(VIDEO) “SDS ne nagaja Jankoviću, ampak se bori za čisto pitno vodo” – Aleš Hojs pred sejo parlamentarnega odbora o gradnji kanala C0 – TOPNEWS.si

(VIDEO) “SDS ne nagaja Jankoviću, ampak se bori za čisto pitno vodo” – Aleš Hojs pred sejo parlamentarnega odbora o gradnji kanala C0

(VIDEO) “SDS ne nagaja Jankoviću, ampak se bori za čisto pitno vodo” – Aleš Hojs pred sejo parlamentarnega odbora o gradnji kanala C0

Aleš Hojs je uvodoma na zaslonu predstavil zemljevid trase kanala C0, ki pretežno poteka preko kmetijskih zemljišč. “Vsa kanalizacija, ki bo prihajala iz Medvod, Šentvida in Vodic, bo tekla preko vodonosnika in bo speljana na centralno čistilno napravo Ljubljana. V delu, kjer se C0 znova navezuje na urbani del, pa je del tega kanala vezan na čistilno napravo že zgrajen.”
V nadaljevanju je povedal nekaj o zgodovini za boljše razumevanje dogajanja. Trasa je bila definirana sredi 80. let, s strani tedanjega profesorja in gradbenega inženirja Kolarja, ki je delal za podjetje Kanalizacija. Tedaj je po Hojsovih besedah predvidel, da bi odvajal tudi odpadne vode iz Goričan (kjer je bila papirnica). Tedaj je namreč veljalo prepričanje, da ta voda izboljšuje biološko stopnjo čiščenja.

Obenem je prevladovalo mnenje, da je zadeva zelo primerna za odpadne vode Pivovarne Union. Zato se je pojavil koncept, da bi odpadne vode iz industrijskih obratov, speljali na centralno čistilno napravo. Že tedaj pa so se pojavile hude dileme glede izgradnje kanalizacije. Velik nasprotnik postavitvi je bil gradbeni inženir Igor Kos, ki je večino življenja preživel na tujem. Zagovarjal je koncept, da je smiselno industrijske vode prečistiti in jih spraviti na nivo komunalnih odpadnih voda. Pozneje je zaradi sprememb glede navedenih industrijskih obratov sicer propadla ideja o njuni priključitvi na dotično kanalizacijo. Resnica pa je, da je traso kanala dokončno potrdil prav Zoran Janković.

“Trasa je bila dokončno potrjena s sprejetjem občinskega prostorskega načrta OPN-ja, leta 2010, ki je še zmeraj veljaven, ta pa je bil narejen na podlagi strateškega dokumenta iz leta 2002, ko je bila županja Viktorija Potočnik, torej tista županja, ki je premaknila gradnjo centralne čistilne naprave. Prav v njenem času, se je gradnja čistilne naprave intenzivno začela in tudi končala.”

“Zato lahko mirne duše rečem, da Jankovićeva želja ni priti resnici do dna, ampak je njegov cilj diskreditacija vseh, ki mu strokovno ali politično nasprotujejo. Če pa je to član SDS-a pa je to še bolj intenzivno.” Jasno je poudaril, da SDS ne nagaja Jankoviću, ampak se bori za čisto pitno vodo in proti korupciji. Spomnil je, da celovite presoje vplivov na okolje glede kanala C0 ni, za gradnjo pa obstajajo zgolj delna gradbena dovoljenja, kar zakonodaja sicer dopušča (v tem segmentu ima Janković prav, dobil je namreč več gradbenih dovoljenj …). Zakonodaja pa je jasna – da v končnem segmentu, ko so vsi posamezni segmenti narejeni, je riziko investitorja (v tem primeru Jankovića), da v kolikor ne dobi vseh segmentov oziroma pozitivnega soglasja glede varovanja okolja, je takšna zgrešena investicija odgovornost/breme investitorja.

 

Odbora DZ za notranje zadeve in za infrastrukturo je na zahtevo poslanske skupine SDS danes razpravljata o dogajanju v zvezi z gradnjo kanala C0. V SDS so prepričani, da bi moralo ministrstvo za naravne vire in prostor gradnjo kanala zadržati, saj da predstavlja nedopustno tveganje za pitno vodo. Koalicija medtem vztraja, da so razmere pod nadzorom.

Kot je izpostavila Anja Bah Žibert (SDS), kanalizacijski kanal C0 predstavlja ogromno tveganje za pitno vodo na območju Ljubljane. “Gre za tempirano ekološko bombo, saj je ogrožena pitna voda za 300.000 in več prebivalcev,” je dejala.

Županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću je očitala, da gradi brez nekaterih dovoljenj, med drugim brez presoje vplivov na okolje. Dodatna težava je gradnja na potresnem območju. Poleg tega so lastniki zemljišč, ki se z gradnjo ne strinjajo, po njenih besedah žrtve nasilja policije in varnostne službe.

Danijel Krivec (SDS) je pristojnim službam očital pristranskost v korist Jankovića. “Takega projekta ni mogoče izvajati nikjer drugje kot v Ljubljani,” je dejal. S tem se je strinjal tudi njegov strankarski kolega Bojan Podkrajšek. “Če bi se to zgodilo v kateri drugi občini, bi šli policisti najprej po župana,” je dejal.

V SDS sicer poudarjajo, da ne nasprotujejo gradnji kanalizacijskega kanala kot takšnega, temveč gradnji tovrstne infrastrukture na vodovarstvenem območju.

Aleksander Reberšek (NSi) je ocenil, da projekt kanala C0 spremlja več nepravilnosti kot kjer koli drugje. “Polna usta čiste pitne vode in ustave so končajo pred vrati magistrata,” je očital podpornikom gradnje na vodovarstvenem območju.

Kritikom projekta se je pridružila tudi Nataša Sukič (Levica). Kot je dejala, v Levici že dolgo opozarjajo na problematiko tega projekta. Koalicijska pogodba jim med drugim nalaga skrbno in učinkovito upravljanje voda, boljše varovanje narave ter učinkovitejši nadzor nad stanjem okolja. “Kaj drugega je C0 kot hud pritisk na naravo,” je poudarila. Napovedala je, da bodo v Levici predlagane sklepe podprli; nasprotujejo le delu, ki zasebno lastnino izpostavlja kot najvišje dobro.

Državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir je na kritike odgovoril, da bi nepravilnosti, če bi res obstajale, pokazali pregledi zahtevkov za izplačilo v okviru državnega in evropskega sofinanciranja. Tudi gradbena inšpekcija je preverjala številne sume kršitev gradbene zakonodaje, a ni ugotovila nikakršnih kršitev. “Zadnji terenski ogled inšpektorjev je potekal prejšnji teden,” je dodal.

“Torej ne drži, da pristojne institucije niso opravile svojega dela,” je poudarila poslanka Svobode ter predsednica odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič. S strankarsko kolegico ter predsednico odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezo Novak sta izpostavili, da koalicija ne brani Jankovića, temveč želi le zavrniti neresnične navedbe.

V SDS med drugim predlagajo, da odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za infrastrukturo, okolje in prostor vlado in policijo pozoveta, da v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0, preverita pravilnost postopanja policije glede uporabe prisilnih sredstev.

Ministrstvo za notranje zadeve in policijo bi pozvali, da v roku enega meseca pripravita podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanala C0, predvsem glede nasilnega ravnanja posameznikov do lastnikov zemljišč.

“Poleg tega predlagamo še, da odbora pozoveta vlado, ministrstvo za naravne vire in prostor ter policijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku,” je poudarila Bah Žibert.

 

COMMENTS

Wordpress (0)