(VIDEO) Anica Bidar ugotavlja “ogromno tekočih problemov s samo izvedbo volitev”- Na ustavno sodišče zaradi volitev po Andreju Šišku še Vili Kovačič – TOPNEWS.si

(VIDEO) Anica Bidar ugotavlja “ogromno tekočih problemov s samo izvedbo volitev”- Na ustavno sodišče zaradi volitev po Andreju Šišku še Vili Kovačič

(VIDEO) Anica Bidar ugotavlja “ogromno tekočih problemov s samo izvedbo volitev”- Na ustavno sodišče zaradi volitev  po Andreju Šišku še Vili Kovačič

V stranki Za ljudstvo Slovenije (ZLS) opozarjajo na nedemokratično, nepravično in diskriminatorno situacijo, ki naj bi jo omogočale Državna volilna komisija (DVK), ministrstvo za notranje zadeve in RTVS. Med drugim so izpostavili, da vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini še vedno niso prejeli volilnih listkov za glasovanje po pošti.

Predstavnica stranke ZLS Esmeralda Vidmar je na novinarski konferenci izpostavila, da Radiotelevizija Slovenija (RTVS) samopašno upravlja z zakonom in praktično čez noč določa, kdo je in kdo ni parlamentarna stranka. Komentirala je tudi zakon o javni televiziji, ki po njenih besedah z ločevanjem na parlamentarne in neparlamentarne stranke onemogoča normalen potek volitev.

Predsednica stranke ZLS Anica Bidar je opozorila, da ljudje s stalnim prebivališčem v tujini še vedno niso prejeli volilnih listkov za glasovanje po pošti. To so v stranki ZLS opazili na primerih zdomcev v Avstriji, Nemčiji, Švici in v Črni Gori. “Če ne bodo mogli glasovati, potem so volitve neveljavne že iz tega vidika,” je rekla Bidarjeva.

Bidarjeva volitve kot neveljavne razume tudi zaradi obstoja treh strank, ki niso ustanovljene v Republiki Sloveniji. Gre za stranke SDS, SNS in SD, ki so bile ustanovljene v nekdanji državi. “Takšne stranke ne morejo krojiti naše usode in usodo nam krojijo že zadnjih 31 let,” je dejala Bidarjeva.

Na to je opozorila DVK in prejela odgovor, da ta zadeva spada pod pristojnost notranjega ministrstva. Od resornega ministra Aleša Hojsa so zato zahtevali odgovor v roku 24 ur, konec marca pa so glede tega vložili tudi pobudo za ustavno presojo.

Vidmarjeva je na današnji novinarski konferenci še izpostavila obstoj domnevne pogodbe med ministrstvom za zdravje in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ki naj bi določala uvajanje enotne zdravstvene kartice in digitalnega zdravstvenega certifikata, preko katerih naj bi bilo mogoče nadzirati vsa dejanja državljanov – “od obiska kinematografa do obiska kozmetičnega salona”.

Pogodbo so z zahtevkom za dostop do informacije javnega značaja v začetku meseca zahtevali od pristojnega ministrstva, vendar odgovora do danes še niso prejeli. ZLS se bo zavzemala, da se glede zadev, ki tako pomembno vplivajo na naše življenje, ljudstvo opredeli na referendumu, je dejala Vidmarjeva. Ob tem se ZLS zavzema tudi za izstop Slovenije iz WHO.

Skupina državljanov s prvopodpisanim Vilijem Kovačičem pa  je vložila ustavno pritožbo na izvedbo in izid nedeljskih državnozborskih volitev. Menijo namreč, da je zakon, s katerim je DZ lani spremenil meje nekaterih volilnih okrajev, še vedno neustaven, zato predlagajo, naj ustavno sodišče zadrži izvedbo volitev.

Decembra 2019 je namreč ustavno sodišče zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor je bil namreč neustaven zaradi prevelikih razlik med posameznimi okraji. Ustavno sodišče je državnemu zboru postavilo dveletni rok za odpravo neustavnosti, poslanci pa so nato spremembe zakona, s katerim so spremenili meje nekaterih volilnih okrajev, sprejeli februarja lani.

A je po mnenju vlagateljev ustavne pritožbe zakon kljub tem spremembam še vedno neustaven. Kot so spomnili v pritožbi, je bilo na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2018 največje razmerje med velikostjo volilnih okrajev glede na število volilnih upravičencev 1:3,73. Ustavno sodišče je tedaj ugotovilo, da zaradi tako velikih odstopanj ni več mogoče govoriti o približno enaki velikosti volilnih okrajev, so spomnili.

Z zakonsko novelo, s katero so uvedli spremembe v 15 okrajih, pa razmerje med najmanjšim in največjim okrajem znaša 1:2,7. Po mnenju pritožnikov novela tako ne odpravlja ugotovljene neustavnosti, saj so tudi pri spremenjenih mejah odstopanja med posameznimi okraji bistveno večja, kot bi bilo še dopustno. “Zakon torej le navidezno odpravlja nesorazmerja med okraji in je bil sprejet samo zato, da so poslanci javno prikazali, kako jim je uspelo uresničiti odločitev ustavnega sodišča,” so zapisali v pritožbi.

Menijo tudi, da je volilna kampanja pred letošnjimi volitvami “neenakopravna, nepravična, nepoštena, nesvobodna in neustavna”. Zato bi bilo treba po njihovem mnenju vse postopke v zvezi z volitvami takoj prekiniti in zaustaviti, volitve pa preložiti, dokler ne bo zagotovljena enakopravnost vsem nastopajočim kandidatom. Zato predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja volilnih opravil oz. volitev.

COMMENTS

Wordpress (0)