Kdo so ključni ljudje iz ozadja operacije “prispevek za Pro plus” – TOPNEWS.si

Kdo so ključni ljudje iz ozadja operacije “prispevek za Pro plus”

Kdo so ključni ljudje iz ozadja operacije “prispevek za Pro plus”

Ime Ceneta Grčarja, sicer odvetnika Pro Plusa, običajnim smrtnikom pravzaprav ne pomeni ničesar. V medijskih krogih pa je Cene Grčar “mastermind” vseh velikih operacij, ki so se v zadnjih letih zgodile na področju medijske zakonodaje, elektronskih medijev in tudi na področju avtorskih pravic. V uradni predstavitvi odvetniške pisarne med drugim piše: “Odvetniška družba Grčar je pravna naslednica gospodarske družbe, ki se je ukvarjala s pravnim in poslovnim svetovanjem. Ustanovitelja Odvetniške družbe Grčar sta odvetnika Vincenc (Cene) Grčar in Špela Grčar. V Odvetniški družbi Grčar strankam pravno svetujemo, jih zastopamo pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljamo vse vrste listin (zahtevki, tožbe, pogodbe, oporoke idr.), za stranke sodelujemo pri pogajanjih in drugih poslovnih opravilih”…

Za podrobno predstavitev Ceneta Grčarja in njegove odvetniške družbe pa bi bila potrebna študija, kako je mogoče, da lahko določena oseba, preko svojih strank, ki imajo de jure oziroma de facto monopolni položaj, izkrivlja konkurenco na trgu.

Kdo je pravzaprav Cene Grčar? Najprej član vodstva Pro Plus, potem kot smo že omenili, ustanovitelj odvetniške družbe Grčar, ki jo vodi skupaj s svojo ženo Špelo Grčar. Njegova odvetniška pisarna je glavni zastopnik: Pop TV, Pro Plus, Zavoda AIPA, operaterja AMIS, ki predseduje IPTV operaterjem v Slo, avtorja Dušana Zoreta in izvajalca Matjaža Jelena. Grčar je tudi predsednik oziroma podpredsednik medijske zbornice pri GZS.

V uradni predstavitvi za letošnji SOF (Slovenski oglaševalski festival), ki je pravzaprav zapisana kot nekakšna samoovadba, se je Cene Grčar predstavil kot “odvetnik družbe Pro Plus d.o.o. ter njen pooblaščenec v vseh sodnih in upravnih postopkih; v družbi deluje vse od njenih začetkov”.

“Je odličen poznavalec medijskega prostora (v Sloveniji in na tujem) ter pravnega okvirja (tako regulative kot samoregulative), ki na evropski in nacionalni ravni opredeljuje dejavnost medijskega založništva in tržnega komuniciranja. Je član, v obdobju od 2008–2010 pa je bil tudi njegov predsednik, Oglaševalskega razsodišča, ki deluje pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. Aktivno sodeluje v Evropskem združenju komercialnih televizij ACT, v katerem zastopa interese družbe Pro Plus in ostalih TV postaj, ki so del korporacije CME. Cene Grčar je avtor številnih člankov v slovenskih in tujih strokovnih revijah (Pravna praksa, Medijska preža, Pravosodni bilten, Sled, IRIS) ter soavtor knjige Medijsko pravo. Kot predavatelj in slušatelj se udeležuje številnih domačih in mednarodnih strokovnih seminarjev in posvetov, še posebej tistih, ki jih organizirata Evropska komisija in Svet Evrope, saj evropska zakonodaja in predpisi pomembno vplivajo tudi na slovenski medijski prostor”.

Glede na to, da ima POP TV, skupaj s Kanalom A, torej z medijsko hišo Pro Plus praktično monopolni položaj na komercialnem televizijskem trgu, ker je AIPA monopolna organizacija, preko teh dveh strank, v povezavi z operaterjem AMIS, ki je plačnik tema dvema organizacijama. Cene Grčar zlorablja monopolni položaj svojih strank in s tem izkrivlja konkurenco med AV ustvarjalci, med IPTV in kabelskimi operaterji. Tu pa je tudi odgovor, ali in kako lahko določena oseba, preko svojih strank, ki imajo de jure oz. de facto monopolni položaj, izkrivlja konkurenco na trgu.

Njegova žena Špela Grčar je prav tako odvetnica, ki je diplomirala z diplomsko nalogo “Avtorskopravni problemi satelitske in kabelske televizije”. Kot piše v predstavitvi odvetniške družbe Grčar, je soustanoviteljica Odvetniške družbe Grčar in v njej deluje kot odvetnica. Pred tem je bila zaposlena v gospodarski družbi in opravljala delo pravne svetovalke, prav tako se je usposabljala v večji odvetniški družbi ter delala krajši čas tudi v javni upravi na področju medijev (Svet RS za radiodifuzijo, Radiotelevizija Slovenije). V tem času je kot predstavnica RS delovala tudi v Svetu Evrope, pri Evropski Komisiji ter v Evropski radiodifuzni zvezi, zlasti na področju avtorskega in medijskega prava. Ves čas svojega delovanja na področju medijev je bila aktivna pri snovanju medijske zakonodaje kot članica delovnih skupin za pripravo zakona o medijih, o filmu, o Radioteleviziji. Ukvarja se s civilnim pravom, predvsem z avtorskim, medijskim, pogodbenim, stvarnim, odškodninskim, dednim in družinskim pravom ter z upravnim pravom. Cene in Špela Grčar sta prav gotovo najvplivnejši odvetniški par, ki je ključno zaznamoval ne samo zadnje, ampak tudi prihodnje desetletje medijskega trga v državi

Vladimir Vodušek

 

 

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    airways 7 let

    Ta oseba je v konfliktu interesov…