Hazabent in Marinič trdita, da v času službovanja v NLB nista bila sivi eminenci – TOPNEWS.si