(V ŽIVO) “Slovenija je sredi zdravstvene katastrofe, ki se še vedno stopnjuje iz dneva v dan…” – Glas ljudstva v pomoč Golobu s predlogom novega zakona o nujnih ukrepih za rešitev slovenskega zdravstva – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) “Slovenija je sredi zdravstvene katastrofe, ki se še vedno stopnjuje iz dneva v dan…” – Glas ljudstva v pomoč Golobu s predlogom novega zakona o nujnih ukrepih za rešitev slovenskega zdravstva

(V ŽIVO) “Slovenija je sredi zdravstvene katastrofe, ki se še vedno stopnjuje iz dneva v dan…” – Glas ljudstva v pomoč Golobu s predlogom novega zakona o nujnih ukrepih za rešitev slovenskega zdravstva

V iniciativi Glas ljudstva so kritični do usmeritev ministrstva za zdravje za leti 2024 in 2025, ki da ne naslavljajo ključnih problemov v zdravstvu – pacientov brez izbranega zdravnika, dolgih čakalnih vrst in privatizacije. Za reševanje teh problemov so pripravili novelo interventnega zakona in v DZ vložili pobudo za vložitev predloga zakona.

Ob tem predstavnik iniciative Jaša Jenull pričakuje, da bodo predlog novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so ga pripravili, preučile koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica, pa tudi člani odbora DZ za zdravstvo. Če bi se za vložitev zakona odločili poslanci koalicije, jim zakon z veseljem prepuščajo v nadaljnjo obravnavo in dopolnitve, sicer bodo zbirali podpise, je povedal v izjavi za medije.

Cilji predloga zakona so po njegovih besedah vsakemu prebivalcu Slovenije zagotoviti dostop do osebnega zdravnika oz. pediatra ter ginekologa, skrajšati čakalne dobe na prve preglede in vse druge nedopustno dolge čakalne dobe ter zaustaviti “načrtno rušenje javnega zdravstvenega sistema”.

Ob tem je opozoril, da je v Sloveniji brez osebnega zdravnika že okrog 150.000 ljudi, ob tem pa na prvi pregled za različne zdravstvene storitve avgusta nedopustno dolgo čakalo več kot 77.000 pacientov.

Za reševanje naštetih problemov predlog zakona predvideva dvig meje, nad katero lahko družinski zdravniki odklanjajo opredeljevanje dodatnih pacientov, za 10 odstotkov, je pojasnil predstavnik iniciative Dušan Keber. Ob tem bi ekipa ambulante družinske medicine za vsakega dodatnega opredeljenega pacienta mesečno prejela 15 evrov bruto.

Družinske zdravnike bi administrativno razbremenili z uvedbo možnosti, da lahko napotnice za specialistične preglede izdajajo tudi napotni specialisti. Začasno zadržanost od dela iz razlogov, povezanih z nosečnostjo, porodom in reproduktivnim zdravjem, pa bi po predlogu lahko odobrili tudi ginekologi v primarnem zdravstvenem varstvu.

Glede čakalnih dob je Keber opozoril, da ne obstajajo normativi, ki bi določali, koliko naj zdravnik stori v rednem delovnem času. Zato v zakonu predlagajo enostaven način, kako bi ministrstvo za zdravje sprejelo začasne nacionalne normative za delo zdravnikov na sekundarni ravni, je poudaril.

Normative bi, tako Keber, pripravili zdravstveni zavodi, in sicer na podlagi ur zdravnikove prisotnosti in opravljenih storitev. Prav tako bi morala vsaka ustanova v roku dveh mesecev pripraviti akcijski načrt za skrajševanje čakalnih dob.

Ob tem predlagajo še, da vsa vodstva javnih zdravstvenih ustanov prekličejo dovoljenje svojim zdravnikom za delo pri zasebnikih in jim ga vrnejo pod pogojem, če zdravnik ne odkloni sodelovanja v akcijskem načrtu.

Keber je komentiral tudi nedavno pripravljene usmeritve zdravstvene politike za leti 2024 in 2025, ki med drugim predvidevajo uvajanje plačevanja po kakovosti, povečanje ekip ambulant družinske medicine, ob tem pa spremembo glavarinskih količnikov, pa tudi ukinitev stopnje nujnosti napotnic zelo hitro.

Nobeden od v usmeritvah ministrstva predvidenih ukrepov po oceni Kebra ne naslavlja ključnih problemov v zdravstvu – pacientov brez izbranega zdravnika, dolgih čakalnih vrst in privatizacije.

“Če sem dobronameren, lahko rečem, da ta skupek predlogov na 14 straneh pravzaprav pomeni neke predloge, ki utegnejo nekaj izboljšati. Ampak kljub vsemu me to spominja na skupek rednih letnih načrtov zdravstvenih ustanov za prihodnje leto in to v sistemu, ki teče kot namazan, kot da krize ni,” je bil kritičen.

“Slovenija je sredi zdravstvene katastrofe, ki se še vedno stopnjuje iz dneva v dan in zadnji čas za odločno ukrepanje je ZDAJ,” so v sporočilu za javnost za današnjo tiskovno konferenco zapisali v civilni iniciativi Glas ljudstva. Sporočilo objavljamo spodaj v integralu:

Zato vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v torek 12. septembra ob 11:55 uri na Trgu republike. Predstavili in uradno vložili bomo PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA (ZNUZSZS-B), ki so ga pripravili strokovni sodelavci civilne iniciative Glas ljudstva.

ZAKAJ POTREBUJEMO NOV ZAKON?

V Sloveniji se trenutno soočamo z dvema zgodovinskima katastrofama. Prva je zelo očitna: deroče vode so odnesle hiše, mostove, ceste, poplavile domove, zaustavile tovarne in povzročile tri smrtne žrtve. Vendar se je voda naposled umaknila in posledice saniramo. Pridobivamo evropska sredstva, uvajamo solidarnostne dajatve, koordiniramo ukrepe po občinah itd. S prvo katastrofo se na vsakodnevni ravni ukvarja praktično celotna vlada. Druga katastrofa je mogoče manj opazna, vendar vsaj enako resna. Ne smemo dopustiti, da jo sprejmemo za novo normalnost ali da se njeno reševanje preusmeri na stranski tir.

Število pacientov brez izbranega osebnega zdravnika je trenutno že okrog 150.000. Nedopustno dolge čakalne vrste še nikoli v naši zgodovini niso bile daljše in še naprej naraščajo iz meseca v mesec. Avgusta letos je na prvi pregled nedopustno dolgo čakalo že več kot 77.000 ljudi. Javne zdravstvene ustanove se zaradi pomanjkanja kadrov zapirajo ali pa delujejo v omejenem obsegu. Termine za bolezenske specialistične preiskave se razpisuje celo za leto 2030.

“Uničevalna povodenj” na zdravstvenem področju pa še kar narašča …

Škoda, ki jo prinaša zdravstvena kriza, znatno vpliva na gospodarstvo, zaradi vse več bolniških odsotnosti in rekordnega absentizma. Bolezni postajajo bolj smrtonosne, ker pacienti mesece predolgo čakajo na prve preglede. Vec deset tisoč ljudi živi v negotovosti, strahu in bolečini, ker nimajo niti diagnoze, kaj šele terapije. Soočiti se moramo z dejstvom, da so zdravstvena kriza in z njo povezana prepozna diagnostika ter oskrba v preteklem letu zagotovo prinesle tudi mnoge smrtne žrtve, ki bi se jim sicer lahko izognili.

Medtem v ozadju čakajo privatizatorji in dobičkarji, da iz človeške stiske iztisnejo čimveč profita. Kot gobe po dežju vznikajo novi zavarovalni paketi za preskakovanje vrst, vodje oddelkov v javnih bolnišnicah mrzlično ustanavljajo s.p.-je, koncesionarji ponujajo zaposlitve, ki zdravnikom za manj dela prinesejo več našega denarja, namenjenega javnemu zdravstvu.

Z odstopom ministra Loredana se je vzbudilo upanje, da se bo vlada mogoče vendarle lotila izpolnjevanja svojih predvolinih zavez in reševanja najbolj perečih problemov v zdravstvu. Paradna “digitalizacija” in “vladni poskus prevzema ZZZS” sta se namreč jasno razkrila kot šarlatanska ukrepa, ki sta se načrtno izognila vsem resničnim “vzrokom bolezni”, če izjemne škode, ki je bila storjena z interventnim “bianko čekom” za izvajanje najbolj profitabilnih storitev, niti ne omenjamo ponovno.

V Glasu ljudstva smo upali, da bodo naša utemeljena opozorila in napovedi (ki so se vsakič znova potrdile kot pravilne) vendarle končno spodbudili vlado k ukrepanju.

Žal ugotavljamo, da se to zaenkrat še ni zgodilo. Predlogi, ki jih je pretekli teden predstavil strateški svet, so bistveno premalo odločni, urgentni ter usmerjeni. Ne nakazujejo nikakršne celostne, koordinirane strategije, ki bi lahko obrnila katastrofalne trende v javnem zdravstvu. Časa za ukrepanje pa zmanjkuje. Zato je edina smiselna poteza, ki nam je ostala za REŠITEV JAVNEGA ZDRAVSTVA, vložitev zdravstvenega zakona, ki bo direktno naslovil ključne simptome in vzroke zdravstvene krize.

NAŠ PREDLAGANI ZAKON BO:

· agotovil vsakemu prebivalcu dostop do osebnega zdravnika,

· skrajšal čakalne dobe za prve preglede in ostale storitve,

· ustavil načrtno rušenje javnega zdravstvenega sistema.

KAKO BO NAŠ ZAKON TO DOSEGEL?

S predlogom naslavljamo tri ključne probleme javnega zdravstvenega sistema in zanje predlagamo serijo začasnih ukrepov, ki bodo omogočili preživetje javnega sistema in lahko hkrati prerastejo tudi v sistemske rešitve.

Nedostopnost družinskih zdravnikov:

Družinskim zdravnikom se glavarinski količniki oziroma prag, nad katerim lahko odklanjajo nove paciente, takoj zviša za 10%. Samo na ta način bo dejansko lahko zagotovljeno izpolnjevanje ustavne pravice do izbranega zdravnika, ki ga trenutna raven količnikov ne omogoča. Za vsakega pacienta nad trenutno veljavnim pragom dobi ekipa ambulante družinske medicine dodatna finančna sredstva. Predlog prinaša tudi dodatne administrativne razbremenitve in kadrovske okrepitve timov družinske medicine.

Nedopustno dolge čakalne dobe:

Vsi javni zdravstveni zavodi z nedopustno dolgimi čakalnimi dobami morajo pripraviti akcijske načrte za odpravo čakalnih dob, njihovo ustreznost bo potrdilo Ministrstvo za zdravje, ki bo preko Urada za nadzor, kakovost in investicije tudi nadzorovalo implementacijo načrtov. V sodelovanju med zavodi, ZZZS in Ministrstvom za zdravje bodo na podlagi preteklega dela določeni začasni delovni normativi, na tej osnovi bodo zdravstveni delavci dodatno nagrajeni za delo nad rednim programom, s katerim bodo prispevali h krajšanju čakalnih vrst.

Zdravniško delo v dvojnih praksah in koncesionarska podjetja:

Prekličejo se vsa obstoječa soglasja za delo zdravnikov zunaj javnega zavoda, v katerem so zaposleni. Za ponovno izdajo soglasja mora biti izpolnjen pogoj, da zavod in zdravnik aktivno sodelujeta v programu krajšanja čakalnih dob ter da ima zdravnik izpolnjene vse začasne delovne normative. Prekliče se avtomatično podaljševanje koncesij in hkrati ustavi podeljevanje novih koncesij dokler Ministrstvo za zdravje ne pripravi novega enotnega koncesijskega akta in nove splošne koncesijske pogodbe za vse ravni zdravstvenega varstva, pri čemer mora biti na prvem mestu varstvo javnega interesa in uporabnikov.

Zakon vlagamo v Državni zbor s prošnjo za razpis roka za zbiranje 5000 overjenih podpisov volivk in volivcev.

Hkrati apeliramo na poslanke in poslance vladne koalicije, da zakonski predlog v naslednjih sedmih dneh proučijo, podprejo in ga v zakonodajni postopek vložijo že sami! V tem primeru bomo z veseljem umaknili našo vlogo in po najboljših močeh podprli vlado pri zakonodajnem procesu.

V vsakem primeru pa bo naš predlog zakona v najkrajšem času nedvoumno razkril, ali ima vlada iskren namen in pogum, da naslovi zdravstveno krizo, ali pa bo še naprej usodo zdravstvo prepuščala tistim, ki jim ustreza “poplavljeno močvirje”, da lahko v kalnem ribarijo za vedno novimi miljonskimi dobički.

Čas za ukrepanje je ZDAJ.

Vljudno vabljeni na današnjo novinarsko konferenco Glasu ljudstva na kateri bomo:

predstavili naš predlog novega zakona o nujnih ukrepih za rešitev slovenskega zdravstva,
zakon uradno vložili v zakonodajni postopek v DZ,
predstavili ključne pomanjkljivosti predlogov strateškega sveta za zdravstvo,
vas seznanili z načrti glede soočenja vodij koalicijskih strank z ljudstvom (ki je načrtovano za 20. septembra)

Tiskovno konferenco bomo prenašali v živo na Topnews.si in Youtube kanalu Toptv.si ob 11:55.

 

COMMENTS

Wordpress (0)