možnosti sodelovanja. Moške in ženske energije. Tudi to sodelovanje ljudem ob prebiranju nekaj sporoča. Da ne pozabim. Tvoj komentar je na straneh zavetje izjemno pomemben. Pomemben zato, ker nekaj šteje kot sporočilo življenja. O vzponih in padcih. O razočaranju. Besede, ki jih slišimo in čutimo v srcih. Besede, ki povežejo in sporočajo, da nismo sami. Da obstaja pot 🙂 naprej.

     • comment-avatar
      Antonius 7 let

      Indijančica, na prvi sliki po vrstnem redu, sedim poleg vztrajnika na moji levi, za Mojco Škrinjar, v svetlem z očali. Deset let manj mi pripisujejo, kot jih dvignem, kadar s stola vstanem.
      http://demokracija.si/fokus/janez-jansa-v-sds-se-bomo-se-naprej-borili-proti-delitvi-na-prvo-in-drugorazredne-drzavljane.html

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      Bom si ogledala. Hvala.

     • comment-avatar
      indijanka 7 let

      To bi sedaj lahko k nam pripel :).

  • comment-avatar
   Pjotr 7 let

   Tudjman, kakorkoli smo se mu smejali, je bil vsaj toliko fer do svojih državljanov, da je oznanil, da je določil cca 200 družin, ki bodo priviligirane in naj bi nosile razvoj Hrvaške. Seveda se mu je projekt spridil.
   Pri nas še toliko fer niso, da bi oznanili kakšen tak namen, delajo pa vseeno na tem, še bolj temeljito kot Hrvati, no.

 • comment-avatar
  Rožle 7 let

  Prehitro objavljate komentarje. Upočasnite …

 • comment-avatar
  xtc 7 let

  Kapitala banke niso imele saj so ga zabile za slabe kredite po politični liniji.Država je res rešila banke z dokapitalizacijo a na račun državnega zadolževanja in nevarne rasti javnega dolga,ki nas bo sleje kot preje povozil.

 • comment-avatar
  Rožle 7 let

  Men mašina več ne omogoča listanja na dol …do polovice zdrži pol pa frizne …oz zahajca…

 • comment-avatar
  Rožle 7 let

  01010000 01001111 01011010 01001111 01010010 00100000 01010000 01000101 01010010 01001111 00100000 00100001 00001101 00001010 01001010 01001111 01010110 01001111 00100000 01001010 01000101 00100000 01010000 01001111 01001100 01001001 01000011 01000001 01001010 00100000 01001110 01000001 00100000 01010000 01001111 01010010 01010100 01000001 01001100 01001001 01001000 00100000 00100001

  • comment-avatar
   Jovo Jamnica 7 let

   ???

   2,114.813.365.670.482.662.353.358.392.751.787.440.742.287.036.512.548.295.782.560.880.176.475.956.000.840.311.029.342.654.672.404.480

   • comment-avatar
    Rožle 7 let

    A se hecaš…?
    sej veš kaj to …

   • comment-avatar
    Pjotr 7 let

    Tisto gor sem prevedel ?????
    Kaj pa tvoj odgovor pomeni?

    • comment-avatar
     Jovo Jamnica 7 let

     Rožle ma pač čudaške napade. Moj prevod je enostavno, binarno število, seveda brez vmesnih presledkov, konvertirano v desetiško cifro… Drugače pa se uporabi enostavno:
     http://www.roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/Binary_To_Text.asp
     in se ti izpiše tumarija:

     POZOR PERO !
     JOVO JE POLICAJ NA PORTALIH !

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ja, a prehitr vozmo?

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ne govori prosim v rebusih, ker se mi ne da razmišlat.

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Ce si polcaj, no

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Če bi biu polcaj, pol bi Gorenaka po rokah noso.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      ..

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja, anpak jas sn odgovoro pret 18. minutami, ti pa si video gor dau pret 16.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Končal sem z videom pa takoj ko sem post napisau …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja. Kak pa naj bi te jas vedo, kaj si ti gledo???

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Še fseeno bolše, kot pa Rožle v akciji…
      https://www.youtube.com/watch?v=upEBdKFGlPg

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Haaaa…..
      do konca ga je treba pogledat ….

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Tisto je prometni policaj… a sm ti reku da je policaj ….
      se je takoj z odzivom na tvoj komentar izadau…

     • comment-avatar
      Pjotr 7 let

      Pol mu ne smem puvedat, d sm zdele kilo koke kupu al kva, no?

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Meni lahko. Nea smeš to poveat fmg9!

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Komot mu lohka poveš .. policaj ni meu Itaq nikol “čiste gaće i to”
      sam tist o njegovi bot rajš tih….

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Čuj, fprašaj Pjotra, zakaj je zbriso večino svojih postof.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Ja…to me pa res zanima…
      Pa že 2x svoj profil… si mu še bolj sumnljiv kot men ?:)

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Paranoja morbit??? (Pjotr, sam sprašujem, bres zamere…)

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Kako to misliš večino postov .?..cel profil zbriše pa novega odpre …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Dobro, no. Nisn gledo profila, anpak samo –
      This comment was deleted

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Jebela…danes sem pa ob 9h zjutri poslal komentar na Novo..
      in je potreboval debele 3 ure, da je prišel do cilja ..

     • comment-avatar
      Rožle 7 let
  • comment-avatar
   Pjotr 7 let

   ????

 • comment-avatar
  Rožle 7 let

  Ajde zdej je blo pa zadost zajebancije en normalen komad ….
  https://www.youtube.com/watch?v=AkFqg5wAuFk

 • comment-avatar
 • comment-avatar
  Rožle 7 let

  Sem pomislu, da ne boš več Piotr Fijas ..
  ampak Pero Defformero…

  • comment-avatar
   Pjotr 7 let

   Je dost en deformerro.

  • comment-avatar
   Pjotr 7 let

   A ni zdej en pjotr zhila? Pol sm jest lohk pjotr kita, npr.

   • comment-avatar
    Jovo Jamnica 7 let

    pjotr makita

    • comment-avatar
     Rožle 7 let

     He zdej si me spomnu na unga z Makito …

     • comment-avatar
     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Tega ja ….

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Sem hitr… Ha?

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      To maš moj arhiv ccc… 🙂
      CP

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Ja… veš de LOL

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Pa še SSD disk furaš 🙂
      Lahko tebi ..

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Trenutno ne. Sm meu za C, 64 G, pa se mi je napuno na Win 7. Morm ga zbrisat, pa se mi ne da. Desetko furam na navadnem. Saj folga, ker se 10 zaganja dost hitreje, ko prej 7.

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Zdej grem pa en điro … mal zluftat
      Pa skvo mi pozdravite …

     • comment-avatar
      Jovo Jamnica 7 let

      Zgüčano… 🙂

     • comment-avatar
      Rožle 7 let

      Eh….propao plan..!

   • comment-avatar
    Rožle 7 let

    Maš prou še en Poljaki ski đamper