(VIDEO) “Še pomnite tovariši” – Če vlada ne bo spremenila odločitve o združitvi muzejev slovenske osamosvojitve in novejše zgodovine, bo Združenje VSO začelo izvajati “akcijski načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot” – TOPNEWS.si

(VIDEO) “Še pomnite tovariši” – Če vlada ne bo spremenila odločitve o združitvi muzejev slovenske osamosvojitve in novejše zgodovine, bo Združenje VSO začelo izvajati “akcijski načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot”

(VIDEO) “Še pomnite tovariši” –  Če vlada ne bo spremenila odločitve o združitvi muzejev slovenske osamosvojitve in novejše zgodovine, bo Združenje VSO začelo izvajati “akcijski načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot”

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v izjavi glede združitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitve novega Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, povedala, da so s tem sledili svoji nameri o združitvi institucij ter javnim pozivom in pomislekom, da se ustanovi pokrivata pri obravnavi teme. Kot je v  izjavi za javnost še povedala Asta Vrečko, na ministrstvu menijo, da je smiseln en muzej in da bo tako obdobje novejše in sodobne zgodovine, ki se pretežno pokriva z obdobjem slovenske osamosvojitve, obravnavano bolj transparentno.

Združenje VSO pa je  še enkrat pozivalo vlado, “naj se tej nameri odpove in tako prepreči dodatno polarizacijo” . “Če se vlada do 10. februarja ne bo odpovedala odločitvi o ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, bo Združenje VSO začelo izvajati akcijski načrt v obrambo osamosvojitvi Slovenije in njenih vrednot”.

VSO – sporočilo za javnost_20.01.2023

“Menimo, da je to izjemno pomembno obdobje v naši zgodovini, ki si zasluži strokovno konkretno obravnavo v trenutno našem osrednjem muzeju za novejšo in sodobno zgodovino. S tem se bomo izognili tudi podvajanju zbirk, reorganizirali bomo delo in na ta način nudili vse materialne in delovne pogoje za obravnavo tega zelo pomembnega obdobja,” je povedala ministrica.

Na novinarsko vprašanje, kako bo potekal nadaljnji postopek, je pojasnila, da bo najprej imenovan v. d. direktorja novega javnega zavoda, Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije pa s svojim delom nadaljujeta do vpisa novega javnega zavoda v sodni register. Kot je še povedala, gre za združitev obeh muzejev, zato se ohranjajo tako programi kot delovna mesta.

Na vprašanje, kako odgovarja na polemike ob združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, je spomnila, da so bile te že ob napovedi združitve ter da, tako kot tedaj, tudi zdaj odgovarjajo, da z združitvijo sledijo pozivom strokovne javnosti in veteranskih društev, ki so opozarjali, da je bila odločitev za ustanovitev samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve preuranjena ter brez javne razprave in strokovnih podlag. Ker pa se strinjajo, da gre za zelo pomembno obdobje sodobne zgodovine, ki morda ni bilo dovolj naslovljeno, so ustanovili nov muzej, ki tematsko in programsko združuje oba muzeja, s čimer so dobili velik javni zavod, ki se bo ukvarjal z novejšo in sodobno zgodovino Slovenije.

Muzej slovenske osamosvojitve je sicer vlada predvidela v predlogu državnega proračuna za leto 2022, sklep o ustanovitvi pa je sprejela marca 2021.

Glede prostorov na Poljanski cesti, ki so bili namenjeni Muzeju slovenske osamosvojitve, je ministrica pojasnila, da so bili ti bili pravzaprav ves čas in so še vedno namenjeni izključno Arhivu RS ter da znotraj veljavnega gradbenega dovoljenja njihova namembnost ni bila nikoli spremenjena.

Kot je še povedala, z združitvijo muzejev dajejo priložnost, da se v novem javnem zavodu odprejo različne možnosti, na kakšen način bo obdobje osamosvojitve in sodobne zgodovine obravnavano. To po njenih besedah ne more biti odločitev ministrstva. Ko bo z delom začel v. d. direktorja in ko bo izveden razpis, se bo odločalo o tem, na kakšni podlagi in kako ter kaj morda tudi infrastrukturno potrebujejo.

V NSi so že ob napovedi združitve muzejev omenjali možnost interpelacije zoper ministrico za kulturo Vrečko, ki je zdaj znova na mizi. Kot je povedala ministrica, so v koaliciji usklajeni, sklep o ustanovitvi novega muzeja je bil soglasno potrjen na vladi. Če bo do interpelacije prišlo, pa “bomo ponovno pojasnili argumente za združitev obeh muzejev in na ta način, mislim, prepričali še tiste, ki morda dvomijo v to odločitev,” je še povedala ministrica.

Vlada je sklep o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitvi novega javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije sprejela v četrtek. Kot je razvidno iz sklepa o ustanovitvi, bo sedež novega muzeja na Celovški cesti 23, razstavne prostore pa bo imel v Cekinovem gradu ter dislocirano depojsko enoto na lokaciji Parka vojaške zgodovine Pivka.

 

COMMENTS

Wordpress (0)