Pretvarjanje afriškega sonca v vodik je izvedljivo, pravi študija – TOPNEWS.si

Pretvarjanje afriškega sonca v vodik je izvedljivo, pravi študija

Pretvarjanje afriškega sonca v vodik je izvedljivo, pravi študija

Glede na študijo, ki jo je prejšnji teden objavila Evropska investicijska banka (EIB), lahko Afrika izkoristi svoje močne vire sončne energije za proizvodnjo 50 milijonov ton zelenega vodika na leto do leta 2035, da bi zadovoljila lokalno povpraševanje in za izvoz.

Študija ugotavlja, da je proizvodnja zelenega vodika iz sončne energije ekonomsko upravičena in lahko doseže stroške pod 2 EUR na kilogram, kar ustreza stroškom energije 60 USD za sod.

Sprostitev afriškega potenciala zelenega vodika bi prinesla številne koristi, kot je pomoč pri razogljičenju lokalne težke industrije, ustvarjanju delovnih mest, zagotavljanju svetovne oskrbe z energijo ter izboljšanju dostopa do čiste vode in trajnostne energije.

Po analizi je mogoče v Afriki v proizvodnjo in prenos zelenega vodika vložiti 1 bilijon evrov.

Poročilo se imenuje “Africa’s Extraordinary Green Hydrogen Potential” in se osredotoča na tri središča: Mavretanija – Maroko, južna Afrika in Egipt.

Ocenjuje, da bi izkoriščanje sončne energije za proizvodnjo vodika pomenilo 1,230 GWp nove proizvodnje sončne energije.

Študija opisuje tri predpogoje za doseganje načrtovanega obsega razvoja vodika: nacionalno načrtovanje, ureditev in sheme spodbud; pilotni projekti; in tržna partnerstva za omogočanje množičnega odkupa in sodelovanje pri potrebni infrastrukturi.

Poročilo so naročili EIB, Mednarodna zveza za sončno energijo in Afriška unija ob podpori vlade Mavretanije, HyDeala in UCLG Afrike. Analizo je izvedlo svetovalno podjetje CVA, v naslednjih mesecih pa ji bo sledila poglobljena raziskava.

COMMENTS

Wordpress (0)