(V ŽIVO) Pobudnik ustavne presoje zakona o RTV Peter Gregorčič in avtor omenjene pobude Matej Avbelj stopila pred novinarje – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) Pobudnik ustavne presoje zakona o RTV Peter Gregorčič in avtor omenjene pobude Matej Avbelj stopila pred novinarje

(V ŽIVO) Pobudnik ustavne presoje zakona o RTV  Peter Gregorčič in avtor omenjene pobude Matej Avbelj stopila pred novinarje

Na ustavno sodišče je bila vložena pobuda za ustavno presojo novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), v kateri pobudniki s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele. Če izvajanje novele ne bo začasno zadržano, bi lahko nastale povsem nepopravljive posledice, menijo pobudniki.

Poleg prvopodpisanega predsednika dozdajšnjega programskega sveta RTVS Gregorčiča so pobudniki tudi dozdajšnji generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough, dozdajšnja namestnica predsednika nadzornega sveta Tamara Besednjak Valič in dozdajšnji direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija.

Pobudo so vložili, ker so z današnjim dnem, ko je novela začela veljati, v skladu s prehodnimi določbami prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia, in to brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov, je na današnji predstavitvi pobude dejal Gregorčič.

Po njegovih besedah so prepričani, da se s tem krši tako ustaljena praksa ustavnega sodišča kot sodna praksa sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice. Ustavnemu sodišču predlagajo tudi javno obravnavo pobude.

Če izvajanje novele ne bo začasno zadržano, bi lahko po mnenju pobudnikov nastale povsem nepopravljive posledice. Pobudnikom bi bila na individualni ravni odvzeta funkcija zagotavljanja samostojnosti, neodvisnosti in avtonomnosti RTVS. Novela nadalje prekinja mandate pobudnikov in ukinja strukture, v katerih so delovali, denimo programski svet.

Vlada pa z novelo tudi ni temeljno uredila imenovanja posameznih članov novega sveta zavoda, je opomnil Gregorčič. Glede na to se lahko zgodi, da pri izvajanju novele določeni novi upravičenci za imenovanje ne bodo mogli imenovati novih članov za daljše obdobje. Zavod bi bil lahko zato dlje časa brez organov upravljanja in nadzora v polni sestavi, kar bi lahko dolgoročno ogrozilo izvajanje javne službe in s tem povzročilo dodatno kršitev 39. člena ustave, ki se nanaša na svobodo izražanja.

Ustavnemu sodišču so predlagali absolutno prednostno obravnavo, je povedal.

Avtor pobude, pravnik Matej Avbelj je pri pripravi pobude sodeloval, ker je zaznal, da se v Sloveniji vzpostavlja trend avtoritarnega legalizma. Vlada namreč skuša po njegovih besedah poseči v javni medij tako, da z novelo spremeni njegovo vodstveno, upravljavsko in nadzorstveno strukturo. To želi storiti tako, da z ukinitvijo ali preoblikovanjem organov še pred iztekom prekine mandate posameznikom, ki so te organe sestavljali.

Tako ravnanje pomeni kršitev slovenske ustave in evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je prepričan. To po njegovih besedah izhaja iz ustaljene prakse ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, gre pa tudi za ravnanje v nasprotju s pravom EU, je poudaril.

Iz evropskega prava po njegovih besedah izhaja, da so mandati oseb, primerljivi mandatom v organih RTVS, varovani pred zakonskimi posegi oblasti. Razreši se jih lahko le po postopkih, veljavnih pred spremembo zakonske ureditve, in v katerih jim je zagotovljeno pravno varstvo, je opozoril.

Novela zakona o RTVS, potrjena na novembrskem referendumu, je začela veljati danes. Z današnjim dnem je tako prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta zavoda ter generalnemu direktorju in direktorjema radia in televizije. Programski in nadzorni svet RTVS bosta nadaljevala delo do konstituiranja novega, 17-članskega sveta zavoda, generalni direktor Andrej Grah Whatmough pa bo opravljal funkcijo do imenovanja nove, štiričlanske uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

Novi svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. V skladu s prizadevanji vlade in civilne družbe, da se javni zavod depolitizira, je novela predvidela, da nobenega člana sveta ne bosta imenovala niti DZ niti vlada.

Predsednika uprave bo v skladu z novelo imenoval svet na podlagi javnega razpisa, dva člana uprave bo svet imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.

Novinarsko konferenco ob vložitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS, na kateri sta sodelovala prvopodpisani pobudnik Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbelj smo prenašali v živo na Topnews.si in  You Tube kanalu Toptv ob 14. uri.

Po tiskovni konferenci  predlagateljev ob vložitvi pobude za oceno ustavnosti zakona o RTV je  svojo izjavo podala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Na ministrstvu za kulturo in v vladi so prepričani, da je od danes veljaven zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) dober in da bo prestal očitke pobudnikov ustavne presoje, je v izjavi za medije poudarila ministrica Asta Vrečko. Vložitev pobude na ministrstvu sicer razumejo kot še en zavlačevalni manever predlagateljev, je dejala.

Kljub temu po njenih besedah pobudo za presojo ustavnosti spoštujejo, prav tako bodo spoštovali postopke ustavnega sodišča, zato tudi ni želela špekulirati o morebitni časovnici postopkov sodišča. Spoštovali bodo tudi odločitev, je napovedala Vrečko.

Po besedah ministrice je bil nujni zakonodajni postopek pri sprejemanju zakona potreben zaradi preprečevanja težko popravljivih posledic za delovanje države, saj RTVS skrbi za informiranost in obveščenost vseh prebivalcev Slovenije, kar je predpogoj za demokratičnost družbe in države.

Spomnila je, da je bil temeljni namen vlade z novelo zakona umakniti strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja RTVS, saj da je šlo vmešavanje predaleč, omogočal pa ga je prejšnji zakon.

Novega, ki velja od danes, je predlagala civilna družba, vlada pa ga je vzela za svojega, je poudarila in dodala, da ga je ljudstvo večinsko podprlo tudi na novembrskem referendumu.

Opozorila je tudi na stavko novinarjev RTVS, ki traja več kot pol leta, vodstvu pa je v vsem tem času ni uspelo razrešiti. Ob tem se je novinarjem RTVS zahvalila za njihovo delo.

“Želim si, da se v prihodnjem letu ne bi morali več toliko ukvarjati s slabim vodenjem določenega zavoda, ampak bi lahko pustili avtonomnemu, neodvisnemu največjemu javnemu servisu in kulturni ustanovi, da nemoteno opravlja svoje delo brez vmešavanja politike,” je še dejala.

Avtor pobude za ustavno presojo, pravnik Matej Avbelj ocenjuje, da gre pri zakonu o RTVS za poskus vlade poseči v javni servis s spreminjanjem vodstvene, upravljavske in nadzorstvene strukture.

Pobudniki ustavne presoje menijo, da bi v primeru, če ustavno sodišče ne bo zadržalo izvajanja te novele, nastale povsem nepopravljive posledice. Ustavnemu sodišču so zato predlagali absolutno prednostno obravnavo.

Zakon o RTVS je v veljavo stopil danes, skupaj zakonoma o vladi in o dolgotrajni oskrbi, ki so jih volivci v novembru potrdili na referendumu.

Ministrica Vrečko je napovedala, da bo po novem letu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar sklican posvet glede novega zakona. Na vprašanje, ali bodo na posvetu institucijam, ki bodo po novem v svet zavoda predstavnike imenovale neposredno, predstavili postopke, je odgovorila, da bo to pojasnila predsednica republike. Na ministrstvu bodo zakon le razlagali, v postopke pa se, kot predvideva novela, ne bodo vmešavali.

COMMENTS

Wordpress (0)