Mednarodna agencija za energijo: Za naložbe v obnovljive vire bo treba vlagati dvakrat več – TOPNEWS.si

Mednarodna agencija za energijo: Za naložbe v obnovljive vire bo treba vlagati dvakrat večMednarodna agencija za energijo: Za naložbe v obnovljive vire bo treba vlagati dvakrat več

Svet mora do leta 2030 podvojiti naložbe v obnovljive vire energije in znatno zmanjšati naložbe v nafto in premog, da ne bi zapravil vseh možnosti za doseganje ciljev, določenih v Pariškem podnebnem sporazumu, je opozorila Mednarodna agencija za energijo (IEA).

Trendi v lanskem letu so se na obeh področjih gibali v nasprotni smeri, izhaja iz 4. letnega poročila IEA o globalnih energetskih naložbah.

Povečale so se naložbe v projekte iskanja in proizvodnje nafte ter plina in v novo infrastrukturo

Tako so se v letu 2018 za 4 odstotke povečale naložbe v nove projekte za iskanje in proizvodnjo nafte ter plina in novo infrastrukturo. Po petih letih so se za 2 odstotka povečale tudi naložbe v nove projekte na področju premoga.

Investicije v nove projekte obnovljivih virov energije so se zmanjšale za približno dva odstotka.

Lani je bilo v energetske vire, vključno z oskrbo z energijo in elektroenergetskim sektorjem, vloženih 1850 milijard dolarjev, naložbe pa so ostale na ravni leta 2017.

Dveletno obdobje stagnacije po treh letih rahlega upada naložb odraža negotovost v energetskem sektorju, ko gre za prihodnost.

“Vlade se niso nedvoumno zavezale, hkrati pa tudi niso opustile doseganja ciljev Pariškega podnebnega sporazuma,” je dejal svetovalec za energijo IEA Mike Waldron novinarjem pred objavo poročila.

“Kopičimo tveganja za prihodnost”

Leta 2015 so se svetovni voditelji zavezali, da bodo preprečili dvig temperature na Zemlji za več kot dve stopinji Celzija.

Po poročilu Združenih narodov iz oktobra lani bi bilo potrebno emisije ogljikovega dioksida zmanjšati za 45 odstotkov do leta 2030, do leta 2050 pa zmanjšati na nič, da se zemeljska temperatura ne bi zvišala za več kot 1,5 stopinje Celzija.

Zaradi pomanjkanja jasnih smernic so se vlagatelji v tem času obrnili k projektom s krajšimi roki za izvedbo, kar bi v prihodnosti lahko povečalo razkorak med ponudbo in povpraševanjem po energiji, opozarja v svojem poročilu IEA.

Če gre soditi na podlagi trenutnih trendov, naložbe v vse vire energije, vključno z nafto, plinom in premogom, ne bodo zadostovale za izravnavo napovedanega svetovnega povpraševanja po energiji v naslednjih desetih letih, je zaključek poročila.

“Svet ne vlaga dovolj v tradicionalne elemente oskrbe, da bi podprl današnje vzorce potrošnje,” poudarja izvršni direktor Fatih Birol.

“Hkrati se tudi ne vlaga dovolj v tehnologije čiste energije, da bi se ustvarilo pogoje za temeljni energetski premik,” doda Birol in zaključi: “Skratka, kopičimo tveganja za prihodnost.”

Pomembno je preusmeriti kapital

IEA je v zadnjem poročilu izdelala oceno potrebnih vlaganj na podlagi dveh različnih scenarijev.

Prvi scenarij predvideva nadaljevanje obstoječih naložbenih trendov, prilagojenih prostovoljnim načrtom nekaterih držav, katerih cilj je zmanjšanje emisij ogljika. V primeru realizacije teh načrtov bi se temperatura na Zemlji v naslednjih 80 letih dvignila na nekaj manj kot tri stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem.

Drugi scenarij je “v celoti usklajen s Pariškim podnebnim sporazumom”, navaja poročilo IEA.

Uresničitev ambicioznega scenarija, usklajenega s Pariškim podnebnim sporazumom, bi zahtevalo dvakrat več naložb v obnovljive vire energije v naslednjih desetih letih, z obstoječih 304 milijard dolarjev v letu 2018 na 606 milijard dolarjev, je dejala IEA v izjavi za AFP.

Naložbe v jedrsko energijo je treba bistveno povečati z lanskih 47 milijard dolarjev na 76 milijard dolarjev.

Naložbe v širitev energetskih distribucijskih omrežij in skladiščenje elektrike v baterije bi se morale povečati za več kot 50 odstotkov, torej na 464 milijard dolarjev.

Na splošno bi “uresničevanje scenarija trajnostnega razvoja zahtevalo precejšnjo preusmeritev kapitala iz oskrbe z energenti v električno energijo, kar pa trenutno ni primer”, je zaključil Tim Gould, vodja oddelka IEA za napovedi in naložbe v energetskem sektorju.

KOMENTARJI

TOPNEWS (0)